Skip to content

. عیسی مسیح باجگیر را نجات میدهد

  • by

سوره الشوری چنین میگوید

“اين همان [پاداشى] است كه خدا بندگان خود را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏ اند [بدان] مژده داده است. بگو به ازاى آن [رسالت] پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى درباره خويشاوندان و هر كس نيكى به جاى آورد [و طاعتى اندوزد] براى او درثواب آن خواهيم افزود. قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است 

سوره الشوری، آیه ۲۳

“و [درخواست] كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏ اند اجابت مى ‏كند و از فضل خويش به آنان زياده مى‏یدهد و[لى] براى كافران عذاب سختى خواهد بود  

سوره الشوری، آیه ۲۶

سوره القصص نیز چنین می گوید

” واما كسى كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته پردازد، اميد كه از رستگاران باشد”       

سوره القصص، آیه ۶۷

اما اگر ما انسان های صالح و پارسایی نیستیم، اگر کارهای صالح و نیک انجام ندهیم، اگر خدا را آنطور که شایسته است، خدمت نکنیم، آن موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟  قانون و شریعت موسی طلب کننده اطاعت کامل است و به کسانی که نافرمانی می کنند، مجازات وحشتناکی می دهد. سوره های الشوری و القصص این موضوع را تأیید می کنند.عیسی مسیح پیشنهادی را به کسانی که اعمال صالح و نیک که دراین آیات به آن ها اشاره شده است را ندارند، ارائه می دهد. آیا شما کسی هستید که زندگی پر خطایی داشتید؟ اگر جواب تان مثبت است، ملاقات و گفت و گوی عیسی مسیح با کسی که درمیان مردم به عنوان خائن شناخته شده بود، را در زیر بخوانید

ذکی قد کوتاهی داشت و به همین خاطر نمی توانست عیسی مسیح را درمیان آن جمیعت ببیند. هیچ کسی هم نمی خواست به او کمک کند. انجیل درمورد ملاقات او با عیسی چنین می گوید

“عیسی وارد شهر اریحا شد و از میان شهر می‌ گذشت. مردی در‌ آنجا بود به نام ذكی، كه سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می‌‌خواست ببیند كه عیسی چه نوع شخصی است، امّا به علّت كوتاهی قد و ازدحام مردم نمی‌توانست او را ببیند. پس پیش دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه كرد و فرمود: «ای ذكی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانهٔ تو مهمان باشم.» او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند زمزمهٔ نارضایی از آنها برخاست. آنها می‌گفتند: «او مهمان یک خطاكار شده است.» ذكی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: «ای آقا، اكنون نصف دارایی خود را به فقرا می‌بخشم و مال هر کسی را كه به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او بر می‌گردانم.» عیسی به او فرمود: «امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا كند و نجات دهد 

انجیل لوقا، ۱۰-۱: ۱۹

مردم از نحوه برخورد عیسی مسیح با ذکی، راضی نبودند؛ او چگونه می توانست با یک خائن اینگونه خوب و صمیمی رفتار کند. ذکی انسان خوبی نبود و اینرا همه می دانستند. با این حال ذکی می دانست که انسان خطا کار و گناه کاری است. اکثر ما گناهان خود را پنهان می کنیم، آنها را می پوشانیم؛ مثل که هیچوقت خطایی از ما سر نزده است. اما ذکی چنین نبود. او می دانست که اشتباهات زیادی انجام داده است. او اولین قدم را برای دیدن عیسی مسیح برداشت و عیسی چنان با او خوب رفتار کرد که همه متحیر شدند

عیسی مسیح از ذکی می خواست که توبه کند؛ او می خواست ذکی روش زندگی اش را تغییر دهد و عیسی را به عنوان “مسیح” بپذیرد. وقتی که ذکی سخنان عیسی را پذیرفت و آنها را انجام داد، دید عیسی مسیح اورا بخشیده و همانطور که عیسی گفته او که گم شده بود، حالا پیدا شده و “نجات” یافته است

در مورد من و شما چطور؟ ممکن است ما به اندازه ذکی کارهای بدی انجام نداده ایم. اما حتی اگرما به اندازه او بد نباشیم، به هر حال گناه و خطا کرده ایم و مانند آدم درصدد پنهان کردن آنها بوده ایم. ما نباید گناهان و اشتباهات کوچک خود را نادیده بگیریم. ما بیشتر اوقات درصدد پنهان کردن کار های بد خود با انجام اعمال خوب خود هستیم. تقریبا همه انسان ها اینگونه فکر و عمل می کنند. درآن زمان نیز، انسان ها فکر می کردند که عیسی مسیح نیز با آنها هم فکر است؛ بخاطر این طرز فکرشان، عیسی مسیح به خانه هیچکدام ازآنها نرفت و درمورد نجات آنها سخنی به زبان نیاورد. بهتراست گناهان خود را درمقابل خداوند اعتراف كنیم و آنها را پنهان نكنیم. اگر به دنبال رحمت عیسی مسیح باشیم، خواهیم فهمید که به ما “بخششی” داده شده است که فراتر از درک ما است

یک سوال: اعمال بد ذکی، چگونه بایداز بین می رفت؟ قبل از فرارسیدن روز داوری، او چگونه باید از بخشیده شدن خود، مطمئن می شد؟ بیایید به خواندن ادامه دهیم. عیسی مسیح  برای انجام مأموریتش، به راه خود به مقصد اورشلیم ادامه می دهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *