Skip to content

. عیسی مسیح شفا میدهد

  • by

 سوره ی عبس، در مورد نظرمحمد راجع به انسان های کور می نویسد

“چهره درهم كشيد و روى گردانيد. كه آن مرد نابينا پيش او آمد و تو چه دانى شايد او به پاكى گرايد” 

سوره عبس، آیه ۱-۳

برخلاف توانایی اش دردرک معنوی، محمد، نابینا را شفا نداد. دربین پیامبران، فقط عیسی مسیح این توانایی را داشت و کورها را شفا بخشید؛ زیرا که او این قدرت را داشت. عیسی تنها کسی است که با داشتن این صلاحیت و قدرت، معجزه های زیادی انجام داده است. سوره الزخرف  دراین باره قدرت می گوید

“پس آيا تو مى‏ توانى كران را شنوا كنى يا نابينايان را ویا كسى را كه همواره در گمراهى آشكارى است، راه نمايى”

سوره الزخرف، آیه ۴۰

سوره مائده درمورد معجزه های عیسی مسیح اینطورمی گوید

“[ياد كن] هنگامى را كه خدا فرمود اى عيسى پسر مريم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور آنگاه كه تو را به روح‏ القدس تاييد كردم كه در گهواره [به اعجاز] و در ميانسالى [به وحى] با مردم سخن گفتى و آنگاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم و آنگاه كه به اذن من از گل [چيزى] به شكل پرنده مى‏ ساختى پس در آن مى‏ دميدى و به اذن من پرنده‏ اى مى ‏شد و كور مادرزاد وپیس را به اذن من شفا مى‏ دادى و آنگاه كه مردگان را به اذن من [زنده از قبر] بيرون مى ‏آوردى و آنگاه كه [آسيب] بنى‏ اسرائيل را هنگامى كه براى آنان حجتهاى آشكار آورده بودى از تو باز داشتم پس كسانى از آنان كه كافر شده بودند گفتند اين[ها چيزى] جز افسونى آشكار نيست 

سوره مائده، آیه ۱۱۰

سوره آل عمران نیز درمورد صلاحیت، قدرت و معجزات او اینگونه می گوید

“و [او را به عنوان] پيامبرى به سوى بنى اسرائيل [مى‏ فرستد كه او به آنان مى‏ گويد] درحقيقت من از جانب پروردگارتان برايتان معجزه ‏اى آورده‏ ام من از گل براى شما [چيزى] به شكل پرنده مى‏ سازم آنگاه درآن مى‏ دمم پس به اذن خدا پرنده‏ اى مى شود و به اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود مى ‏بخشم و مردگان را زنده مى‏ گردانم و شما را از آنچه مى ‏خوريد و در خانه هايتان ذخيره مى ‏كنيد خبر مى‏ دهم مسلما دراين [معجزات] براى شما اگر مؤمن باشيد عبرت است.و [مى‏ گويد آمده‏ ام تا] تورات را كه پيش از من [نازل شده] است تصديق كننده باشم و تا پاره‏ اى از آنچه را كه برشما حرام گرديده براى شما حلال كنم و از جانب پروردگارتان براى شما نشانه‏ اى آورده‏ ام پس از خدا پروا داريد و مرا اطاعت كنيد 

سوره آل عمران، آیه ۴۹ تا ۵۰

کورمیبیند، کسی که جذام دارد، شفا می یابد و مرده زنده می شود! سوره مائده درمورد نشانه های عیسی مسیح می گوید؛ سوره آل عمران نیز درباره منبع این نشانه ها می گوید وتمامی این ویژگی ها و صلاحیت ازجانب خداوند به او داده شده است. آیا بی اهمیت نشان دادن این همه نشانه و علامت حماقت محض نیست؟

پیش ازاین دیدیم که عیسی مسیح بخاطر صلاحیتی که به او داده شده بود، به نحوی برتربه مردم تعلیم می داد. چنین صلاحیت و قدرتی فقط درمسیح می تواند باشد. بلافاصله پس ازفصل موعظه درکوه، کتاب انجیل می گوید

” وقتی عیسی از کوه پایین آمد جمعیّت زیادی پشت سراو حركت كرد. دراین هنگام یک نفر جذامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت: «ای آقا، اگر بخواهی می‌توانی مرا پاک سازی.» عیسی دست خود را دراز كرده او را لمس نمود و گفت: «البتّه می‌خواهم، پاک شو» و فوراً ‌آن مرد از جذام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود: «مواظب باش كه چیزی به کسی نگویی، بلكه برو و خودت را به كاهن نشان بده و به‌خاطر شفای خود هدیه‌ای را كه موسی مقرّر كرده است تقدیم كن تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند  

انجیل متی ۴-۱: ۸

عیسی مسیح هنگامی که یک جذامی را شفا داد، اقتدار خود را نشان داد. او به سادگی گفت: “پاک شو!” و جذام پاک شد و مریض بهبود یافت. سخنان عیسی قدرت شفا و تعلیم را داشت

بعداً، عیسی با «دشمن» ملاقات کرد. رومی ها، اشغال کنندگان منفور سرزمین های یهودی در آن زمان بودند؛ درست همانطور که فلسطینی ها از بنی اسرائیل متنفر هستند. یهودیان بیشتر از سربازان رومی متنفر بودند؛ زیرا آنها از قدرت و جایگاهشان  سوء استفاده می کردند. از طرف دیگر افسران رومی حتی بدتر هم بودند. آنها رئیس سربازان بودند.عیسی هم دراین زمان،  با دشمن منفور ملاقات می کند. به نوشته زیر دقت کنید

عیسی مسیح و یک صاحب منصب رومی

در آن وقت که عیسی به کپر ناحوم ‌داخل می شد، یک صاحب منصب رومی پیش آمد و با زاری به او گفت: «ای آقا، غلام من کرخت درخانه افتاده است و سخت درد می‌كشد.» عیسی فرمود: «من می‌آیم و او را شفا می‌دهم.» امّاآن صاحب منصب در جواب گفت: «ای آقا، من لایق آن نیستم كه تو به زیر سقف خانهٔ من بیایی. فقط امر کن و غلام من شفا خواهد یافت؛  چون خود من یک مامور هستم و عساکرهم زیر دست خویش دارم. وقتی به یكی می‌گویم “برو” می‌رود و به دیگری می‌گویم “بیا” می‌آید و وقتی به نوكر خود می‌گویم: “این كار را بكن” می‌کند.» عیسی از شنیدن این سخنان تعجّب كرد و به مردمی كه به دنبال او آمده بودند فرمود: «به شما می‌گویم كه من چنین ایمانی درمیان قوم اسرائیل هم ندیده‌ام. بدانید كه بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب درپادشاهی آسمانی برسر یک دسترخوان خواهند نشست، امّا کسانیکه برای این پادشاهی تولّد یافتند به بیرون درظلمت، جایی‌که گریه و دندان بر هم ساییدن است، افکنده خواهند شد.» سپس عیسی به آن صاحب منصب گفت: «برو، مطابق ایمانت به تو داده شود.»درهمان لحظه غلام او شفا یافت

نجیل متی ۱۳-۵: ۸

همانطورکه می بینیم درسخنان او قدرت وجود داشت؛ او امر کرد و علی رغم مسافت طولانی، فرمان او انجام شد! با این حال، عیسی ازایمان این دشمن متعجب شد. صاحب منصبان قدرت عیسی را دیده بود. ما صاحب منصب رومی را کافر حساب کرده بودیم اما عیسی مسیح می گوید: «روزی خواهد آمد که خیلی ها با ابراهیم و دیگر صالحین در بهشت ​​روی یک میز می نشینند. اما بسیاری از دینداران درآنجا نخواهند بود». عیسی مسیح به ما هشدار می دهد كه دینی كه به ما از والدین ما به ما ارث رسیده، ما را به بهشت نمی برد

عیسی مسیح دختری را که سرپرست عبادتگاه شهربود زنده می کند

عیسی مسیح رهبران یهودی را نیزشفا داد. درحقیقت، یکی از بزرگترین معجزات او زنده کردن دختر سرپرست عبادتگاه بود. انجیل این حادثه را اینگونه تعریف می کند

” هنگامی که عیسی به طرف دیگر بحیره بازگشت، مردم به گرمی از او استقبال كردند؛ زیرا همه درانتظار او بودند. دراین وقت مردی که اسمش یائروس بود و سرپرستی كنیسه را به عهده داشت، نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و ازاو تقاضا كرد كه به خانه‌اش برود، زیرا دختر یگانه‌اش كه تقریباً دوازده ساله بود، درآستانهٔ مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود مردم ازهر طرف به او فشار می‌آوردند. درمیان مردم زنی بود كه مدّت دوازده سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ‌ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سرآمد ولباس عیسی را لمس كرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید: «چه کسی به من دست زد؟» همگی انكار كردند و پطرس گفت: «ای استاد، مردم دور تو را گرفته اند و به تو فشار می‌آورند.» امّا عیسی فرمود: «كسی به من دست زد، چون احساس كردم نیرویی ازمن صادر شد.»  آن زن كه فهمید شناخته شده است، با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و دربرابر همهٔ مردم شرح داد كه چرا او را لمس كرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود: «دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، بسلامت برو» هنوز گرم صحبت بودند كه مردی با این پیغام از خانهٔ سرپرست کنیسه آمد: «دخترت مُرد. بیش ازاین استاد را زحمت نده.»  وقتی عیسی این را شنید، به یائروس فرمود: «نترس فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد.» هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پطرس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دخترگریه و ماتم می‌ کردند. عیسی فرمود: «دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است.» آنان فقط به او نیشخند می‌کردند، چون خوب می‌دانستند كه او مُرده است؛ امّا عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: «ای دخترک، برخیز.»  روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود كه به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجّب كردند، امّا عیسی با تاکید از آنان خواست كه ماجرا را به کسی نگویند 

انجیل لوقا ۵۶-۴۰: ۸

http://https://youtu.be/f1rjSugZthQ

یک بار دیگر، عیسی با سخن خود باعث زنده شدن دخترمرده شد. عیسی مسیح بربرخی افراد معجزه نکرد. فرقی نمی کرد مذهبی باشند یا نه و یا یهودی باشند یا نه. عیسی قدرت این را داشت که هر کسی را که ایمان داشته باشد، بدون توجه به جنسیت ، نژاد یا مذهب، شفا دهد

عیسی مسیح بسیاری را شفا داد

انجیل می گوید که روزی عیسی به خانه پطرس می رود. عیسی دید که او به کمک احتیاج دارد. پس به او کمک کرد

“وقتی عیسی به خانهٔ پطرس رفت، خشوی پطرس را دید كه دربستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس كرد. تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همینکه غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه ارواح ناپاک را بیرون می‌کرد و تمام بیماران را شفا می‌داد تا پیشگویی اشعیای نبی تمام شود كه گفته بود:«او ضعف های ما را برداشت و مرض های ما را از ما دور ساخت  

انجیل متی  ۱۷-۱۴: ۸

عیسی قدرت فرمانروایی برروح های شیطانی را داشت. او فقط با گفتن کلماتی، شیاطین و روح های پلید را از مردم بیرون می کرد. کتاب مقدس با اشاره به آیاتی ازعهد عتیق می گوید که معجزاتی که مشمول شفا بخشیدن هستند، علامتی برای مسیح بودن عیسی هستند. درحقیقت، اشعیای نبی در مورد عیسی میگوید

” روح خداوند بر من است. او مرا مسح کرد و فرستاد تا به مظلومان مژده بدهم داشکستگان را شفا بخشم اسیران و زندانیان را آزاد سازم. مرا مامورساخت که به قوم سوگوار او تسلی بدهم واعلام کنم که روز انتقام خدا فرا رسیده است تا دشمنان شان را به مجازات برساند.ماتم مردم صهیون را به خوشی و سرور خاکسترغم را به تاج شادمانی نوحه شان را به سرود حمد تبدیل کنم. آنها مانند درختانی می شوند که خود خداوند کاشته باشد.آنها آنچه را که راست و نیکو است،انجام می دهند و خداوند به‌خاطر کارهایش تمجید می‌شود  

اشعیای نبی ۳-۱: ۶۱

اشعیای  نبی گفته بود ( سال ۷۵۰ قبل ازمیلاد) كه مسیح  برای فقرا خبر خوش را آورده است. خبر خوش همان مژده است، مژده تولد عیسی مسیح. او به آنها آسایش و آزادی خواهد داد. عیسی مسیح با تعلیم، شفای بیماران ازمرض های گوناگون و زنده کردن مردگان، این پیشگویی ها را برآورده کرد. عیسی تمامی این معجزات را با گفتن سخن و کلامی که به او صلاحیت داده بودند، انجام داد. سخنان او خیلی قدرتمند بودند. به همین دلیل است که سوره آل عمران می گوید

“[ياد كن] هنگامى [را] كه فرشتگان گفتند اى مريم خداوند تو را به كلمه‏ اى از جانب خود كه نامش مسيح عيسى‏ بن ‏مريم است، مژده مى‏ دهد در حالى كه [او] دردنيا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است     

سوره آل عمران، آیه ۴۵

انجیل نیزاین را درمورد عیسی میگوید

“او لباسی آغشته به خون بر تن داشت و کلام خدا نام داشت”    

مکاشفه ۱۹:۱۳

عیسی مسیح چنان قدرتی دراعمال و رفتارش داشت که او را کلام خدا می نامیدند. کتب مقدس، عیسی را کلام خدا می نامند. به خاطرهمین هم، اگربه تعالیم او احترام بگذاریم و ازآن پیروی کنیم، خردمند خواهیم شد. سپس خواهیم دید که چطور طبیعت از کلام او پیروی می کند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *