Skip to content

. عیسی مسیح و حج گزاردن

  • by

سوره الحج، ازوجود آیین های متفاوت دردوران های مختلف خبر می دهد.سوره الحج درمورد آیین هایی که در زمان های مختلف انجام می شد، می نویسد. اما مسئله اصلی گوشت قربانی نیست؛ مسئله اصلی این است که چه چیزی در باطن ماست

“و براى هرامتى مناسكى قرار داديم تا نام خدا را بر دامهاى زبان‏ بسته‏ اى كه روزى آنها گردانيده ياد كنند. پس [بدانيد كه] خداى شما خدايى يگانه است. پس به [فرمان] او گردن نهيد و فروتنان را بشارت ده. همانان كه چون [نام] خدا ياد شود دلهايشان خشيت‏ يابد و [آنان كه] برهرچه برسرشان آيد صبر پيشه‏ گانند و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزيشان داده‏ ايم انفاق مى كنند و شتران فربه را براى شما از [جمله] شعاير خدا قرار داديم درآنها براى شما خير است. پس نام خدا را برآنها درحالى كه برپاى ايستاده‏ اند ببريد و چون به پهلو درغلتيدند از آنها بخوريد و به تنگدست [سائل] و به بينوا[ى غير سائل] بخورانيد اين گونه آنها را براى شما رام كرديم اميد كه شكرگزار باشيد. هرگز [نه] گوشتهاى آنها و نه خونهايشان به خدا نخواهد رسيد ولى [اين] تقواى شماست كه به او مى ‏رسد اين گونه [خداوند] آنها را براى شما رام كرد تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگى ياد كنيد و نيكوكاران را مژده ده 

سوره ی الحج، آیه ی ۳۴ تا ۳۷

آب نقش مهمی درمناسک حج دارد. زائران سعی درنوشیدن آب از چاه زم زم دارند. با این حال ، سوره ی الملک یک سؤال مهم از ما می پرسد

“بگو به من خبر دهيد. اگر آب [آشاميدنى] شما [به زمين] فرو رود، چه كسى آب روان برايتان خواهد آورد؟” 

سوره ی الملک، آیه ی ۳۰

عیسی مسیح این سؤال را از زائران یهودی پرسیده بود. یهودیان طبق احکام و شریعت موسی، زیارت و مناسک حج خود را انجام می دادند. بیایید کمی به موضوع زیارت و حج بپردازیم

مناسک حج درمیان مردم بسیار معروف است. مردم اطلاعات کمی درباره ی شریعت و احکام موسی که ۳۵۰۰ سال پیش وحی شده بود، دارند. این احکام به دینداران یهودی دستور می دهد تا هر سال به زیارت اورشلیم  یا همان بیت المقدس بروند. یکی از این زیارت ها، جشن سایه بان ها یا همان سوکُّوت نام دارد. این زیارت بسیار شبیه به زیارت حجی است که امروزه نیز انجام می گیرد. به عنوان مثال، هر دوی این زیارت ها در روزهای خاصی از سال انجام می شدند؛ در هر دو حیوانات باید قربانی می شدند؛ در هر دو زیارت، آب مخصوصی وجود داشت که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، مثل آب زمزم.درهر دوی این مراسم زائران باید در خارج از خانه بخوابند و درهر دو مورد باید هفت بار دور جایگاه مقدس طواف کنند. جشن سایه بان ها که توسط یهودیان صورت می گیرد، مانند مراسم حج می باشد. امروزه، به خاطر اینکه معبد اورشلیم در سال ۷۰ قبل از میلاد توسط رومیان تخریب شد، یهودیان این عید را کمی متفاوت تر جشن می گیرند

کتاب انجیل، در مورد “زیارت” و “حج گزاردن” عیسی مسیح می نویسد

عیسی مسیح به جشن سایه بان ها می رود یوحنا ۷

“بعد ازآن عیسی درجلیل مسافرت می‌کرد. او نمی‌خواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند او را بكشند. همینکه عید یهودیان یعنی عید خیمه‌ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند: «اینجا را ترک كن و به یهودیه برو تا پیروان تو كارهایی را كه می‌کنی ببینند. کسی که می‌خواهد مشهور شود كارهای خود را پنهانی انجام نمی‌دهد، تو كه این كارها را می‌کنی، بگذار تمام دنیا تو را ببینند.» چونكه برادرانش هم به او ایمان نداشتند  

انجیل یوحنا ۵-۱: ۷

برادران عیسی مسیح نسبت به او تردید داشتند زیرا به او ایمان نیاورده بودند. اما خیلی زود اتفاقی افتاد و دو برادر عیسی یعنی یعقوب  و یهودا، نگرش خود را نسبت به او تغییر دادند. آنها بعداً نامه هایی نوشتند ( این نامه ها به نام های یعقوب و یهودا خوانده می شوند) و این نامه ها درعهد جدید (انجیل) گنجانده شده اند. چه چیزی باعث تغییر نگرش آنها شد؟ رستاخیز عیسی مسیح

“عیسی به ایشان گفت: «هنوز وقت من نرسیده است، امّا برای شما هروقت مناسب است. دنیا نمی‌تواند از شما متنفّر باشد، امّا ازمن نفرت دارد، زیرا من دربارهٔ آن شهادت می‌دهم كه كارهایش بد است. شما برای این عید بروید. من فعلاً نمی‏آیم، زیرا هنوز وقت من کاملاً نرسیده است.» عیسی این را به آنان گفت و درجلیل ماند. بعد از آنكه برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت ولی نه آشكارا بلكه پنهانی. یهودیان در روزهای عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند: «او كجاست؟»  درمیان مردم دربارهٔ او گفت‌ وگوی زیادی وجود داشت. بعضی می‌گفتند: «او آدم خوبی است» و دیگران می‌گفتند: «نه، او مردم را گول می‌زند.» امّا به علّت ترس از یهودیان، هیچ‌کس دربارهٔ او به طور علنی چیزی نمی‌گفت. در اواسط روزهای عید، عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجّب می‌گفتند: «این شخص كه هرگز تعلیم نیافته است، چگونه كتب مقدّس را می‌داند؟» عیسی در جواب ایشان گفت: «آنچه من تعلیم می‌دهم از خود من نیست، بلكه از طرف فرستندهٔ من است. کسی‌ که مایل باشد ارادهٔ او را انجام دهد خواهد دانست كه تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن می‌گویم. هرکه از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می‌باشد؛ امّا کسی‌ که طالب جلال فرستنده ی خود باشد، آدمی است صادق و دراو ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد، شریعتی كه هیچ‌ یک از شما به آن عمل نمی‌کند؟ چرا می‌خواهید مرا بكشید؟» مردم در جواب گفتند: «تو دیو داری. چه کسی می‌خواهد تو را بكشد؟» عیسی جواب داد: «من یک كار کرده‌ام و همهٔ شما از آن تعجّب کرده‌اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد (هرچند از موسی شروع نشد بلكه از اجداد قوم) و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می‌کنید.  پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می‌کنید تا شریعت موسی شكسته نشود، چرا به این دلیل كه من در روز سبت به یک انسان سلامتی كامل بخشیدم بر من خشمگین شده‌اید؟ از روی ظاهر قضاوت نكنید، بلكه درقضاوتهای خود با انصاف باشید.» پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: «آیا این همان کسی نیست كه می‌خواهند او را بكشند؟  ببینید او دراینجا به طورعلنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حكمرانان ما واقعاً قبول دارند كه او مسیح موعود است؟  با وجود این ما همه می‌دانیم كه این مرد اهل كجاست، امّا وقتی مسیح ظهوركند هیچ‌ کس نخواهد دانست كه اواهل كجاست   

انجیل یوحنا ۲۷-۶: ۷

درآن زمان، میان مردم درمورد اینكه آیا عیسی همان مسیح است یا نه، مشاجره و بحث هایی صورت می گرفت. بعضی از یهودیان تصور می کردند که مسیح از مکانی ناشناخته به دنیا می آید. اما ازآنجا که آنها می دانستند، عیسی اهل  کجاست، نمی توانستند او را به عنوان مسیح قبول کنند. پس آنها برچه مبنایی گفتند كه مسیح از جایی ناشناخته خواهد آمد؟ بر اساس نوشته های تورات؟ یا نوشته های پیامبران؟ اصلا! پیامبران به وضوح نام مکانی را که در آن مسیح خواهد آمد نشان داده بودند. میكاه نبی در سال ۷۰۰ قبل ازمیلاد اینگونه نوشته است

“ای بیت‌لحم افراته، گرچه تویکی از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور می‌کند که نسل او ازل وجود داشته است.و بر قوم اسرائیل سلطنت میکند   

میکاه ۵:۲

پیشگویی های پیامبران نشان می دهند(اگر می خواهید جزئیات بیشتر دراین باره بدانید، اینجا را کلیک کنید) که حاکم ( مسیح) از بیت لحم خواهد آمد. همانطور که در مقاله تولد مسیح دیدیم، او واقعاً دربیت لحم به دنیا آمد.  ۷۰۰سال پیش ازمیلاد مسیح درمورد این موضوع نبوت ها شده بود

اینکه مسیح از مکانی نامعلوم خواهد آمد، توسط  دینداران یهودی میان مردم پخش شده بود. آنها به نوشته و نبوت های پیامبران تکیه و باورنکردند. ما باید اشتباه آنها را تکرار نکنیم

“با وجود این ما همه می‌دانیم كه این مرد اهل كجاست، امّا وقتی مسیح ظهور كند، هیچ‌ کس نخواهد دانست كه او اهل كجاست.» از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت: «شما مرا می‌شناسید و می‌دانید كه اهل كجا هستم. ولی من به دلخواه خود نیامده‌ام، زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید. امّا من او را می‌شناسم، زیرا از جانب او آمده‌ام و او مرا فرستاده است.» دراین وقت آنها خواستند او را دستگیر كنند، امّا هیچ‌ کس دست به طرف او دراز نكرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عدّهٔ زیادی به او ایمان آوردند و می‌گفتند: «آیا وقتی مسیح ظهور كند از این شخص بیشتر معجزه می‌نماید؟» فریسیان آنچه را كه مردم دربارهٔ او به طور پنهانی می‌گفتند، شنیدند. پس آنها و سران كاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت كنند. آنگاه عیسی گفت: «فقط مدّت كوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستندهٔ خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت، امّا مرا نخواهید یافت و به جایی‌ که من خواهم بود شما نمی‌توانید بیایید.» پس یهودیان به یكدیگر گفتند: «كجا می‌خواهد برود كه ما نتوانیم او را پیدا كنیم، آیا می‌خواهد پیش كسانی برود كه درمیان یونانیان پراكنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می‌گوید: “به دنبال من خواهید گشت، امّا مرا نخواهید یافت و به جایی‌ که من خواهم بود شما نمی‌توانید بیایید.” مقصود او از این حرف چیست؟» درآخرین روز كه مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: «اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنانکه كلام خدا می‌فرماید: “نهرهای آب زنده از درون آن کسی‌ که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.”» این سخنان را دربارهٔ روح‌القدس، كه به مؤمنین او داده خواهد شد گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح‌القدس عطا نشده بود  

انجیل یوحنا ۳۹-۲۷: ۷

در روز عید، یهودیان از چشمه مخصوصی در جنوب اورشلیم آب می نوشیدند و از طریق ورودی به نام “دروازه آب” وارد شهر می شدند و برای محراب معبد از آن چشمه آب می آوردند.عیسی مسیح خطاب به یهودیانی که این آیین مقدس را انجام میدادند، سخنان خود را دوباره تکرار کرد. او گفت که منبع آب حیات است. او با گفتن این سخن، عطشی را که در قلب انسان ها باعث گناه می شد، به آنها یادآوری کرد. پیامبران در مورد این قبلاً هم نوشته بودند

” بسیاری از کسانی‌که این سخن را شنیدند گفتند: «این مرد واقعاً همان نبی موعود است». دیگران گفتند: «او مسیح است.» و عدّه‌ای هم گفتند: «آیا مسیح از جلیل ظهور می‌کند؟ مگر کتاب‌مقدّس نمی‌گوید كه مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهكدهٔ داوود یعنی بیت‌لحم باشد؟»  به این ترتیب دربارهٔ او درمیان جمعیّت دودستگی به وجود آمد. عدّه‌ای خواستند او را دستگیر كنند، امّا هیچ‌کس به طرف او دست دراز نكرد

انجیل یوحنا ۴۴-۴۰: ۷

درآن زمان نیز، مانند امروز، مردم درباره عیسی مسیح نظرات مختلفی داشتند. همانطورکه قبلاً نیز خواندیم، پیامبران پیشگویی کردند که مسیح دربیت لحم متولد خواهد شد(عیسی نیز درآن شهر به دنیا آمد). اما “آیا مسیح ازجلیل آمده است؟” این جمله را چگونه می شود ارزیابی کرد؟ اشعیای نبی ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح دراین باره اینگونه نوشته بود

“اما برای کسانی که درسختی و تنگی هستند این تاریکی همیشه باقی نمی ماند.خدا در گذشته قبایل زبولون و نفتالی را خوار و ذلیل ساخته بود اما در آینده به همین سر زمین ازبحرمدیترانه تا آن طرف دریا اردن و حتی تا خود جلیل که بیگانگان در آن زندگی می‌کنند جلال و شکوه می آورد. قومی که درتاریکی راه می رفتند،نور عظیمی را می بینند،و بر کسانی که درسرزمین تاریک بسر می بردند روشنی می تابد 

اشعیای نبی ۲-۱: ۹

پیامبران همچنین درمورد تعلیم دادن مسیح نبوت کردند: نوشتند که مسیح تدریس می کند: درجلیل، عیسی (“نور بزرگ”)   تعلیمات خود را از آنجا آغاز کرد و بیشتر معجزات خود را درآنجا انجام داد. مردم هنوز اشتباه می کردند زیرا آنها نوشته ها و نبوت های پیامبران را با دقت نمی خواندند و بررسی نمی کردند. آنها بدون تحقیق و مطالعه سخنان اطرافیانشان را قبول می کردند

” بعد از آن نگهبانان پیش سران كاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از نگهبانان پرسیدند: «چرا او را نیاوردید؟» نگهبانان جواب دادند: «تا به حال هیچ‌ کس مانند این مرد سخن نگفته است.» فریسیان در پاسخ گفتند: «آیا او شما را هم گمراه كرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و امّا این آدمهایی كه از شریعت بی‌خبرند، خدا زده هستند!» نیقودیموس، كه در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی ازآنها بود، ازآنها پرسید:«آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد سرکسی حکم كنیم بدون آنكه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه كار كرده است؟» در پاسخ به او گفتند: «مگر توهم جلیلی هستی؟ بررسی كن و ببین كه هیچ نبی‌ای از جلیل ظهور نكرده است 

انجیل یوحنا ۵۲-۴۵: ۷

روحانیان اشتباه می کردند، زیرا اشعیای نبی درمورد نور بزرگ و باشکوهی می نوشت، که قرار بود از جلیل بیاید

من می توانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا با غیرت هستند اما تعصب آنها از روی معرفت نیست     

رومیان ۱۰:۲

برای به دست آوردن اطلاعات درست و صحیح، باید نوشته های پیامبران را بخوانیم

دومین مسئله: عیسی مسیح به آنان یک فرمان داد. او در زمان عید، که زمان زیارت آنان بود، گفت

“در آخرین روز كه مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: «اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنانکه كلام خدا می‌فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی‌ که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت 

انجیل یوحنا  ۳۸-۳۷: ۷

این فرمان فقط مختص یهودیان و مسیحیان نیست؛ این فرمان برای هر کسی است که این عطش و تشنگی را در خود حس می کند. آیا شما این تشنگی را در خود حس می کنید؟ (اینجا کلیک کنید) نوشیدن آب زمزم خیلی خوب و دلچسب است. پس برای فرو نشاندن عطش درونی مان  چرا مسیح را ننوشیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *