Skip to content

. نقد ازدیدگاه متن شناسی؛ کتاب مقدس تغییر کرده یا نه؟

  • by

چرا باید کتاب مقدس را بخوانم؟ دراول میخواهیم کمی معلومات کوتاه دراین مورد داشته باشیم

مجموعه کتاب هایی که ازسوی خداوند به عنوان کتاب آسمانی نازل شده و مسیحیان و یهودیان به آن اعتقاد دارند کتاب مقدس می گویند. کتب مقدس شامل ۶۶ کتاب است و توسط ۴۰ مرد با ایمان انتخاب شده ازسوی خداوند به نگارش درآمده که اولین نویسنده این کتاب ها موسی نبی و آخرین آن یوحنا بود. کتاب های مقدس دو بخش دارد یکی عهد عتیق ودوم عهد جدید که به ترتیب به زبان عبری و یونانی نوشته شده، تشکیل می شود وهمین طوربه بسیاری از زبان های دیگرترجمه و ویرایش شده است که اکثریت مردم فکر میکنند که محتوای اصلی آن تغییر کرده است که بارها این را شنیدم و شما نیزحتما شنیدید

بسیاری از کسانی که این سؤال را می دهند، متوجه نیستند که یک رشته علمی وجود دارد، معروف به نقد متنی، که با استفاده از آن می توانیم به این سؤالات پاسخ دهیم. ما با کمک این علم به این سؤالات پاسخ می دهیم. این علم از نسخه های خطی قدیمی کمک های شایانی می گیرد. در این مقاله از دو اصل مهم استفاده شده است که در نقد متون کتاب مقدس مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین نمودار بعدی را بررسی می کنیم. در این قسمت می بینیم که در اینجا به نسخه های خطی قدیمی اشاره دارد که طی سالیان متمادی برای ما حفظ و نگهداری شده است

این نمودار نشان دهنده نسخه های خطی ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. نسخه اصلی کتاب چون خیلی کهنه است، قبل از فرسودگی کامل، نسخه ای از آن تهیه می کنند.(نسخه اول)

نسخه های خطی توسط استادان حرفه ای منتقل و کپی شده اند. با گذشت سالها، نسخه های دیگری هم تهیه شدند.(نسخه های دوم و سوم)

در بعضی مقاطع، یک نسخه به گونه ای حفظ شده است که تا به امروز وجود دارد.(نسخه سوم) در نمودار نمونه ما نسخه کپی موجود در ۵۰۰ سال پیش از میلاد تهیه شده است. موجودیت کتاب در آن تاریخ (۵۰۰ سال قبل میلاد) اولین چیزی است که می توانیم در مورد کتاب بدانیم. بنابراین، ما نمی توانیم  نسخه هایی که بین ۵۰۰ سال قبل از میلاد و ۵۰۰ سال بعد میلاد مسیح هستند را تایید و بررسی کنیم

به عنوان مثال، اگر در مراحل نسخه برداری (نسخه اول به نسخه دوم) اشتباهی رخ داده باشد ما نمی توانیم از آن آگاه باشیم؛ چون نسخه قدیمی (نسخه اول) برای مقایسه و بررسی وجود ندارد. کپی ها و نسخه هایی که در موقع زمانی ۵۰۰ سال قبل و بعد میلاد مسیح وجود دارند نامعلوم و نامشخص اند و ممکن است در روند نسخه برداری آنها اشتباهی رخ داده باشد

بنابراین، اولین اصل نقد از دیدگاه متن شناسی این است: هر چه فاصله زمانی این دوره که با “ایکس” نشان داده شده، کمتر باشد، می توانیم از درستی نسخه ها اطمینان پیدا کنیم. البته امروز نسخه هایی که در دست داریم به یک عدد اکتفا نمی کند. تصور کنید که ما دو نسخه داریم و در فصل مشترک هر دو نسخه ما با این عبارات روبه رو می شویم

در اینجا ما تفاوت را می بینیم (در یکی” یوونا” و در دیگری “یوحنا”) وقتی نسخه ها کم باشند، مثلا دو عدد باشند، تشخیص خطا دشوار میشود

در نسخه اصلی نویسنده یا “یوونا” نوشته است و یا “یوحنا”. در یکی از این دو نسخه باید اشتباهی رخ داده  باشد. سوال این است: خطا در کدامیک وجود دارد؟ تصمیم گیری بر اساس دو نسخه ای که در اختیار داریم بسیار دشوار است

این مثال ساده، دومین اصل تحلیل و آنالیز کردن متن را نشان میدهد. به این ترتیب ما نتیجه میگیریم که هرچه امروز تعداد نسخه های خطی در دست ما  بیشتر باشد، تشخیص و تصحیح خطاها و همچنین تعیین آنچه نویسنده در متن اصلی گفته است، ساده تر است

کتاب های تاریخی و نقد و بررسی متون    

بنابراین، ما برای تأیید صحت متون قدیمی و باستانی، نیاز به دو اصل نقد داریم

  تعیین کردن مدت زمان بین نوشته های اصلی و نسخه های قدیمی

   تعداد نسخه هایی که امروز به دست ما رسیده را حساب و تعیین کردن

از آنجا که این اصول در مورد کلیه نسخه های خطی قدیمی و باستانی اعمال می شود، می توان آنها را در کتاب مقدس و سایر کتابهای باستانی نیز استفاده کرد. ( منبع: مک داول.جاش، شواهد مسیحیت و رأی دادگاه   ۱۹۷۹. ص  ۴۲-۴۸ )

به جدول بعدی نگاه کنید

شماره   مدت و زمان نسخه های اولیهزمان و تاریخ نوشته شدن نسخه هانویسنده
۱۰۹۵۰ ۹۰۰ سال بعد ازمیلاد مسیح۵۰سال قبل از میلاد مسیحقیصر
۷۱۲۵۰۹۰۰سال بعد از میلاد مسیح۳۵۰سال قبل از میلادافلاطون
۵۱۴۰۰۱۱۰۰سال بعد ازمیلاد مسیح۳۰۰سال قبل از میلاد مسیحارسطو
۸۱۳۰۰۹۰۰سال بعد از میلاد مسیح۴۰۰سال قبل از میلاد مسیحتوسیدید
۸۱۳۰۰۹۰۰سال بعد از میلاد مسیح۴۰۰سال قبل از میلاد مسیحهرودوت
۱۰۰۱۴۰۰۱۰۰۰سال بعد ازمیلاد مسیح۴۰۰سال قبل از میلاد مسیحسوفوکل
 ۲۰۱۰۰۰۱۱۰۰سال بعد از میلاد مسیح۱۰۰سال قبل از میلاد مسیحتاسیتوس
۷۷۵۰۸۵۰سال بعد میلاد مسیح۱۰۰سال قبل از میلاد مسیحپلینیوس
         

همه آثار

این نویسندگان از اصلی ترین و مهمترین نویسندگان کلاسیک در دوران باستان هستند و نوشته های آنان بر توسعه تمدن مدرن تأثیر گذاشته است. تعداد نسخه های خطی تقریباً بین ۱۰ الی ۱۰۰ است و این نسخه ها  ۱۰۰۰ سال پس از نسخه های اصلی نوشته شده اند

نقد متنی کتاب مقدس

جدول زیر بر اساس آیات انجیل درست شده است

(برگرفته از کامفرت، پ.و. منشاء کتاب مقدس، ۱۹۹۲. ص. ۱۹۳)

مدت و زمانتاریخ دست نوشته هازمان و تاریخ نوشته شدن نسخه هانسخه های خطی
۴۰ سال۱۳۰ سال بعد میلاد مسیح۹۰ سال بعد از میلاد مسیحجان ریلند
۱۱۰سالبین سال های ۲۰۰-۱۵۰بعد میلاد مسیح۹۰سال بعد از میلاد مسیحپاپیروس بدمر
۱۴۰سال۲۰۰سال بعد میلاد مسیح۶۰سال بعد از میلاد مسیحچِسْتِربیتی‌
۲۶۵سال۳۲۵سال بعد میلاد مسیحبین سال های ۶۰-۹۰بعد از میلاد مسیحکدکس واتیکانوس
۲۹۰سال۳۵۰سال بعد میلاد مسیحبین سال های ۶۰- ۹۰بعد از میلاد مسیحسینائیه

خلاصه نقد متنی و بررسی ها بر روی کتاب مقدس

تعداد  نسخه های عهد جدید آنقدر زیاد است که نمی توان آنها را در یک جدول گنجاند. یکی از محققانی که سالها در این زمینه کار و مطالعه  کرده است، می گوید

امروزه بیش از ۲۴۰۰۰ نسخه از بخش هایی از کتاب مقدس (انجیل) وجود دارد. هیچ کتاب و یا اثر دیگری تاکنون این تعداد دست نوشته را نداشته است. اثر هومر، الیاد با داشتن ۶۴۳ نسخه در رده دوم است

منبع: مک داول.جاش، شواهد مسیحیت و رأی دادگاه   ۱۹۷۹. ص ۴۰

یک محقق برجسته در موزه بریتانیا نیز با این نظر موافق است

“محققان راضی هستند  که نویسندگان اصلی این متون  یونانی و رومی بوده اند. با این وجود هزاران نسخه دیگر وجود دارند” کنیون، ف.ج

مدیر سابق موزه بریتانیا کتاب مقدس ما و نسخه های خطی باستان. ۱۹۴۱

 من خودم کتابی درباره اسناد اولیه و قدیمی کتاب مقدس (عهد جدید) دارم. که اینگونه شروع می شود

این کتاب از نسخه های خطی قدیمی  کتاب مقدس  فقط ۶۹ تای آنها را به شما نشان می دهد. تاریخ ثبت و نوشتن این دست نوشته ها مربوط به ۱۰۰-۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است. اینها ۳/۲عهد جدید را تشکیل می دهند

(پ.کمفورت، <<  The Text of the Earliest NT Greek MSS>>. ص ۱۷، ۲۰۰۱)

به عبارت دیگر، قدمت بیشتر این نسخه های خطی که امروزه ما در دست داریم بسیار قدیمی است و قدمت آنهابه ۱۰۰ سال پس از نگارش عهد جدید می رسد. تاریخ این دست نوشته ها به قبل از زمان کنستانتین یا کلیسای روم برمی گردد. این نسخه های خطی در اطراف همه کشورهای کنار دریای مدیترانه  یافت شده اند. هنگامی که یک نسخه در یک منطقه یافت شود، اگر اشتباه و یا خطایی در متون رخ بدهد، می توان با مقایسه آن با دست نوشته هایی که در مکان های دیگر یافت شده است، آن را مقایسه و تصحیح کرد. اما همه نسخه های خطی مربوط به کتاب مقدس یکسان هستند

پس چه می توان نتیجه گرفت؟ یقینا بر اساس تمامی این بررسی ها و تحقیقات می توان گفت که تعداد نسخه های خطی عهد جدید (انجیل)، بسیار بیشتر از هر آثار دیگری در موقع زمانی خود است. با این حساب می توان نتیجه گرفت که

اگر به درستی  عهد جدید شک کنیم، به تمامی آثار هم دوره ای آن نیز از جمله آثار کلاسیک شک کرده ایم. همچنین باید به یاد داشت که هیچ کدام از این آثار به اندازه عهد جدید درستی خود را اثبات نمی کند

منتگمری،  تاریخ و مسیحیت. ۱۹۷۱. ص.۲۹)

می بینیم که او می گوید اگر به درستی  عهد جدید شک کنیم، به تمامی آثار هم دوره ای آن نیز از جمله آثار کلاسیک شک کرده ایم. هیچ تاریخدان و پژوهشگری این کار را نکرده است. چرا با وجود اینکه از آثار هرودوت  ۸ نسخه و دست نوشته به مدت ۱۳۰۰ سال باقی مانده است، به درستی  آثار او شک نمی کنند؟

در حالی که از کتاب مقدس ۲۴۰۰۰ دست نوشته و نسخه های خطی باقی مانده است. با این وجود هستند کسانی که دچار شک و تردید می شوند اما آیا این درست است؟ این معنایی ندارد

 ما می دانیم که متون کتاب مقدس با تغییر اوضاع سیاسی، زبانها و امپراتوریها تغییری نکرده است، زیرا تاریخ اولین نسخه خطی به زمان قبل از این وقایع برمی گردد. به عنوان مثال، ما میدانیم که نه پاپ و نه امپراطور روم، کنستانتین کتاب مقدس را تغییر ندادند، زیرا نسخه های خطی که ما، قبل از زمان کنستانتین و پاپ نوشته شده اند و مطابق با متون و نسخه های بعد از خود هستند. تاریخچه نسخه های خطی که امروزه در ترجمه کتاب مقدس به کار می رود به زمان قبل پیامبر اسلام بر می گردد. پیامبر اسلام نیز خود کتاب مقدس دوران خود تأیید کرده بود

این مهم است زیرا با مقایسه نسخه های خطی می فهمیم که متون کتاب مقدس از زمان وی تغییر نکرده اند

نقد متون در سخنرانی دانشگاه

من این افتخار را داشتم که خیلی وقت پیش در دانشگاه غربی انتاریو در کانادا سخنرانی عمومی داشته باشم. در زیر یک فیلم ۱۷ دقیقه ای از بخشی از سخنرانی که این سؤال را پوشش می دهد آورده شده است

تاکنون ما فقط به نقد متنی عهد جدید – انجیل – نگاه کرده ایم. اما در مورد تورات و زبور – کتابهایی که عهد عتیق را تشکیل می دهند چه می توان گفت؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *