Skip to content

. نشانه فرزند دختر باکره

  • by

همانطور که در مقاله قبل که در مورد مزامیر بود گفتیم، داوود و تمامی پیامبران کتاب هایشان را بر اساس وحی الهی نوشته اند. اشعیای نبی یکی از پیامبران بزرگ الهی است. کتاب و پیشگویی های او نیز به اندازه خود او بزرگ و مهم هستند. او در سال ۷۵۰ قبل از میلاد زندگی می کرد

اشعیای نبی درمورد آینده پیشگویی های بزرگی کرده است؛ این پیشگویی ها درعهد عتیق جایگاه ویژه ای دارند. موسی درمورد اشعیای نبی پیشگویی کرده بود؛ او گفته بود که پیامبری خواهد آمد که درمورد آینده پیشگویی های بزرگی خواهد کرد. پیشگویی های او آنقدر دارای اهمیت است که قرآن دراین باره می گوید

“و مريم دخت عمران را همان كسى كه خود را پاكدامن نگاه داشت و دراو از روح خود دميديم و سخنان پروردگار خود و كتابهاى او را تصديق كرد و از فرمانبرداران بود

سوره التحریم، آیه ۱۲

سوره التحریم چه چیزی را می خواهد به ما نشان دهد؟ برای جواب این سوال، بیایید نظری به نوشته های اشعیای نبی بیاندازیم

همانطور که در مقاله قبلی گفتیم، پادشاهان بعد ازسلیمان، از خدا و قوانینش پیروی نمی کردند. اشعیای نبی در دوران حکومت این پادشاهان زندگی می کرد. به این سبب هم، بیشتر پیشگویی های او درمورد مجازات و جزا است. این مجازات ها تقریبا بعد از ۱۵۰ سال به وقوع پیوستند: تخریب اورشلیم توسط حکومت بابل ( شما می توانید خلاصه این قسمت ازتاریخ اورشلیم را دراینجا مطالعه کنید) 

اشعیاء همچنین درباره آینده های دور نیز پیشگویی هایی کرده بود؛ مثلا درمورد علامت و نشانه ای که خداوند می خواست درآینده به انسان ها نشان بدهد. در تاریخ بشریت این برای اولین بار قرار بود اتفاق بیافتد. اشعیاء درمورد پادشاهی پیشگویی می کند، که قرار است از نسل داوود متولد شود

” اشعیا درجواب گفت: «بشنوید ای خاندان داوود، صبر و تحمّل مردم را از بین بردید، آن کافی نبود؟ و حالا می‌خواهید شکیبایی خدا را هم از بین ببرید؟ پس دراین صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره- کلمه عبری که دراینجا بکار برده شده است، معادل «دختر جوانی» می‌باشد. این کلمه درعبری اشاره دارد به هر دختری که آمادهٔ ازدواج می‌باشد. عبارت «باکره» مذکور درحامله شده پسری خواهد زایید که نامش عمانوئیل یعنی «خدا با ماست» خواهد بود. تا وقتی‌که به سن بلوغ برسد و فرق نیکی و بدی را بداند غذای او شیر وعسل خواهد بود

اشعیا ۷: ۱۳-۱۵

واقعا این پیشگویی ها بی نظیرهستند. آیا تا بحال شنیده شده است که باکره ای حامله شده، بچه ای بزاید؟ آنقدرعجیب و غیر قابل باور بود که انسان ها فکر کردند این پیشگویی اشتباه است. ولی ما با توجه به نسخه های خطی پیدا شده در سواحل دریای مرده، می توانیم بفهمیم که این پیشگویی ها مربوط به به دنیا آمدن عیسی مسیح است.این پیشگویی ها صد ها سال قبل به دنیا آمدن عیسی مسیح گفته شده است

درباره به دنیا آمدن عیسی مسیح توسط یک دختر باکره، از قبل پیشگویی هایی شده بود

درمیان پیامبران، فقط و فقط عیسی مسیح بود که از یک باکره به دنیا آمد؛ حتی درمیان انسان های معمولی نیزهیچ کسی اینطور به دنیا نیامده است. بنابراین می بینیم که خداوند از صد ها سال پیش، به دنیا آمدن او را، به صورت نشانه ای در پیشگویی های اشعیاء آورده و ما را آماده کرده است. ما باید به دونکته دقت کنیم

مادرش نام او را “عمانوئیل” گذاشت

اولین نکته این است که، مادرباکره نام فرزندش را “عمانوئیل” خواهد گذاشت. این اسم به این معناست: ” خدا با ماست”. این به چه معناست؟  به احتمال زیاد، این چند معنا دارد. می دانیم که این پیشگویی ها در دوره ای بوده که پادشاهان و بنی اسرائیل  نسبت به کلام خدا بی تفاوت بوده، گناه می کردند و همچنان می دانیم که این پادشاهان و بنی اسرائیل به سبب این گناهان، مجازات خواهند شد. پس این پیشگویی به ما می گوید، هرچند که خدا آنها را مجازات خواهد کرد، اما درآینده پسری ازمادری باکره به دنیا خواهد آمد، که به دنیا آمدن پسردراینجا به نشانه این است که خدا درکنار بنی اسرائیل است و آنها را ترک نکرده است. وقتی عیسی به دنیا آمد، اینطور به نظر می رسید که خداوند بنی اسرائیل را ترک کرده است؛ چون هنوز دشمنان برآنان فرمانروایی می کردند. درانجیل لوقا اینگونه نوشته شده است: “وقتی مادرعیسی مسیح، مریم، خبر بارداری اش را از فرشته خدا شنید، سرود ستایشی را درمدح خداوند زمزمه کرد.”این سرود را  می توانید درزیرمشاهده کنید

“مریم گفت:«جان من خداوند را می‌‌ستاید و روح من درنجات‌دهندهٔ من، خدا، شادی می‌کند، چون او به كنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است.ازاین پس همهٔ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادرمطلق کارهای بزرگی برای من كرده است.نام اومقدّس است. رحمت او پشت درپشت برای كسانی است كه از او می‌ترسند. دست خداوند با قدرت كاركرده است،متكبّران را با خیالات دلشان تارومار كرده و زورمندان را از تخت هایشان به زیرافکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی‌دست روانه کرده است. به‌خاطر محبّت پایدار خود،از بندهٔ خود اسرائیل حمایت کرده است، همان‌طور كه به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به فرزندان او تا به ابد وعده داد  

انجیل لوقا، ۵۵-۴۶: ۱

همانطورکه می بینید، مریم وقتی این خبر را شنید، معنای آن را فهمید: “ خداوند مرحمت و لطفش را به جد ما یعنی به ابراهیم و به فرزندان او تا به ابد وعده داده است. مجازات به معنای ترک همیشگی او نیست. او ما را ترک نکرده است

فرزند دختر باکره، خوبی را ازبدی تشخیص خواهد داد

 بخش شگفت انگیز این پیشگویی اشعیا این است که وقتی این پسر “خوبی را ازبدی تشخیص دهد، عسل و شیر خواهد خورد”. این به آن معناست که وقتی او بزرگ شود و به سن معینی برسد، می تواند “خوبی را از بدی تشخیص دهد”. پسر جوانی دارم. او را خیلی دوست دارم اما نمیشه گفت وقتی او به تنهایی تصمیماتی را می گیرد، تمامی تصمیم ها و انتخاب هایش درست است. من و همسرم خیلی تلاش کردیم تا به او راه درست را یاد بدهیم، او را نصیحت کرده ایم، او را تربیت کرده ایم، به او در پیدا کردن دوستان خوب کمک کرده ایم و خیلی چیزهای دیگر. ما به او این چیزها را یاد دادیم تا بتواند خوبی را از بدی تشخیص دهد؛ اما با همه این ها هیچ تضمینی وجود ندارد که او اشتباه نکند. پدرومادر من نیز به من اینگونه یاد دادند تا بتوانم خوبی را ازبدی تشخیص دهم. اگر این سعی و تلاش والدین نباشد، بچه ها نمی توانند راه درست را پیدا کنند. اگرما یک لحظه دست از تلاش خود برداریم، همه چیزممکن است از دست ما برود

به خاطر همین درخانه ما را با کلید قفل می کنیم، به خاطرهمین درهرکشوری پلیس لازم است، کارت های بانکی دارای رمز اند، دولت ها دارای قوانینند و غیره. دلیلش این است  ما باید خود را دربرابر یکدیگر محافظت کنیم زیرا ما بیشتر اوقات توانایی “خوبی را از بدی تشخیص دادن ” را نداریم

حتی پیامبران نیز همیشه توانایی تشخیص خوب از بد را نداشتند

حتی پیامبران نیز همیشه توانایی تشخیص خوب از بد را نداشتند. برای مثال، درتورات می خوانیم که ابراهیم دو بار همسر خود را به عنوان خواهرش به دیگران معرفی کرد. می بینیم که او دروغ گفت. ( پیدایش ۱۳-۱۰: ۱۲ و پیدایش ۲-۱: ۲۰)درمثالی دیگر از تورات، می بینیم که موسی یک مصری را می کشد. (خروج ۲:۱۲) و درجای دیگر نیز می خوانیم که او فرمان خدا را به جای نمی آورد. ( اعداد ۱۲-۶: ۲۰)درسوره محمد، به محمد دستورطلب بخشش داده می شود که این نشان می دهد که او نیزهمیشه توانایی تشخیص خوب از بد را نداشته است

“پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه خويش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ايمان [طلب مغفرت كن] و خداست كه فرجام و مآل [هر يك از] شما را مى‏ داند

سوره محمد، آیه ۱۹

درکتاب صحیح مسلم دراین باره اینگونه توضیح داده شده است

“أبو موسى الأشعري وقتی ازاعتبار و قدرت پدرش حرف می زد، گفته بود که رسول خدا با این جملات التماس می کرد: ” پروردگارا، اشتباهات و گناهانم را ببخش. تو از کارهایم بهتر از من خبر داری. ای خداوند، به خاطر تمامی گناهانی که دانسته یا نادانسته مرتکب شدم من را ببخش. تمامی این گناهان را به گردن می گیرم. خداوندا، گناهانی را که به سبب عجله، کندی، پنهانی و یا درمیان مردم مرتکب شدم را ببخش. تو ازهمه این گناهان با خبر هستی. تو اول و آخر هستی. تو قادر مطلق هستی 

کتاب صحیح مسلم، ۶۵۶۳: ۳۵

نوشته های بالا، به دعای توبه داوود شباهت دارد

“خدایا به‌خاطرمحبّت پایدار خود برمن رحم کن،و از روی کرم بی‌پایانت گناهان مرا ببخش. مرا از گناهانم شست‌وشو ده و ازخطاهایم پاک ساز. من به گناهان خود اعتراف می‌کنم و خطاهایی را که کرده‌‌ام درنظردارم. من علیه تو ای خداوند،بلی تنها علیه تو گناه کرده‌‌ام،و آنچه را که درنظرتوبد است، انجام داده‌ام.اینکه تو حق داری که مرا داوری نموده، محکوم سازی. من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم،ازهمان لحظه‌ای که نطفه‌ام دررحم مادرم بسته شد، به گناه آلوده بودم. تو طرفدار صداقت و راستی هستی،پس فکر مرا از حکمت پُر ساز. گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم.مرا بشوی تا از برف سفیدتر گردم. بگذار تا صدای خوشی و لذّت را بشنوم؛با وجودی که مرا کوبیده‌ و خُرد کرده‌ای،بار دیگر شاد خواهم بود.از گناهانم چشم بپوشو خطاهایم را ببخش

مزامیر ۹-۱: ۵۱

با اینکه آنها پیامبربودند، با گناه مبارزه و دردعاهایشان از خداوند طلب بخشش می کردند. به نظر می رسد این وضعیت همه فرزندان آدم است

پسر مقدس دختر باکره

 اما پسری که اشعیای نبی درباره او پیشگویی کرده بود، از همان سال های نوجوانی خوب را از بد تشخیص می داد. نعمت خدادادی در وجود او بود. همه پیامبران مانند انسان های دیگر به خاطر جدشان، آدم، ذات گناهکاری داشتند. همانطور که دیدیم، آدم نتوانست خوبی را از بدی تشخیص بدهد. همانطور که ژنتیک از طریق پدر به  فرزندان منتقل می شود، طبیعت گناهکار آدم نیز به نسل های بعدی منتقل شد. حتی پیامبران و رسولان خدا نیز دارای این طبیعت بودند. اما فرزندی که ازدختر باکره به دنیا آمد، ازنسل آدم نبود؛ زیرا او پدر نداشت. منظورازنداشتن پدر، پدر جسمانی و انسانی است. به خاطر این هم، او مقدس بود. قرآن نیز او را “پاک و مقدس” خوانده است

“گفت من فقط فرستاده پروردگار توام براى اينكه به تو پسرى پاكيزه ببخشم. گفت چگونه مرا پسرى باشد با آنكه دست بشرى به من نرسيده و بدكارنبوده‏ ام. گفت [فرمان] چنين است پروردگار تو گفته كه آن بر من آسان است و تا او را نشانه‏ اى براى مردم و رحمتى از جانب خويش قرار دهيم و [اين] دستورى قطعى بود. پس [مريم] به او [=عيسى] آبستن شد و با او به مكان دورافتاده‏ اى پناه جست

سوره مریم ۱۹تا ۲۲

اشعیای نبی این پیشگویی ها را به صورت آشکار گفته بود و بعد او پیامبران دیگر نیز این پیشگویی ها را تائید کردند: باکره ای پسری خواهد زایید، او پدر جسمانی نخواهد داشت و به خاطر همین او <مقدس> خواهد بود

حال به آدمی که در بهشت بود، نگاهی بیاندازیم

 فقط کتاب های بعد از تورات در مورد عیسی مسیح نمی نویسند؛ بلکه اگر دقت کنیم، می بینیم که در تورات نیز درمورد او نوشته شده است. مکالمه بین خدا و ابلیس را در مقاله ای که در مورد مثالی از زندگی آدم بود، خواندیم. دراینجا دوباره آن آیات را می نویسیم

دربین ‌تو و زن‌ دشمنی می‌نذارم‌. نسل ‌تو و نسل ‌وی همیشه ‌دشمن ‌هم‌ می باشند. او سر تو را می شکند و تو کری پای او را میگزی 

۳:۱۵پیدایش

خداوند کاری می کند که ابلیس و زن هر دو صاحب فرزندانی شوند. بین آن دو دشمنی و نفرت خواهد بود. بین زن و ابلیس نیز این نفرت و دشمنی وجود خواهد داشت. ابلیس، کری پای فرزند زن را خواهد زد و فرزند زن نیز، سرابلیس را خواهد کوبید

در اینجا دقت کنید که خدا این وعده را به آدم نمی دهد؛ بلکه به زن او، حوا، این قول را می دهد. این نکته خیلی جالب است. همانطور که می دانید، درتمامی کتاب مقدس، ذکر شده که پسرازجانب پدرخواهد آمد. منتقدان بسیاری درغرب، ازاین کتاب ها ایراد می گیرند

آنها می گویند که دراین نوشته ها، ژنتیک زن نادیده گرفته شده است. آنها فقط این تفاوت جنسیتی را می بینند. درحالی که، دراین آیات درمورد به دنیا آمدن فرزند توسط پدر یا مرد ذکر نشده است و فقط اسم زن و نسل او نام برده شده است

“فرزند باکره” این که اشعیای نبی پیشگویی کرده بود، فرزند زن، حوا است

“فرزند باکره” این که اشعیای نبی پیشگویی کرده بود، فرزند زن، حوا است. بله، یعنی همان فرزندی که در کتاب پیدایش، درمورد او خواندیم. همان فرزند زن، یعنی حوا، که قرار است سرابلیس را بکوبد. از شما خواهش می کنم که مقاله “مثالی از زندگی آدم” را دوباره  بخوانید و ببینید که چگونه با هم مطابقت دارند. درطول تاریخ بشریت، تمامی فرزندان آدم، نتوانستند گناه نکنند و همیشه خطایی ازآنها سرزده است؛ مثل پدرشان آدم. بنابراین، وقتی اولین گناه توسط آدم و حوا صورت گرفت، خداوند وعده داد: “کسی خواهد آمد که ازنسل آدم نیست و او سرابلیس را خواهد کوبید

این فرزند مقدس این کار را چگونه خواهد کرد؟  اگراین کار با رساندن پیام و کلام خدا به مردم انجام شود، موسی و ابراهیم، این کاررا به بهترین نحو و با صداقت کامل انجام دادند. پس نتیجه می گیریم که وظیفه این فرزند مقدس چیز دیگری است. برای درک بهتر این موضوع، ما باید کتاب مزامیر را ارزیابی کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *