Skip to content

. مسیح با تعلیم و قدرت ظاهر شد

  • by

سوره العلق می گوید که خدا به ما آنچه را که نمی دانیم یاد می دهد

“همان كس كه به وسيله قلم آموخت. آنچه را كه انسان نمى‏ دانست [بتدريج به او] آموخت

سوره العلق، آیه ۴تا۵

سپس، مطابق سوره  الروم، خداوند این کار را از طریق انبیا انجام می دهد تا ما متوجه شویم که طریقه ی عبادت و پرستش ما اشتباه است

به این پیامبران صلاحیت داده شد، تا عقاید غلط ما درباره ی خدا را برای ما افشا کنند. تصورات غلط درباره ی خدا را می توانیم درافکار، کلمات و اعمال ما پیدا کنیم. عیسی مسیح چنین معلمی بود. صلاحیت و قدرت ویژه ی او حتی افکار درونی ما را آشکار می کند تا بتوانیم ازاشتباهات درونی خود دور شویم. ما می توانیم این مسئله را در اینجا ببینیم. در مرحله بعد، ما به صلاحیت مسیح در معجزات شفا بخشی که انجام داد، خواهیم پرداخت

عیسی مسیح اینگونه تعلیم می داد

” شنیده‌اید كه در قدیم به مردم گفته شد: “قتل نكن و هرکس مرتكب قتل شود محكوم خواهد شد. امّا من به شما می‌گویم: هرکس نسبت به برادر خود عصبانی شود، محكوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابلَه بخواند، به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را “احمق” بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیهٔ خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به‌ خاطر بیاوری كه برادرت از تو شکایتی دارد، هدیهٔ خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی كن و آنگاه برگرد و هدیهٔ خویش را تقدیم كن. با مدّعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما وگرنه آن مدّعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست غسکرخواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان كه تاپول آخر جیب خود را خرج نکرده باشی، آزاد نخواهی شد. شنیده‌اید كه گفته شده: “زنا نکن”. امّا من به شما می‌گویم، هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، دردل خود با او زنا كرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می‌شود، آن را بیرون آور و دور انداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی از بدن خود را از دست بدی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی.اگر دست راستت تو را گمراه می‌سازد، آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی از بدن خود را از دست بدی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده: “هرگاه مردی زن خود را طلاق دهد، باید طلاقنامه‌ای به او بدهد.” امّا من به شما می‌گویم: هرگاه کسی زن خود را جز به علّت زنا طلاق دهد، او را به زنا كاری می‌کشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می‌کند. همچنین شنیده‌اید كه در قدیم به مردم گفته شده: “قسم دروغ نخور و به هر سوگندی كه به نام خداوند یاد کرده‌ای عمل نما.” امّا من می‌گویم به هیچ وجه قسم یاد نكن، نه به آسمان زیرا كه عرش خداست، نه به زمین زیرا كه پای‌انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا كه شهر آن پادشاه بزرگ است و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد. زیاده براین ازشیطان است. شنیده‌اید كه گفته شده: “چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.” امّا من به شما می‌گویم به کسی‌که به تو بدی می‌کند بدی نكن و اگر کسی بر گونهٔ راست تو سیلی می‌زند، گونهٔ دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، كرتی خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو. به کسی که از تو چیزی می‌خواهد ببخش و از کسی‌که تقاضای قرض می‌کند، روی نگردان. شنیده‌اید كه: “همسایه‌ات را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی كن.”  امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی‌که به شما آزار می‌رسانند، دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدرآسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان، یکسان می‌تاباند و باران خود را بر درست كاران و بدكاران می‌باراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین كار را نمی‌كنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید، چه كار فوق‌العاده‌ای کرده‌اید؟ مگر بی‌دینان همین كار را نمی‌کنند؟ پس شما باید کامل باشید، همان‌ طور كه پدر آسمانی شما كامل است 

انجیل متی ۴۸-۲۱: ۵

مسیح و موعظه کوه

 عیسی مسیح  درموعظه خود، ازاین جملات استفاده کرد: ” شنیده‌اید كه گفته شده اما من به شما میگویم”. بنابراین عیسی مسیح درسخنان خود به تورات و سپس درادامه سخنانش به احکام، افکار و سخنان خداوند اشاره می کند. عیسی مسیح دستورات سختگیرانه موسی را سخت تر کرد

دقت کنید که چگونه عیسی،  دستورات تورات را پیچیده تر و سخت تر می کند. او این کار را براساس اختیارات و قدرتی که به او داده شده است، انجام می دهد. بعد ازجمله “اما من به شما میگویم “، حکم مورد نظر سخت تر می شود. این ویژگی موعظه عیسی است. کلام خدا دراین باره می نویسد

“وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند، زیرا او برخلاف روش علما دین، با اختیار وقدرت به آنان تعلیم می‌داد 

انجیل متی ۲۹-۲۸: ۷

عیسی مسیح  واقعا متفاوت ازعلمای دین یهود، به مردم تعلیم می داد. بیشتر پیامبران رسولان معمولی بودند که کلام خدا را به مردم می رساندند، اما عیسی مسیح کاملا فرق می کرد. چرا عیسی مسیح متفاوت بود؟ همانطور که دراینجا دیدیم، درکتاب عهد عتیق، “مسیح” نام شخصی بود که به او صلاحیت داده شده است. درمزامیر فصل ۲، برای اولین بار نام “مسیح” روبرو می شویم. دراینجا خدا به مسیح می گوید

“ازمن درخواست کن و من همه اقوام جهان را به تو می بخشم و اختیار تمام جهان را به دست تو می دهم    

مزامیر ۲:۸

این به این معناست که به مسیح صلاحیت برتر داده شده بود. تمامی ملت ها و زمین و آسمان متعلق به او بود 

پیامبر و موعظه سر کوه

در حقیقت، همانطور که دراینجا دیدیم، موسی ازآمدن آن «پیامبر» درتورات سخن گفته بود. این پیامبر تعلیم ویژه خواهد داد. موسی اینطور نوشته بود

” من ازبین آنها نبی ای مانند تو برای شان می فرستم.او سخنگوی من بوده به او یاد می دهم که به مردم چی بگوید.کسی که به پیام آن پیغمبر که از جانب من می باشد گوش ندهد جزا می بیند

تثنیه  ۱۹-۱۸: ۱۸

در زمان تعلیم، عیسی قدرت و صلاحیتش را نشان می داد و با این کار، پیشگویی موسی تحقق می یافت؛ زیرا که او هم مسیح بود و هم پیامبر.

من وشما و موعظه سر کوه

اگر به موعظه سر کوه دقت کنید، ممکن است سردرگم شوید. چطور ممکن است که انسان، در قلب و ذهن خود از این دستورات پیروی کند؟ منظور عیسی مسیح درموعظه چه چیزی است؟  در جمله آخر موعظه، پاسخ این سؤال را می یابیم

“پس شما کامل باشید، همان‌ طوركه پدرآسمانی شما كامل است    

متی ۵:۴۸

دقت کنید که این یک پیشنهاد نیست؛ بلکه یک امر و دستور است. عیسی از ما میخواهد تا  کامل باشیم! چرا؟ زیرا خدا کامل است. اگرمی خواهیم با خدا در بهشت ​​باشیم، باید کامل باشیم. اکثری اوقات ما فکر می کنیم که اگراعمال نیک ما بیش ازاعمال بد ما باشد، کافی است.  اگراین کافی بود و خداوند به ما اجازه می داد به بهشت ​​برویم، آن بهشت ​​مانند زمین ویران می شد. امروزه می بینیم که زندگی ما را حسادت، هوس وعصبانیت از بین می برد. اگربا این ها به بهشت برویم، بهشت را به دنیا تبدیل خواهیم کرد. مشکلات موجود دراین دنیا توسط خود مردم ایجاد می شود

دراصل، بیشتر تعالیم عیسی مسیح مربوط به زندگی ظاهری ما نیست؛ بلکه مربوط به امور قلب و ذهن ماست. بیایید با هم ببینیم که عیسی مسیح درمورد قلب هایمان چه می گوید

“عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: «آنچه كه آدمی را ناپاک می‌سازد، چیزی است كه از وجود او صادر می‌شود؛ زیرا اینهاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید:افكار پلید،فساد جنسی، دزدی، آدمكشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت تکبر و حماقت، این بدی ها همه از درون سر چشمه می گیرد و انسان را ناپاک می سازد 

انجیل مرقس ۲۳-۲۰: ۷

بنابراین، خلوص درونی بسیار مهم است. از ما خواسته شده تا  کامل باشیم. خدا فقط افراد كامل را به بهشت ​​كامل خود خواهد پذيرفت. اما دراین شرایط سوال بزرگی پیش می آید: اگرما کامل نیستیم، چگونه می توانیم به بهشت ​​برویم؟ کامل نبودن ما باعث ناامیدی ما می شود

خدا هم به این احتیاج دارد! وقتی متوجه می شویم که کامل نیستیم، ناامید می شویم و احساس بی ارزشی می کنیم و ازنظرمعنوی فقیر می شویم. عیسی مسیح موعظه اش را با این جملات شروع می کند

“خوشا به حال کسانی‌که از فقر روحانی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است   

انجیل متی ۵:۳

بهتراست این تعلیم عیسی را برای خود ما نگه داریم و آن را رد نکنیم. این تعلیم واقعاً متعلق به ماست! همانطور که می دانیم، خداوند ازما میخواهد که کامل باشیم. نیاز خدا کامل بودن است. با توجه به این تعالیم عیسی مسیح، متوجه می شویم که ما کامل نیستیم. سپس مسیر درستی که عیسی تعلیم داده است را پیش می گیریم. زیرا وقتی می بینیم که کامل نیستیم، آماده پذیرش کمک می شویم. ولی وقتی درعملکرد خود اطمینان داریم، نیازی به کمک نداریم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *