Skip to content

. عیسی مسیح رحمت خود را نشان میدهد

آیا شما تاکنون قانون شریعت را نقض کرده اید؟ هیچ یک ازما نمی خواهیم قانون را بشکنیم و نقض کنیم، اما بسیاری ازما امیدواریم که با پنهان کردن گناهان و اشتباهات خود، از شر شرمساری و حس خجالت خلاص شویم. اما اگرگناهان شما درمعرض دید باشد، امیدتان چه می شود؟

سوره لقمان به ما یادآوری می کند

“اين است آيات كتاب حكمت‏ آموز، [كه] براى نيكوكاران رهنمود و رحمتى است” 

سوره لقمان، آیه ۲ تا ۳

سوره لقمان به ما می گوید که “کسانی که کارهای نیکو انجام می دهند”بر رحمت خداوند می توانند امید ببندند.درسوره الحجر یک سوال خیلی مهم مطرح می شود

“گفت چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نااميد مى ‏شود”      

سوره الحجر، آیه ۵۶

پس درمورد کسانی که گمراه می شوند، چه می توان گفت؟ مأموریت عیسی مسیح برای كسانی است كه گمراه شده اند و شایسته رحمت خداوند نیستند. عیسی مسیح می تواند به کسانی که ازگناهان خود شرمنده هستند، رحم کند

“و صبح وقت بازبه عبادتگاه آمد و همهٔ مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. در این وقت علما و فریسیان زنی را كه در هنگام عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و درمیان جمیعت ایستاده کردند.آنان به او گفتند: «ای استاد، این زن را درهنگام عمل زنا گرفته‌ایم. موسی در تورات به ما امر کرده است كه چنین زنهایی باید سنگسار شوند. امّا تو دراین باره چه می‌گویی؟» آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتّهام او پیدا كنند. امّا عیسی سر بزیر افگند و با انگشت خود روی زمین می‌نوشت. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند كرد و گفت: «آن کسی‌که درمیان شما بی‌گناه است سنگ اول را به او بزند.» عیسی باز سر خود را بزیر افگند و برزمین می‌نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع كرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن كه دربین ایستاده بود، باقی ماند.عیسی سر خود را بلند كرد و به آن زن گفت: «آنها كجا رفتند؟ کسی تو را ملامت نكرد؟» زن گفت: «هیچ‌کس ای آقا.» عیسی گفت: «من هم تو را ملامت نمی‌کنم، برو و دیگر گناه نكن 

انجیل یوحنا ۱۱-۲: ۸

این زن را درحال زنا کردن دستگیر کرده بودند و آنها می خواستند او را طبق شریعت موسی سنگساركنند، اما ابتدا آنها او را نزد عیسی مسیح آوردند و خواستند كه تصمیم او را دراینباره بدانند. آیا او قانون موسی را تأیید خواهد کرد؟ (دراصل، طبق شریعت موسی، زن و مردی که مرتکب زنا شده اند، باید سنگسار شوند، اما این بار آنها فقط می خواستند زن را مجازات کنند)

عدالت خداوند و گناه بشر

عیسی مسیح قانون موسی را نقض نکرد. این قانون توسط خداوند به موسی داده شده و دربرگیرنده عدالت كامل او بود. اما عیسی ازانسان هایی که درآنجا ایستاده بودند، خواست تا کسی که دربین آنها بی گناه بود، اولین سنگ را به سمت زن پرتاب کند. روحانیان که درآنجا ایستاده بودند، با این سخنان عیسی، یاد این آیات مزامیر افتادند

خداوند ازآسمان بربنی آدم می نگرد تا ببیند که آیا شخص دانا و خداجوئی وجود دارد. همه گمراه و فاسد شده‌اند. نیكوکاری نیست حتی یک نفرهم نیست    

 مزامیر ۳-۲: ۱۴

یعنی نه تنها کافران، بت پرستان و مشرکان گناهکارهستند؛ بلکه کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان دارند نیزگناه می کنند. درحقیقت، طبق این آیه، وقتی خدا به مردم نگاه می کند، حتی یک فرد خوب و بی گناه هم پیدا نخواهد کرد

قوانین شریعت موسی به مردم عدالت كامل خدا را نشان می دهد. کسانی که ازقانون پیروی می کردند، صالح شمرده می شدند. پیروی از قوانین شریعت خیلی سخت بود؛ یک سرپیچی، همه چیز را ازبین می برد. بنابراین نباید نافرمانی صورت می گرفت

رحمت خداوند

اما ازآنجا که “همه گناه کرده اند”، باید ضمانت دیگری وجود داشته باشد. این ضمانت نباید براساس شایستگی و لیاقت مردم می بود، زیرا مردم نمی توانستند قانون را بجای آورند. به خاطرهمین هم، باید این ضمانت براساس ویژگی دیگری ازخدا باشد:رحمت خداوند. اورحمت خود را به انسان ها می بخشد. درقوانین شریعت موسی دراینباره نوشته شده است که:“به تمامی کسانی که روی دروازه ورودی خانه شان، خون قربانی را مالیده اند، رحمت و زندگی بخشیده شده است؛ گاوی که هارون قربانی کرده بود (همان گاوی که در سوره بقره از آن یاد می شود) در مورد این واقعه پیشگویی می کند. حتی خیلی قبل تراز هارون، وقتی که خداوند لباس های آدم را آماده کرد و به او داد، امیدی برای رحمت خداوند وجود داشت. به قربانی هابیل و به نوح نبی، رحمت داده شده بود. کتاب های عهد عتیق نیز با نوشتن در مورد مرحمت و رحمت خداوند، به او توکل می کنند

  برآن تخته سنگ هفت ضلعی که درمقابل یهوشع گذاشته‌ام نوشته ای را حک می نمایم و دریک روز گناه این سرزمین را رفع می‌کنم         

کتاب زکریای نبی ۳:۹

اکنون نیزعیسی مسیح، به کسی مرحمتش را نشان می دهد که امیدی به رحمت خداوند ندارد. جالب اینجاست که دراینجا راجع به دین زن حرفی زده نمی شود. ما می دانیم که عیسی مسیح در “موعظه در کوه” چنین گفته بود

“خوشا به حال رحم‌كنندگان، زیرا ایشان رحمت را خواهند یافت”   

انجیل متی ۵:۷

” دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند.همانطوركه شما دیگران را ملامت می‌کنید، خودتان نیز ملامت خواهید شد. با هرپیمانه‌ ای كه به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت    

انجیل متی ۲-۱: ۷

به دیگران رحم کنید، تا به شما هم رحم شود

در روز داوری، هریک ازما نیازمند رحمت خداوند هستیم. عیسی می خواست به هر کسی که قانون را آشکارا نقض می کرد و شایسته رحمت نبود، رحمت خداوند را نشان دهد. به گفته او، میزان رحمتی که نسبت به دیگران نشان می دهیم، میزان رحمتی که دریافت خواهیم کرد را تعیین می کند. ما خیلی خوب بلدیم سریع دیگران را مورد قضاوت خود قرار دهیم. درگیری ها و بحث های زیادی درپیرامون ما صورت می گیرد. اگربه کسانی که به ما بدی کرده اند، رحمت کنیم، کارعاقلانه ای خواهیم کرد. بیایید از خداوند بخواهیم، تا ما را تغییر بدهد. بگذارید ما را شبیه عیسی مسیح کند؛ یعنی مانند آن کسی که به کسانی که لایق شفقت خداوند نبودند، رحمت خداوند را نشان داد. دراین صورت، ما نیز که شایسته رحمت نیستیم، درهنگام نیاز به آن، آن را دریافت خواهیم کرد. حال می توانیم، رحمتی که درخبر خوش انجیل به ما ارائه شده است را بهتر درک کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *