Skip to content

. شیطان عیسی مسیح را امتحان می کند

  • by

 در مورد امتحان شدن انسان ها توسط شیطان در سوره الانفال میخوانیم

و [ياد كن] هنگامى را كه شيطان كارهايشان را برايشان زينت داد و گفت: امروز ازاين مردم كسى بر شما پيروز نخواهد شد، و من پشتيبان شما هستم پس هنگامى كه آن دو گروه [كافر و مسلمان] با يكديگر روبه رو شدند، به عقب بازگشت و گفت: من از شما بيزارم من چيزى را مى بينم كه شما نمى بينيد من از خدا مى ترسم و خدا سخت عقوبت است 

سوره الانفال، آیه ۴۸

در سوره طه می نویسد که شیطان باعث به گناه افتادن آدم شد

پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت جاودانگی و فرمانروایی بی‌زوال راه بنمایم

سوره ی طه، آیه ی ۱۲۰

شیطان همین کاررا با عیسی مسیح نیز کرد. کتاب انجیل، درمورد وسوسه های او می نویسد. این بلافاصله پس از ظهور یحیی نبی اتفاق افتاد. ما دیدیم که، یحیی نبی آمده است تا مردم را برای آمدن مسیح آماده کند.سخنان قدرتمند او خواستار توبه مردم بود. درکتاب انجیل آمده است كه عیسی مسیح، توسط یحیی نبی تعمید یافت. بدین ترتیب، خدمت عیسی مسیح آغاز می شود. اما قبل از شروع خدمت خود، عیسی می بایست توسط شیطان، یعنی دشمن همه ما، وسوسه می شد

انجیل این امتحان را با جزئیات شرح می دهد. شیطان سه بار عیسی مسیح را وسوسه می کند. بیایید به هر یک نگاه کنیم. (خواهید دید که شیطان عیسی را “پسر خدا” خطاب می کند. ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد. برای درک این موضوع، به اینجا مراجعه کنید.)

”  آنگاه روح، عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه‌ها امتحان كند. عیسی چهل شبانه‌ روز، روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه كننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگها نان بشود.» عیسی در جواب گفت: «کتاب‌ مقدّس می‌فرماید:”زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلكه به هر كلمه‌ای كه خدا می‌فرماید

انجیل متی ۴-۱: ۴

این وسوسه شبیه به وسوسه شیطان در بهشت ​​بود؛ یعنی همان وسوسه ای که باعث فریب آدم و حوا شد.شیطان میوه ممنوعه را طوری به آن دو نشان داد که مثل آن میوه برای خوردن است. عیسی چهل روز بدون وقفه، حتی شب ها نیز، روزه گرفت. شیطان عیسی مسیح  را با نان وسوسه کرد. با این حال، نتیجه متفاوت از داستان وسوسه آدم و حوا بود؛ زیرا که عیسی مسیح دربرابر شیطان ایستاد ولی آدم فریب خورد

پس چرا عیسی ۴۰ روز متوالی روزه گرفت؟ کتاب انجیل جواب این سوال را واضح نمی دهد؛ اما پیامبران عهد عتیق پیشگویی کردند که خادمی که درآینده خواهد آمد، نماینده قوم یهود خواهد بود. قوم اسرائیل به رهبری موسی، به مدت ۴۰سال دربیابان ماندند و فقط ازنانی که ازآسمان برایشان ریخته می شد، یعنی نان “من” خوردند. این ۴۰ روز روزه گرفتن و با تامل درکلام خدا تغذیه روحانی شدن، نشان دهنده خادمی است که قبلا پیشگویی ها دررابطه با او شده بود و ۴۰ روز روزه نیز، برای مطابق با ۴۰سال زندگی بنی اسرائیل دربیابان گرفته شده بود

امتحان با خدا

دومین امتحان و وسوسه هم سخت بود. انجیل دراین باره چنین می فرماید

آنگاه ابلیس او را به بیت المقدّس برده بر روی بام عبادتگاه قرار داد و به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید:”او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت مبادا پایت به سنگی بخورد.”» عیسی جواب داد: کتاب‌مقدّس همچنین می‌فرماید: “خداوند، خدای خود را امتحان نکن

انجیل متی ۷-۵: ۴

دراینجا، هنگامی که شیطان عیسی مسیح را وسوسه می کند، آیه ای از مزامیر را نیز بیان می کند. واضح است که شیطان کتاب مقدس را مطالعه کرده است و محتوای آن را به خوبی می داند.او درهنگام وسوسه کردن، آن را با مهارت کامل تحریف می کند

شیطان به بخشی ازآیات کتاب مزامیر اشاره می کند و من می خواهم که کل آن آیات را دراینجا بخوانیم. است

” بنابراین هیچ بلایی بر تو واقع نخواهد گشت و هیچ بدی به خانهٔ تو نزدیک نخواهد شد؛ زیرا او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد، تا هرجایی که تو بروی، از تو مراقبت نمایند. آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی بخورد. برشیر و مار پای خواهی نهاد شیربچه و اژدها را پایمال خواهی کرد. زیرا خداوند می‌گوید: «آنهایی که مرا دوست می‌دارند، نجات خواهم داد و چون به نام من ایمان دارند از آنها پشتیبانی خواهم كرد 

مزامیر ۱۴-۱۰: ۹۱

شیطان می دانست که کتاب مزامیر درباره عیسی مسیح نوشته شده است. اما دراین آیات از واژه “مسیح” استفاده نشده بود؛ پس شیطان ازکجا این را می دانست؟

درنظر بگیرید که می گوید: “شیرو ماررا درزیر پای خود لگدمال خواهی کرد. شیر نشان قبیله یهودا دراسرائیل است؛ زیرا یعقوب نبی درتورات اینگونه نبوت کرده بود

ای یهودا، برادران ‌تو، تو را ستایش‌ خواهند كرد. بر دشمنان ‌خود غالب میشوی و برادرانت ‌در مقابل‌ تو تعظیم‌ می کنند. یهودا، مانند شیری است ‌كه‌ شكار خود را كشته‌ و به ‌كمینگاه‌ خویش ‌برگشته‌، دراز کشیده ‌و خوابیده‌ است و هیچ‌كس‌ جرأت‌ نمی‌كند او را بیدار سازد. یهودا، عصای سلطنت ‌را نگاه‌ می دارد. نسل‌ او همیشه‌ فرمانروایی می کند تا به شیلو بیاید و همهٔ امّتها از او اطاعت ‌می کند 

پیدایش ۱۰-۸: ۴۹

 یعقوب نبی مدتها قبل (حدود ۱۷۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح) درتورات گفته بود که قبیله یهودا مانند یک شیراست؛ حاکم ازاین قبیله خواهد آمد. مزامیر این پیشگویی را ادامه می دهد: این حاکم “شیر” را لگدمال خواهد کرد؛ یعنی او بر آن حکمرانی خواهد کرد

  شیطان به مسیح آیات مزامیر را می گوید. این آیه همچنین می گوید که حاکم “مار” را زیر پا خواهد گذاشت. این یک اشاره مستقیم به اولین وعده خداوند است. آن را در مثالی از زندگی آدم خواندیم: “فرزند زن” سر مار را خواهد زد

 سپس ‌خداوند به ‌مار فرمود

” دربین ‌تو و زن‌ دشمنی می اندازم. نسل ‌تو و نسل ‌وی همیشه ‌دشمن ‌هم‌ می باشند. او سر تو را می شکند و تو کری پای او را می گزی»     

پیدایش ۳:۱۵

این قول قبلاً در مقاله مثالی اززندگی آدم آورده شده بود؛ اما درآن زمان این وعده کاملاً مشخص و واضح نبود.اکنون می دانیم که این “زن” مریم بود، زیرا او تنها کسی بود باکره، حامله شده فرزندی به دنیا آورد. بنابراین، پسری که به دنیا آورد، شخص موعود، عیسی مسیح است که طبق وعده ای که قبلا داده شده بود، که عیسی مسیح سر ماررا خواهد کوبید

شیطان آیه ای از مزامیر را تلاوت کرد. این آیه دو پیشگویی را که درتورات نوشته شده بود، تکرار می کند: “او خواهد آمد، حکومت خواهد کرد و سر شیطان (مار) را خواهد کوبید

 اگرچه درآیات مزامیر، اسمی از “مسیح” برده نمی شود، اما شیطان می دانست که این نوشته ها و آیات به عیسی مسیح اشاره دارند. شیطان سعی کرد این آیه را همانطور که می خواست، استفاده کند؛ یعنی طوری که برای پیشگویی های کتاب عهد عتیق، محقق شوند، عیسی مسیح می بایست جلب توجه نکند؛ به عبارت دیگر خود را از روی عبادتگاه به پایین نیندازد. عیسی می بایست  کلام خدا را رعایت کند

آزمایش و امتحان با سجده کردن

سپس شیطان هرچه را که دراختیار داشت یعنی “همه پادشاهی ها و جلال های جهان، به عیسی مسیح عرضه کرد، اما با یک شرط. کتاب انجیل دراین باره می فرماید

بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شكوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت: «اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همهٔ اینها را به تو خواهم داد.» عیسی به او فرمود: «دور شو ای شیطان، نوشته شده است: باید خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی» آنگاه ابلیس عیسی را ترک نموده و فرشتگان آمده، او را خدمت كردند

انجیل متی ۱۱-۸: ۴

مسیح” به معنای “مسح شده برای قضاوت” است. بنابراین مسیح آمد تا داوری کند. وقتی شیطان عیسی را وسوسه می کرد، می خواست از قدرت او استفاده کند. شیطان می خواست تا او از موقعیت خود سوء استفاده كنند. او می خواست درعوض تعظیم و سجده عیسی، به او همه پادشاهی ها و جلال های دنیا را ارائه دهد. این کار نیز گناه و شرک نسبت به خدا بود. عیسی دربرابر وسوسه شیطان بازدوباره مقاومت کرد و به آیه دیگری ازتورات اشاره کرد. عیسی مسیح، تورات را كتاب بسیار مهمی می دانست، او آن را خیلی خوب بلد بود و به آن کتاب عقیده داشت

عیسی ما را می فهمد

این داستان برای ما خیلی مهم وباارزش است. انجیل درباره عیسی می فرماید

“چون خود او وسوسه شده و رنج دیده است، قادراست آنانی را كه با وسوسه‌ها رو به‌ رو هستند، یاری فرماید”  

عبرانیان ۲:۱۸

زیرا كاهن اعظم ما كسی نیست كه از همدردی با ضعف های ما بی‌خبر باشد، بلكه كسی است كه درست مانند ما درهرچیز وسوسه شد، ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت ‌فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم

عبرانیان ۱۶-۱۵: ۴

اگر به خاطر دارید، هارون، کاهن اعظم، برای بخشش گناهان بنی اسرائیل، قربانیانی تقدیم خدا کرد. عیسی نیزکاهن اعظم به حساب می آید؛ او ما را می فهمد و حتی ما را درامتحانات و وسوسه ها کمک می کرد، زیرا او قبلا این تجربیات را پشت سر گذاشته بود. با وجود اینکه توسط ابلیس وسوسه و امتحان شده، ولی هیچ وقت گناه نکرده بود. بنابراین، ما می توانیم به عیسی اطمینان داشته باشیم، زیرا عیسی کاهن اعظم ما است. او ما را درک می کند؛ او می تواند به ما که درمحاکمه و گناه هستیم، کمک کند. سوال این است: آیا به عیسی این اجازه را خواهیم داد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *