Skip to content

. مثالی از زندگی نوح

ما با یک ترتیب زمانی ازابتدا (آدم / حوا ، هابیل/ قابیل) شروع کردیم و حال نوبت نوح است که در تورات نامش ذکر شده است. او ۱۶۰۰ سال پس ازآدم زندگی کرد.بسیاری ازمردمی که درغرب زندگی می کنند، براین باورند که داستان طوفان نوح  باورکردنی نیست. با این حال، جهان پوشیده از سنگ های رسوبی است که به سبب سیل و طوفان به وجود آمده اند. بنابراین ما شواهدی برای دلیل این طوفان ها داریم. ما درداستان نوح باید به چه چیزی دقت کنیم؟ اینجا را کلیک کنید تا آیاتی را که در تورات و قرآن درباره نوح وجود دارند را، بخوانید

  دریافت رحمت و یا از دست دادن آن                                           

وقتی درمورد روز داوری  خدا با مردمی که درغرب زندگی می کنند، صحبت می کنم، اغلب جوابی که می شنوم این است: “من برای روز داوری نگران نیستم زیرا خداوند بسیار مهربان است و مرا مجازات نمی کند”. اما آنچه که درزندگی نوح رخ داد، نشان می دهد که این طرز فکرغلط است. بله، خدا مهربان است و تغییر نمی کند. او درزمان نوح هم خدای رحمان و رحیم بود. با این وجود، تمام دنیا (به جز نوح و خانواده اش) با مجازات طوفان از بین رفتند. پس رحمت خدا کجا رفت؟ کشتی نوح رحمت خداوند بود

بخاطر گناهانشان غرق شدند (درسیل) و برای وارد شدن به آتش (مجازات) ساخته شدند: و به جای خدا – هیچکدام را پیدا نکردند تا به آنها کمک کند.

سوره نو ۷۱:۲۵

پس رحمت او کجا بود؟ درکشتی بود. همانطور که قرآن به ما می گوید

” پس او را تكذيب كردند و ما او و كسانى را كه با وى دركشتى بودند نجات داديم و كسانى را كه آيات ما را دروغ پنداشتند غرق كرديم زيرا آنان گروهى كور[دل] بودند

۷: سوره ی الأعراف ۶۴

 خدای دلسوز از نوح برای ساخت کشتی استفاده کرد. درهای کشتی به روی همه باز بود. همه می توانستند وارد کشتی شده نجات پیدا کنند. و مشکل هم این بود؛ بیشتر مردم ایمان نیاوردند. آنها به نوح خندیدند و او را به مسخره گرفتند و به داوری اعتقادی نداشتند. اگر سوار کشتی می شدند، نابود نمی شدند.

درآیاتی از قرآن می بینیم که  به ما می گوید یكی از پسران نوح به خدا و روز داوری اعتقاد داشت. او به طرف کوهی شتافت و درصدد بالا رفتن ازآن شد. این کار او نشانگر این است که او سعی داشت ازاین مجازات فرار کند. اما باز هم مشکلی وجود داشت. علی رغم (برخلاف)ایمانش، او از خداوند اطاعت نکرد. او تصمیم گرفته بود که با راه فرار خود را از این طوفان نجات دهد

“گفت به زودى به كوهى پناه مى ‏جويم كه مرا از آب درامان نگاه مى دارد گفت امروز دربرابر فرمان خدا هيچ نگاهدارنده ‏اى نيست مگر كسى كه [خدا براو] رحم كند و موج ميان آن دو حايل شد و [پسر] از غرق‏ شدگان گرديد

۱۱: سوره ی هود ۴۳

این پسر برای نجات  جان خودش نیازی به راهی که خودش پیدا کرده بود نداشت؛ او به رحمت خدا نیاز داشت. بالا رفتن از کوه بی فایده بود و در نتیجه او با سایر مردم در سیل غرق شد. اما اگر سوار کشتی می شد، می توانست نجات پیدا کند. بنابراین می توانیم به این نتیجه برسیم که تنها ایمان به خدا و روز داوری کافی نیست. برای نجات به خودمان نباید تکیه کنیم؛ بلکه باید طابع خداوند باشیم. آن زمان است که لطف خدا را دریافت می کنیم. ما کشتی را در مثال نوح می بینیم. این هم نمونه ای برای روز داوری خدا برای همه بود و هم وسیله ای برای رحمت و نجات او. همه می دیدند که کشتی ساخته شده است. کشتی نماد روشنی از داوری و رحمت بود. همانطور که از مثال میشه فهمید، رحمت خدا فقط  با پیروی کردن از راهی نصیب انسان می شود، که خداوند آن را فراهم کرده است

چرا نوح توانست رحمت خدا را بگیرد؟ تورات دراین باره می گوید

” درست همانطور كه خداوند به او فرمان داده بود، کار ها را انجام داد

می بینم که من همیشه  تمایل دارم کار هایی را انجام دهم که دوست دارم. مطمئنم نوح  هم سؤالات زیادی داشت. او در مورد سیل و طوفان و دستورات خدا خیلی می اندیشید. نوح همچنین انسان خوبی بود. او می توانست تصمیم خود را برای ساخت کشتی بگوید ولی او فقط از خدا اطاعت کرد. به حرف هیچکس جز خدا گوش نکرد. نوح مثال خوبی برای ما است

دروازه برای نجات

تورات همچنین به ما می گوید که پس از ورود نوح وخانواده اش همچنان حیوانات هم به کشتی وارد شدند

دو به دو نر و ماده با نوح داخل کشتی شدند و خداوند دروازه کشتی را از پشت سرآنها بست” 

پیدایش ۷:۱۶

خداوند برهمه چیز نظارت می کرد. دروازه کشتی را نیز او بست. وقتی سیل شروع به طغیان کرد، مردم شروع به کوبیدن دروازه کردند. اما نوح دروازه را باز نکرد. خداوند بردروازه نیز نظارت می کرد. ازطرفی افراد داخل کشتی ازاینکه خود خدا به صورت مستقیم اوضاع را کنترل می کرد، خوشحال و راحت بودند. هیچ باد و طوفانی قادر به باز کردن دروازه نبود. آنها در آغوش خداوند، در امنیت به سر می بردند. خداوند هیچ وقت عوض نمی شود. نه دیروز، نه امروز و نه فردا

 همه انبیا درباره مجازات و داوری دیگری خبر می دهند. این مجازات با آتش خواهد بود. همانطور که در مجازات طوفان، رحمت خدا را هم دیدیم، باید بفهمیم که برای به دست آوردن این رحمت باید دنبال دروازه کشتی بود

قربانی هایی که پیامبران تقدیم خدا کردند

تورات در مورد نوح می گوید

“نوح قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و ازهرپرنده و هر حیوان حلال یکی را به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه قربانی کرد” 

پیدایش ۸:۲۰

این با مثال آدم / حوا و قابیل / هابیل درقربانی کردن حیوانات متناسب است. این بدان معناست که مرگ یک حیوان و ریختن خون ، نحوه دعا کردن نوح توسط خداوند بود و مورد قبول او قرار گرفت. درحقیقت تورات می گوید که درست بعد ازاین قربانی کردن ، خداوند “نوح و پسرانش را برکت داد” (پیدایش ۹: ۱) و “با نوح عهد بست” (پیدایش ۹: ۸) تا دیگر هرگز قضاوت همه مردم را با طوفان انجام ندهد. بنابراین به نظر می رسد که قربانی کردن ، مرگ و ریختن خون یک حیوان توسط نوح در پرستش او از خدا بسیار مهم بود. این چقدر مهم است؟ ما بررسی خود را از طریق پیامبران تورات ادامه می دهیم و در مرحله بعدی لوت رامیخوانیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *