Skip to content

. چگونه می توان هدیه عیسی مسیح را دریافت کرد

  • by

 ما آخرین هفته اززندگی عیسی مسیح را با جزئیات مورد مطالعه قرار دادیم. کتاب انجیل می گوید که او درروز ششم، که جمعه خوب نام دارد، به صلیب کشیده و درروز یکشنبه زنده شد. دراین باره پیشگویی های زیادی را درکتاب تورات، کتاب مزامیر و نوشته های پیامبران با هم خواندیم. چرا این اتفاقات، رخ داد؟ رخ دادن این اتفاق چه فایده ای درزندگی من و شما دارد؟ بیایید با هم ببینیم که عیسی مسیح به ما چه پیشنهادی دارد و ما چگونه می توانیم رحمت و بخشش را دریافت کنیم. با دانستن این موضوع، معنای قربانی ابراهیم درسوره الصافات و دعای “ما را به راه راست هدایت کن” را درسوره الحمد خواهیم فهمید. درادامه همچنین، به بررسی کلمه “مسلمان” و معنای آن “تسلیم شدن” خواهیم پرداخت. چرا با اینکه وضو، زکات و حلال خوری کارهای خوبی هستند، ولی برای روز قیامت ناکافی اند

خبربد پیامبران درمورد رابطه بین ما و خدا چه چیز هایی را نوشته اند

تورات درمورد آفرینش انسان این چنین می نویسد

“پس ‌خدا انسان ‌را شبیه‌ خود آفرید. ایشان ‌را زن و مرد‌ آفرید

پیدایش ۱:۲۷

منظوراز “شبیه خود آفرید”، ازنظر ظاهری و فیزیکی نیست، بلکه ازنظرعاطفی، روحی، فکری و معنوی است که خداوند این شباهت ها را درهنگام خلقت انسان درون او قرار داد. ما آفریده شدیم تا با خدا درارتباط باشیم. شکل بعدی این جملات را بهتر توضیح خواهد داد. درشکل میبینیم که خداوند، خالق قادر متعال، دربالا قرار دارد و زن و مرد درزیر قرار گرفته اند، زیرا که ما انسان ها موجودات فانی هستیم. رابطه انسان با خدا توسط فلش ​​نشان داده شده است.

همه چیز خدا، ازجمله شخصیتش کامل و بی نقص است. او مقدس است. مزامیر می گوید

“زیرا تو ای خدا، از شرارت بیزار هستی و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند. متکبّران درپیشگاه تو نخواهند ایستاد و ازهمهٔ شریران نفرت داری

مزامیر، ۵-۴: ۵

آدم فقط یکبار نافرمانی کرد و خداوند بخاطر قدوسیت و کامل بودنش او را مجازات کرد. قرآن و تورات می نویسند که خداوند به دلیل نافرمانی آدم، او را فانی ساخت و از پیش خود راند. نتیجه گناه آدم به ما هم مربوط می شود. وقتی ما گناه می کنیم، به خداوند بی احترامی می کنیم. بله این بی احترامی محسوب می شود، زیرا که ما برای گناه کردن و نا اطاعتی آفریده نشدیم. بدین ترتیب، روابط مان با خدا خراب می شود و بین ما و او، دیواری غیرقابل نفوذ به وجود می آید

آیا دین به ما کمک می کند تا این دیوارغیرقابل نفوذ را خراب کنیم

بسیاری ازما سعی می کنیم از طریق دین این دیوار را از بین ببریم. با انجام کارهای خوب و نیک، درصدد تخریب این دیوارهستیم. دعا می کنیم، روزه می گیریم، حج را به جای می آوریم، به مسجد می رویم، زکات و صدقه می دهیم – همه این کارها را می کنیم تا این دیوارنابود شود. شکل بعدی خیلی خوب این موضوع را توضیح می دهد. ما فکر می کنیم که این کارها می توانند بعضی ازگناهان مان را محو کنند. اگرکارهای خوبمان خیلی زیاد باشند، می توانیم از گناهانمان رهایی یابیم و رحمت و بخشش خدا را دریافت کنیم

چند کارخوب باید انجام دهیم تا ازگناه خلاص شویم؟ چگونه می دانیم و مطمئن هستیم که کارهای نیک ما برای ازبین بردن گناهانمان و ازبین بردن دیواربین ما و خدا کافی خواهند بود؟ آیا نیت و تلاشمان برای انجام عمل صالح، برای این کافی است؟ ما جواب مطمئنی برای این سوال نداریم، بنابراین تا آنجا که ممکن است سعی خود را می کنیم و امیدواریم که تا روز قیامت و داوری کارهای خوبمان به اندازه و کافی باشند

ما علاوه برتلاش برای انجام کارهای نیک و شایسته، با حسن نیت تلاش می کنیم تمیز و پاک بمانیم. ما قبل ازنماز وضو می گیریم. ما سعی می کنیم تا ازانسان ها، اشیاء ها و مواد غذایی که می توانند ما را آلوده و نجس کنند، دوری کنیم، اما اشعیای نبی گفت

ما همه گناهکاریم و حتّی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. به‌خاطر گناهانمان، ما مانند برگهای پژمرده‌ای هستیم که باد آنها را پراکنده می‌کند

اشعیا۶۴:۶

منظوراین پیامبراین است که هرکاری هم بکنیم، بازهم گناهکاریم و نمی توانیم با اعمال صالحمان آنها را ازبین ببریم. این خبرخیلی بدی است. اما فقط این نیست. وضعیت ازآنچه که ما می دانیم بدتر است

خبر بدتر قدرت گناه و مرگ

موسی نبی، آنچه را که قوانین شریعت ازمردم می خواست به صراحت بیان کرد: قانون اطاعت کامل را طلب می کرد. قانون هیچ وقت ازما اطاعت نصفه کاره نخواست. دراصل، بارها درقانون ذکر شده است که پاداش گناه مرگ است. دردوران زندگی نوح و زن لوط نیز می بینیم که به خاطر انجام گناه به مرگ محکوم شدند

انجیل چنین می گوید

“پاداش گناه مرگ است”

رومیان ۶:۲۳

کلمه “مرگ” به معنای “جدایی” است. وقتی جان ازبدن جدا می شود، بدن ازنظر فیزیکی میمیرد. ما نیزازنظرروحانی ومعنوی، ازخداوند جداییم. به دلیل این هم او ما را مرده و ناپاک می داند

این اشکال امید بستن به رهایی ازگناهانمان با انجام کارهای صالح را به ما نشان می دهد. مسئله این است که تلاشمان برای انجام عمل صالح و کارهای نیک خیلی خوب است ولی کافی نیست؛ زیرا که پاداش گناه مرگ است. یعنی اعمال ما درمقابل گناه قدرتی ندارد و فقط مرگ می تواند با مرگ مبارزه کند و این دیوار و جدایی را به پایان برساند. اگراین اتفاق بیفتد عدالت خدا هم برقرار می شود. تلاش های ما شبیه مبارزه با سرطان به واسطه تغذیه سالم است، که مسلما نتیجه آن مرگ خواهد بود؛ تغذیه سالم بد نیست ولی برای مبارزه با سرطان کافی نیست و نمی تواند سرطان را درمان کند. برای درمان سرطان به چیزی کاملاً متفاوت نیاز دارید – درمانی که سلولهای سرطانی را از بین ببرد

بنابراین می توان نتیجه گرفت، علیرغم تمام تلاش ها و نیتهای نیک ما برای صالح بشمارآمدن، از نظرخدا ما مثل مرده و ناپاک هستیم

ابراهیم نبی راه درست را نشان می دهد

داستان زندگی ابراهیم فرق داشت. ابراهیم به خدا ایمان آورد و به خاطراین ایمانش، صالح شمرده شد. همانطورکه می بینید او به خاطر اعمالش صالح شمرده نشد. او به جای انجام کارهای نیک، به خدایی اعتبار کرد که توانایی ازبین بردن تمامی کاستی های او را داشت. ما جزئیات این مسئله را در مقاله ای که راجع به قربانی شدن پسر ابراهیم و قوچی که دردقیقه آخر از جانب خدا رسید، خواندیم

سوره الصافات دراین باره اینطور می نویسد

“و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم و در [ميان] آيندگان براى او [آوازه نيك] به جاى گذاشتيم. درود بر ابراهيم

سوره  الصافات ایه ۱۰۷ تا ۱۰۹

خداوند “فدیه داد” و ابراهیم ازاو دعای خیر، رحمت و بخشش دریافت کرد. معنی همه این ها درکلمه “سلام” جمع بندی می شود

خبرخوش فداکاری هایی که عیسی مسیح به خاطر ما انجام داد

زندگی ابراهیم، برای ما یک نمونه ای است که راه درست را به ما نشان می دهد. سوره الحمد می نویسد

“[و] خداوند روز جزاست. [بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها ازتو يارى مى‏ جوييم. ما را به راه راست هدايت فرما. راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان

سوره الحمد، آیه  ۴ تا ۷

کتاب مقدس توضیح می دهد که نمونه ابراهیم آماده کردن حیوان قربانی را توسط خداوند نشان می دهد؛ بدین ترتیب، خداوند یک راه حل ساده اما فوق العاده برای حل مشکلی مثل مرگ را فراهم می کند

“زیرا مزدی كه گناه می‌دهد مرگ است، امّا خدا به کسانیکه با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد”

رومیان ۶:۲۳

تا اینجا ما فقط درمورد “خبرهای بد” صحبت کردیم. اما معنای کلمه “انجیل” “خبر خوب و خوش” است. مطلب اصلی کتاب انجیل این است: مرگ عیسی مسیح برروی صلیب برای شکستن دیواربین ما و خدا کافی است. به همین دلیل نیز کتاب انجیل خبر خوب و خوشی است برای ما

عیسی مسیح قربانی شد و سپس مثل نوبر ازمرگ برخاست و زنده شد. حالا او به ما زندگی تازه و نو را پیشنهاد می کند. ما دیگر نباید زندانی گناه باشیم

http://https://youtu.be/_SApd6y4K8U

http://https://youtu.be/0J0bYk1Sgq8

عیسی مسیح با قربانی شدن و رستاخیزش، دیوار بین ما و خدا را تبدیل به دروازه کرد. او راجع به خودش چنین گفته بود

http://https://youtu.be/xAj3yNNddrQ

“من درهستم، هرکه به وسیلهٔ من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بكشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور كامل داشته باشند

انجیل یوحنا ۱۰-۹: ۱۰

ازطریق این در، ما می توانیم رابطه قبلی که با خداوند داشتیم را، دوباره با او برقرار کنیم. و می توانیم مطمئن باشیم که گناهان ما به خاطر رحمت او بخشیده می شوند

انجیل می گوید

” زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح كه جان خود را به عنوان كفّاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید

اول تیموتاوس ۶-۵: ۲

هدیه خدا به تو

عیسی مسیح “جان خود را به عنوان کفاره” “درراه همه” داد. ما نیز شامل “همه” می شویم. او با مرگ و رستاخیزش، کفاره گناهان ما شد، تا بتواند واسطه ای میان ما و خداوند باشد. او زندگی نو را به ما پیشنهاد می دهد. این زندگی نو چگونه به ما داده خواهد شد؟

“زیرا مزدی كه گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانیکه با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد

رومیان ۶:۲۳

این زندگی نویک “هدیه” است. به یک هدیه فکر کنید. هدیه بزرگ و کوچک ندارد. هدیه چیزی است که شما برای به دست آوردن آن کارنمی کنید و بعضی اوقات چیزی بیشترازلیاقت شماست. اگر آن را با تلاش و کوشش به دست آورده اید، این دیگریک هدیه نخواهد بود – این یک دستمزد است! شما نمی توانید کاری که عیسی برروی صلیب کرد را با تلاش و کوشش خود به دست بیاورید. عیسی آن را به شما هدیه داده است. خیلی ساده

این هدیه شامل چه چیزی است؟ زندگی ابدی. یعنی کفاره گناهان من و شما پرداخت شده است. خداوند ما را خیلی دوست دارد. چقدر باشکوه

من و شما این زندگی نو را چگونه بدست می آوریم؟ دوباره درمورد هدایا فکر کنید. اگر کسی بخواهد هدیه ای به شما بدهد، باید آن را بپذیرید. وقتی هدیه ای به شما می دهند، دو گزینه دارید؛ یا هدیه را قبول نمی کنید (نه تشکر) و یا آن را می پذیرید (بسیارممنون، هدیه را قبول می کنم). این هدیه (زندگی نو) را نیز باید بپذیریم. نمی توان فقط ازنظر ذهنی این  و آن را درک و باور و حتی مطالعه کرد. باید آن را یک راست قبول کرد

“امّا به همهٔ کسانی‌که او را قبول كردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند كه نه مانند تولّدهای معمولی و نه دراثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلكه از خدا تولّد یافتند

انجیل یوحنا  ۱۳-۱۲: ۱

انجیل درباره خداوند چنین می گوید

” زیرا، انجام این كار در حضور خدا، نجات‌دهندهٔ ما، نیكو و پسندیده است. او مایل است همهٔ آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند”

اول تیموتاوس  ۴-۳: ۲

او ناجی است. او می خواهد همه مردم هدیه او را بپذیرند و ازگناه و مرگ نجات پیدا کنند. خواست خدا این است که ما این را بپذیریم. تسلیم خواست خدا شدن معنای واقعی کلمه “مسلمان” است. مسلمان کسی است که تسلیم می شود

بدین ترتیب ما چگونه این هدیه را دریافت می کنیم؟ کتاب انجیل می گوید

پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیریهودیان نیست زیرا خدای واحد، خداوند همه است و نسبت به همهٔ کسانی که به او روی می‌آورند، بی‌اندازه بخشنده است

رومیان ۱۰:۱۲

به خاطر داشته باشید که این هدیه و این وعده برای “همه” است. عیسی مسیح مرده بود و سپس دیدیم که ازمرگ برخاست؛ او اکنون زنده است.بنابراین اگر او را بنام صدا بزنید، او شما را خواهد شنید و هدیه را به شما خواهد داد. شما احتمالاً قبلاً هرگز چنین کاری نکرده اید. دعای زیر می تواند به شما کمک کند. اینها کلمات جادویی نیستند و همچنین این کلمات نیستند که قدرت خدا را وارد زندگی شما می کنند. شما می بایست مانند ابراهیم به وعده خدا ایمان بیاورید. شما باید به عیسی مسیح، اهدا کننده این هدیه اعتماد کنید. وقتی که به او اعتماد کنیم، او ما را خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. کتاب انجیل قدرتمند و درعین حال بسیارساده است. می توانید دعای زیر را تکرار کنید

خداوند عزیزعیسی مسیح نجات دهنده. گناهان من، مرا ازخالقم جدا کرده است. هر کاری هم  بکنم، نمی توانم این دیوار را از بین ببرم. می دانم که مرگ تو کفاره ای برای تمامی گناهان من است. می دانم که پس ازمرگ، زنده شدی. ایمان دارم که مرگ تو روی صلیب، برای از بین بردن این دیوار کافی است. من تسلیم تو می شوم. خواهش می کنم مرا از گناهانم پاک کن و واسطه ای شو بین من و خداوند، تا من زندگی جاویدانه داشته باشم. عیسی مسیح، از تو ممنونم که همه این کارها را درحق من کردی. لطفا راهنمای زندگی من باش. پروردگار و رهبر من باش. درنام خداوند متعال و مهربان دعا می کنم. آمین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *