Skip to content

. چرا ترجمه های زیادی از کتاب مقدس وجود دارد؟

اخیراً به مسجدی رفتم و به حرف های امام جمعه گوش دادم. حرف های او پرازاشتباه بود. قبلاً این سخنان را ازدوستان نزدیکم هم شنیده بودم. شاید شما هم حرف های شبیه این را شنیده و سوالاتی دراین باره داشته باشید. بنابراین بیایید به این موضوع  نگاهی بیاندازیم

امام جمعه گفت که: “کتاب مقدس انواع مختلفی دارد و این نشان می دهد که مضمون کتاب مقدس تغییر کرده است. نمی توان حدس زد که کدامیک ازکتاب ها واقعی است”. بله درست است، کتاب مقدس ترجمه های زیادی دارد؛ اما همه اینها دلیلی برعوض شدن آن نمی باشد. این ترجمه ها با هم تفاوتی ندارند و همه آنها یک کتاب مقدس  به حساب می آیند

ما وقتی درمورد ترجمه کتاب مقدس حرف می زنیم، درواقع منظورمان ترجمه انجیل از زبان یونانی و تورات و مزامیر اززبان عبرانی است. مانند تمامی کتب مقدس، کتاب مقدس نیز ترجمه شده است

قرآن نیز ترجمه شده است. من بیشتر ترجمه های  یوسف علی و محمد مارمادوک پیکتال را مطالعه می کنم. هردوی این مترجمان، طبق گفته خودشان، در هنگام ترجمه قرآن، مفهوم آنرا از زبان عربی به انگلیسی ترجمه کرده اند. به این دلیل هم، ترجمه ایشان متفاوت ازمتن اصلی است. با این وجود نه مسیحیان، نه یهودیان و نه حتی آتئیست ها به این تفاوت ها ایراد می گیرند و نمی گویند که مضمون قرآن عوض شده است. همانطورکه گفتیم، زبان اصلی انجیل، زبان یونانی است ( اینجا کلیک کنید)؛ زبان اصلی تورات و مزامیرهم، زبان عبرانی است ( اینجا را کلیک کنید). بیشترمردم این زبان ها را نمی دانند؛ به خاطر همین نیازمند ترجمه کردن هستیم تا همه بتوانند این کتب مقدس را بخوانند. هدف ازترجمه، فهمیدن و متوجه شدن همه است

درمورد اشتباهاتی که ممکن است درحین ترجمه کردن رخ بدهد، چه فکر می کنید؟ آیا وجود ترجمه های مختلف نشان می دهد که درک آنچه نویسندگان متن اصلی نوشتند، غیرممکن است؟ ازآنجا که بیشتر ادبیات کلاسیک به زبان یونانی نوشته شده است، می توان کلمات و جملات را دقیق ترجمه کرد. دراصل، ترجمه های مختلف معاصراین را نشان می دهند. برای مثال، آیه ای را درعهد جدید درنظر بگیریم. این آیه از کتاب اول تیموتاوس، ۲:۵ می باشد

εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους.

اول تیموتاوس ۲:۵

این آیه به صورت های مختلفی ترجمه شده است

” زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح”

“خداوند یکتاست، بین او وانسان ها یک واسطه وجود دارد. این واسطه عیسی مسیح است که به صورت انسان درآمد”

دو ترجمه متفاوت اول تیموتاوس ۲:۵

همانطورکه دیدید، آیه ها خیلی شبیه به هم هستند و فقط چند کلمه درآنها متفاوت است. اما نکته اصلی این است که اگرچه ازکلمات مختلف استفاده شده ولی معنی آیه درهمه آنها یکسان است. دلیل آن این است که فقط یک کتاب مقدس وجود دارد و به همین دلیل نیز ترجمه های آن نیز به هم شبیه هستند

نتیجه می گیریم که وجود ترجمه های مختلف، دلیل نمی شود که بگوییم چند کتاب مقدس وجود دارد. از شما خواهش می کنم، کتاب مقدسی  که به زبان شما ترجمه شده است را بخوانید. این کتاب ارزش خواندن را دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *