Skip to content

. اولین نشانه درزندگی موسی -عید فصح


ابراهیم درگذشته و نسل او که از فرزندش اسحاق به وجود آمدند، اکنون بنی اسرائیل خوانده می شوند. این نسل خیلی بزرگ شد و در مصر برده شدند. چونکه، یوسف که نتیجه ابراهیم بود، مانند برده در مصر فروخته شد و چند سال بعد، تمام خانواده او  به مصر نقل مکان کردند. این در پیدایش، اولین کتاب تورات که توسط موسی نوشته شده است، در فصل های ۴۵-۴۶، ذکر شده است

بنابراین ما به زندگی موسی، پیامبر بزرگ، نگاهی خواهیم انداخت. زندگی او در دومین کتاب تورات شرح داده شده است. خداوند به موسی دستور داد تا با فرعون ملاقات کند. در نتیجه، در حین ملاقات، درگیری بین جادوگران فرعون و موسی رخ داد. در طول درگیری، نه مجازات به عنوان نشانه ای برای فرعون و مصریان، بر آنان نازل شد. با وجود این بلاها، فرعون از خداوند اطاعت نکرد

سوره نازیها (سوره ۷۹- کسانی که پیش می کشند) این وقایع را از این طریق توصیف می کنند

آیا داستان موسی به تو رسیده است؟

بنگر پروردگارت در دره مقدس توووا با او تماس گرفت

نزد فرعون بروید، زیرا او واقعاً همه مرزها را زیر پا گذاشته است

“و به او بگویید ، آیا می خواهید تمیز شود (از گناه)؟ “

“و اینکه من شما را به پروردگارت هدایت می کنم، بنابراین باید از او بترسید؟ “

سپس (موسی) نشانه بزرگ را به او نشان داد

سوره انازی ۷۹: ۱۵-۲۰

سوره معظمیل (سوره ۷۳- مؤمن) پاسخ فرعون را شرح می دهد

اما فرعون از رسول نافرمانی کرد. بنابراین ما او را با مجازات سنگین به دست گرفتیم

سوره معظمیل ۷۳:۱۶

نشانه بزرگ موسی که در سوره انزازیات و “مجازات سنگین” بر فرعون شرح داده شده در اورا المظمیل ذکر شد چیست؟ هر دو علامت و مجازات در طاعون ۱۰ قرار دارد

دهمین بلا

بنابراین خداوند خبر از فرستادن دهمین بلا را که از همه بلا هایی که تا آن زمان فرستاده بود، وحشتناکتر و بدتر بود را به آنها داد. مطابق تورات توضیحات و اخطار های زیادی قبل از هر بلا یی به فرعون و قومش داده می شد. قرآن نیز در این باره می گوید

و در حقيقت ما به موسى نه نشانه آشكار داديم پس از فرزندان اسرائيل بپرس آنگاه كه نزد آنان آمد و فرعون به او گفت اى موسى من جدا تو را افسون ‏شده مى ‏پندارم. گفت قطعا مى‏ دانى كه اين [نشانه‏ ها] را كه باعث بينشهاست جز پروردگار آسمانها و زمين نازل نكرده است و راستى اى فرعون تو را تباه شده مى ‏پندارم

سوره الإسراء: ۱۰۱-۱۰۲

بنابراین فرعون نابود خواهد شد. اما این چگونه این اتفاق خواهد افتاد؟ در گذشته خداوند مصیبت های مختلفی نازل کرده بود. در زمان نوح، خداوند سیل را نازل کرد. همسر لوط به دلیل نا اطاعتی به تخته سنگی تبدیل شد. به خاطر اینکه درس عبرتی برای مردم باشد، می بایست مجازات فرعون با مجازات قبلی تفاوتی داشته باشد. قرآن می گوید

” پس موسی معجزه بزرگ خود را به فرعون نشان داد”

سوره النازعات: ۷۹:۲۰

می توانید در کتاب خروج تورات در مورد دهمین بلا اطلاعات بیشتری کسب کنید. برای خواندن کتاب خروج این قسمت را کلید کنید

بره قربانی عید پسح از مرگ نجات می دهد

کتاب مقدس در اینجا به ما  در مورد مجازاتی که خداوند نازل خواهد کرد می گوید: پسر اول خانواده باید بمیرد. فقط خانه ای نجات پیدا می کند که بره را قربانی کرده است. خون بره قربانی را باید به درب خانه شان بمالند. فرعون به خاطر اینکه این فرمان خدا را اجرا نکرد، پسرش که وارث او بود، را از دست داد. نه تنها فرعون، بلکه هر که در مصر این کار را نمی کرد پسر ارشدش را از دست می داد. مصر با یک تهدید جدی روبه رو بود

اما خانه هایی که خون قربانی به درشان مالیده شده بود از این مجازات در امان بودند. خداوند آن خانه و اجزاء آن را مجازات نکرد. آن روز و آن علامت عید پسح نامگذاری شد.این علامت خون که بر روی در خانه ها مالیده شده بود، برای چه کسانی بود؟ تورات به ما می گوید

در آن شب من از مصر عبور میکنم و تمام نخستزاده‌های مصری چه انسان و چه حیوان همه را میکشم. من، خداوند هستم و بر تمام خدایان مصر داور خواهم کرد. خونی که بر دو طرف چهارچوب و بر سر در خانهٔ شما پاشیده شده است، نشانه‌ای است که شما در آنجا زندگی میکنید و چون آن نشانه را ببینم، از آن عبور میکنم و وقتیکه مصریان را هلاک میکنم، به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید

خروج ۱۲:۱۳

بنابراین خداوند به خون در خانه ها نگاه می کرد و وقتی خون را می دید، از کنار آن می گذشت. خون نشانه ای برای خداوند نبود. خداوند در آیه می گوید: خون برای شما نشانه ای خواهد شد. این خون همچنین برای تمامی کسانی که تورات را می خوانند و یا در آینده خواهند خواند، علامت و نشانه ایست. معنا و نشانه این خون چیست؟ پس از این روز شوم خداوند دستور داد

پاسخ خواهید داد، این قربانی فصح برای تكریم خداوند است. زیرا او از خانه‌های بنی‌اسرائیل در مصر رد شد و مصری‌ها را هلاک کرد ولی از ما گذشت. پس بنی‌اسرائیل زانو زدند و خداوند را پرستش کردند 

خروج ۱۲:۲۷

تقویم یهود با عید پسح آغاز میشود

بنابراین به بنی اسرائیل دستور داده شد که هر سال عید پسح را جشن بگیرند. تقویمی که یهودیان استفاده می کنند کمی با تقویم معمول تفاوت دارد. اگر تقویم معمول را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که جشن هایی مثل رمضان هر سال در تاریخ متفاوتی گرفته می شود. اما یهودیان عید پسح را هر ساله در همان تاریخی جشن می گیرند که دفعه اول، یعنی ۳۵۰۰ سال پیش، گرفتند. آنها کاری که خدا در مصر برای نجات آنها کرد را در این روز به یاد می آورند

امروزه یهودیان اینگونه در عید پسح قربانی می کنند

مراسم قربانی در عید پسح خیلی شبیه مراسم عید قربان در دین اسلام است. اگر به تاریخ نگاه کنیم، چیز عجیبی خواهیم دید. شما آن را در انجیل هم می توانید ببینید. در مورد دستگیری و محاکمه عیسی مسیح اینطور نوشته شده است

صبح زود عیسی را نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. یهودیان به کاخ وارد نشدند مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای پسح را بخورند. پیلاطس به یهودیان گفت: ولی طبق رسم شما من در روز پسح یکی از زندانیان را برایتان آزاد میکنم. آیا مایلید كه پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ ..آنها همه فریاد كشیدند: نه او را نمی‌خواهیم

انجیل یوحنا ۱۸:۲۸، ۳۹-۴۰

به عبارت دیگر، عیسی مسیح در عید پسح دستگیر و به صلیب کشیده شد. همانطور که به یاد دارید، در سومین مثال از زندگی ابراهیم، یحیی در مورد عیسی مسیح چنین می گوید

روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید كه به طرف او می‌آید، گفت: «نگاه كنید این است آ‌ن برّهٔ خدا كه گناه جهان را برمیدارد. این است آن کسی‌که درباره‌اش گفتم كه بعد از من مردی میآید كه بر من تقدّم و برتری دارد، زیرا پیش از تولّد من او وجود داشته است

انجیل یوحنا    ‍۱: ۲۹-۳۰

   عیسی مسیح در عید پسح دستگیر و محکوم می شود

در اینجا ما بزرگی این علامت و نشانه را می توانیم ببینیم. در همان روزی که عیسی مسیح، بره خدا، به صلیب کشیده شد به عبارت دیگر قربانی شد (سال ۳۳ میلادی)، همه یهودیان  به مناسبت عید پسح  که ۱۵۰۰سال پیش از آن اتفاق افتاده بود، به حضور خدا قربانی هایشان را می آوردند. به همین دلیل است که عید پسح یهودیان معمولاً با عید پسح مسیحیان در یک هفته جشن گرفته می شود. عید پسح مسیحیان به یاد مرگ و قربانی شدن عیسی مسیح جشن گرفته می شود

وقتی علامت استخوان را می بینیم، فوراً به یاد مرگ و خطر میافتیم. وقتی قوس‌های طلایی را می بینیم، نا خواسته به یاد مک‌دونالد می افتیم. علامتی که روی پیشانی تنیس باز است برند نایکی را به خاطرما میآورد. رافائل نادال می خواهد که وقتی ما این اشاره را ببینیم به یاد این برند بیفتیم. به عبارت دیگر، علائم  و نشانه ها افکار و ذهن ما را راهنمایی می کنند. وقتی به زندگی موسی نگاه می کنیم، می بینیم که خداوند نشانه ای برای ما در آنجا قرار داده است. خداوند چرا این کار را می کند؟ چونکه همانطور که قبلا هم گفتیم، در روزی که عیسی به صلیب کشیده شد و یا به عبارتی دیگر قربانی شد، یهودیان قربانی هایشان را به مناسبت عید پسح به حضور خدا آورده بودند.عیسی مسیح در اینجا نشانه و سنبل قربانی است و این نشانه به قربانی شدن مسیح اشاره می کند

افکار ما همانطور که در نمودار نشان داده شده است، هدایت می شود. این افکار همچنین ما را به این نتیجه میرساند که همه قربانی هایی که تا آن روز به حضور خداوند تقدیم شد، نشانه و علامتی از قربانی شدن عیسی مسیح بودند. در اولین عید پسح، بره ها قربانی شدند، خونشان ریخته شد و مردم به درب خانه هایشان آن خون را مالیدند تا نجات پیدا کنند. بدین ترتیب، قربانی شدن عیسی مسیح به این اشاره دارد که: مسیح، بره خدا، به صلیب کشیده شد و قربانی شد تا ما نجات یافته بتوانیم زندگی کنیم

در سومین مثال از زندگی ابراهیم، می بینیم که ابراهیم با قربانی کردن پسرش در کوه موریا مورد امتحان خداوند قرار گرفت. اما به جای پسرش، یک بره قربانی شد. بره قربانی شد و مرد تا پسر ابراهیم زنده بماند. عیسی مسیح نیز در همین کوه موریا به صلیب کشیده شد. این یک نشانه و یک علامت است برای ما. در زمان موسی نیز ما علامت دیگری دریافت می کنیم. به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح در روز عید پسح. قربانی بره به همین واقعه اشاره دارد. چرا؟ برای پاسخ دادن به این سوال، به نشانه‌ بعدی از زندگی موسی میپردازیم. این نشانه قانونی است که در کوه سینا به موسی داده شد

سرانجام فرعون چه شد؟ ما در تورات می خوانیم که فرعون اهمیتی به فرامین خدا و هشدار های موسی نمی دهد و پسر ارشدش را از دست می دهد. بدین ترتیب، او سرانجام به بنی اسرائیل اجازه می دهد که مصر را ترک کنند. سپس او نظر خود را تغییر می دهد و آنها را تا دریای سرخ دنبال می کند. در آنجا خداوند بنی اسرائیلی ها را از طریق دریا عبور می دهد. اما فرعون و سربازانش در دریا غرق می شوند. پس از نه بلا ، مرگ پسران ارشد در روز پسح و نابودی ارتش، مصر تضعیف شد و دیگر هرگز قدرت قبلی اش را به دست نیاورد. به این ترتیب خداوند به این طریق مصر را داوری کرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *