Skip to content

. کتاب مقدس چه می گوید؟

  • by

کتاب مقدس اولین کتاب درتاریخ است که در قالب کتاب در دسترس انسان ها قرار گرفته است. کتاب مقدس، کتاب مشهوری است که متعلق به همه ی مردم است. این کتاب تقریبا به تمامی زبان ها ترجمه  شده است. بسیاری از ملت ها تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته اند. این کتاب پرخواننده ترین کتاب روی کره زمین است. لازم به ذکر است که این کتاب ضخیم و مطالب آن کمی پیچیده است. بیشتر موضوع و مطالبی که دراین کتاب نوشته شده است را نمی دانیم یا نمی فهمیم. این مقاله جمله ای از کتاب مقدس را بررسی خواهد کرد و با استفاده از آن کار و ماموریت عیسی مسیح را توضیح خواهد داد

کتاب مقدس برای حل مشکلات بزرگی که در پیش است، برای ما طراحی شده است. این مشکلات در سوره ی المجادلة شرح داده شده است. این سوره درباره روز قیامت نیز می گوید

“روزى كه خداوند همه آنان را بر مى‏ انگيزد و به آنچه كرده‏ اند آگاه شان مى‏ گرداند خدا [كارهايشان را] برشمرده است و حال آنكه آنها آن را فراموش كرده‏ اند و خدا برهرچيزى گواه است. آيا ندانسته‏ اى كه خدا آنچه را كه درآسمانها و آنچه را كه درزمين است مى‏ داند هيچ گفتگوى محرمانه‏ اى ميان سه تن نيست مگر اينكه او چهارمين آنهاست و نه ميان پنج تن مگر اينكه او ششمين آنهاست و نه كمتر از اين [عدد] و نه بيشتر مگر اينكه هر كجا باشند او با آنهاست آنگاه روز قيامت آنان را به آنچه كرده‏ اند آگاه خواهد گردانيد زيرا خدا به هر چيزى داناست

سوره ی المجادله، آیه ی ۶ تا ۷

سوره ی المجادله به ما می گوید هیچ رازی وجود ندارد که خداوند آن را نداند؛ خداوند از این توانایی اش در روز قیامت استفاده خواهد کرد

سوره ی القيامة آن روز را “روز قیامت و رستاخیز” می نامد و خبر می دهد که در آن روز مردم درقبال اعمال خود دردنیا پاسخگو خواهند بود

“آن روز انسان مى‏ گويد راه فرار كجاست؟ هرگز چنين نيست. راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد. آن روز قرارگاه نهايى تنها بسوى پروردگار تو است و در آن روز انسان را از تمام كارهايى كه از پيش يا پس فرستاده آگاه مى كنند. بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است. هرچند درظاهر براى خود عذرهايى بتراشد

سوره ی القیامه، آیه ی ۱۰ تا ۱۵

بنابراین، اگردرزندگی ما اعمال شرم آوری داریم، چه باید بکنیم؟ کتاب مقدس مطالبی برای کسانی که نگران این موضوع هستند، دارد

کتاب مقدس و مطالبی که برای انسان های نگران آماده کرده است

 ما آخرین هفته اززندگی عیسی مسیح را با جزئیات مورد مطالعه قراردادیم. کتاب انجیل می گوید که او در روز ششم، که جمعه ی خوب نام دارد، به صلیب کشیده و درروز یکشنبه زنده شد. دراین باره پیشگویی های زیادی را درکتاب تورات، کتاب مزامیر و نوشته های پیامبران با هم خواندیم. چرا این اتفاقات، رخ داد؟ رخ دادن این اتفاق چه فایده ای در زندگی من و شما دارد؟ بیایید با هم ببینیم که عیسی مسیح به ما چه پیشنهادی دارد و ما چگونه می توانیم رحمت و بخشش را دریافت کنیم. با دانستن این موضوع، معنای قربانی ابراهیم درسوره ی الصافات و دعای “ما را به راه راست هدایت کن” را در سوره ی الحمد خواهیم فهمید. درادامه همچنین، به بررسی کلمه ی “مسلمان” و معنای آن “تسلیم شدن” خواهیم پرداخت. چرا با اینکه دعا، زکات و حلال خوری کار های خوبی هستند، ولی برای روز قیامت ناکافی اند؟

خبربد پیامبران درمورد رابطه بین ما و خدا چه چیزهایی را نوشته اند

تورات درمورد آفرینش انسان این چنین می نویسد

“پس ‌خدا انسان ‌را شبیه‌ خود آفرید. ایشان ‌را زن و مرد‌ آفرید

پیدایش ۱:۲۷

منظوراز “شبیه خود آفرید”، از نظر ظاهری و فیزیکی نیست، بلکه از نظر عاطفی، روحی، فکری و معنوی است که خداوند این شباهت ها را درهنگام خلقت انسان در باطن او قرار داد. ما آفریده شدیم تا با خدا درارتباط باشیم. شکل بعدی این جملات را بهتر توضیح خواهد داد. درشکل میبینیم که خداوند، خالق قادر متعال، در بالا قرار دارد و زن و مرد در زیر قرار گرفته اند، زیرا که ما انسان ها موجودات فانی هستیم

درچهره او آفریده شده است ، تا مردم با خالق خود رابطه داشته باشند

همه چیز خدا، ازجمله شخصیتش کامل و بی نقص است. اومقدس است. مزامیر می گوید

“ تو ای خدا، ازگناه بیزار هستی و شرارت را تحمل میکنی. متکبّران درپیشگاه تو نمی ایستند واز همهٔ شریران نفرت داری

مزامیر، ۵-۴: ۵

آدم فقط یکبار نافرمانی کرد و خداوند بخاطر قدوسیت و کامل بودنش او را مجازات کرد. قرآن و تورات می نویسند که خداوند به دلیل نافرمانی آدم، او را فانی ساخت و از پیش خود راندنتیجه ی گناه آدم به ما هم مربوط می شود. وقتی ما گناه می کنیم، به خداوند بی احترامی می کنیم. بلی این بی احترامی محسوب می شود، زیرا که ما برای گناه کردن و نا اطاعتی آفریده نشدیم. بدین ترتیب، روابط ما با خدا خراب می شود و بین ما و او، دیواری غیر قابل نفوذ به وجود می آید

گناه بین ما و خدای مقدس ایجاد می کند

آیا دین به ما کمک می کند تا این دیوار غیر قابل نفوذ را خراب کنیم

بسیاری ازما سعی می کنیم ازطریق دین این دیوار را از بین ببریم. با انجام کارهای خوب و نیک، درصدد تخریب این دیوارهستیم. دعا می کنیم، روزه می گیریم، حج را به جای می آوریم، به مسجد می رویم، زکات و صدقه می دهیم – همه ی این کارها را می کنیم تا این دیوار نابود شود. ما فکر می کنیم که این کارها می توانند بعضی از گناهان ما را محو کنند. اگر کارهای خوب ما خیلی زیاد باشند، می توانیم از گناهان خود رهایی یابیم و رحمت و بخشش خدا را دریافت کنیم

ما سعی می کنیم این مانع را با انجام کارهای خوب برای کسب لیاقت در برابر خداوند برطرف کنیم

چند کارخوب باید انجام دهیم تا ازگناه خلاص شویم؟ چگونه می دانیم و مطمئن هستیم که کارهای نیک ما برای ازبین بردن گناهان ما وازبین بردن دیواربین ما و خدا کافی خواهند بود؟ آیا نیت و تلاش ما برای انجام عمل صالح کافی است؟ ما جواب مطمئنی برای این سوال نداریم، بنابراین تا آنجا که ممکن است سعی خود را می کنیم و امیدواریم که تا روز قیامت و داوری کارهای خوب ما به اندازه و کافی باشند

ما علاوه بر تلاش برای انجام کارهای نیک و شایسته، با حسن نیت تلاش می کنیم که پاک بمانیم. ما سعی می کنیم تا ازانسان ها، اشیاء ها و مواد غذایی که می توانند ما را آلوده و نجس کنند، دوری کنیم، اما اشعیای نبی گفت

“ما همگی با گناه آلوده شده ایم.  حتّی اعمال نیک ما هم مانند پارچه نجس پاک نیست. همه ما همچون برگهای درخت پژمرده می شویم و گناهان ما ما را به باد فنا می سپارد

اشعیای نبی، ۶۴:۶

منظوراین است که هرکاری هم بکنیم، باز هم گناهکاریم و نمی توانیم با اعمال صالح خود آنها را از بین ببریم. این خبر خیلی بدی است. اما فقط این نیست. وضعیت از آنچه که ما می دانیم بدتر است

خبر بدتر قدرت گناه و مرگ

موسی نبی، آنچه را که احکام شریعت ازمردم می خواست به صراحت بیان کرد: قانون اطاعت کامل را طلب می کردقانون هیچ وقت ازما اطاعت نیم کاره نخواست. دراصل، بار ها در احکام  ذکر شده است که پاداش گناه مرگ استدر دوران زندگی نوح و زن لوط نیزمی بینیم که به خاطر انجام گناه به مرگ محکوم شدند

انجیل چنین می گوید

زیرا مزد گناه مرگ است.اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است

رومیان ۶:۲۳

کلمه ی “مرگ” به معنای “جدایی” است. وقتی جان از بدن جدا می شود، بدن از نظر فیزیکی میمیرد. ما نیز از نظر روحانی و معنوی، از خداوند جداییم. به دلیل این هم او ما را مرده و ناپاک می داند

این امید بستن به رهایی از گناهان خود با انجام کارهای صالح به ما نشان می دهد. مسئله این است که تلاش ما برای انجام عمل صالح و کارهای نیک خیلی خوب است ولی کافی نیست؛ زیرا که پاداش گناه مرگ است. یعنی اعمال ما در مقابل گناه قدرتی ندارد و فقط مرگ می تواند با مرگ مبارزه کند و این دیوار و جدایی را به پایان برساند. اگر این اتفاق بیفتد عدالت خدا هم برقرار می شود. تلاش های ما شبیه مبارزه با سرطان به واسطه ی تغذیه ی سالم است، که مسلما نتیجه ی آن مرگ خواهد بود؛ تغذیه ی سالم بد نیست ولی برای مبارزه با سرطان کافی نیست و نمی تواند سرطان را درمان کند. برای درمان سرطان به چیزی کاملاً متفاوت نیاز دارید – درمانی که سلولهای سرطانی را از بین ببرد

بنابراین می توان نتیجه گرفت، علیرغم تمام تلاش ها و نیتهای نیک ما برای صالح بشمارآمدن، از نظر خدا ما مثل مرده و ناپاک هستیم

گناه ما منجر به مرگ می شود – ما در برابر خداوند مانند اجساد مرده نجس هستیم

ابراهیم نبی راه درست را نشان می دهد

داستان زندگی ابراهیم فرق داشت. ابراهیم به خدا ایمان آورد و به خاطر این ایمانش، صالح شمرده شد. همانطور که می بینید او به خاطراعمالش صالح شمرده نشد. او به جای انجام کارهای نیک، به خدایی اعتبار کرد که توانایی از بین بردن تمامی کاستی های او را داشت. ما جزئیات این مسئله را در مقاله ای که راجع به قربانی شدن پسر ابراهیم و قوچی که در دقیقه  آخراز جانب خدا رسید، خواندیم

 ابراهیم مسیر مستقیم نشان داده شد – او به سادگی به وعده خدا اعتماد کرد و خدا هزینه مرگ گناه را تأمین کرد

سوره ی الصافات دراین باره اینطور می گوید

“و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم و در [ميان] آيندگان براى او [آوازه  نيك] به جاى گذاشتيم. درود بر ابراهيم

 سوره ی الصافات ایه ۱۰۷تا۱۰۹

خداوند “فدیه داد” و ابراهیم از او دعای خیر، رحمت و بخشش دریافت کرد. معنی همه این ها در کلمه “سلام” جمع بندی می شود

خبر خوش فداکاری هایی که عیسی مسیح به خاطر ما انجام داد

زندگی ابراهیم، برای ما یک نمونه ای است که راه درست را به ما نشان می دهد

کتاب مقدس توضیح می دهد که مثال ابراهیم آماده کردن حیوان قربانی را توسط خداوند نشان می دهد؛ بدین ترتیب، خداوند یک راه حل ساده اما فوق العاده برای حل مشکلی مثل مرگ را فراهم می کند

زیرا مزد گناه مرگ است.اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است

رومیان ۶:۲۳

تا اینجا ما فقط درمورد “خبرهای بد” صحبت کردیم. اما معنای کلمه  “انجیل” “خبر خوب و خوش” است. مطلب اصلی کتاب انجیل این است: مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای شکستن دیوار بین ما و خدا کافی است. به همین دلیل نیز کتاب انجیل خبر خوب و خوشی است برای ما

فداکاری عیسی مسیح بره خدا پرداخت گناه را از جانب ما با مرگ انجام می دهد ، درست مثل آنچه که بره ابراهیم انجام داده بود

عیسی مسیح قربانی شد و سپس از مرگ برخاست و زنده شد. حالا او به ما زندگی تازه و نو را پیشنهاد می کند. ما دیگر نباید زندانی گناه باشیم

 عیسی مسیح می تواند ازمرگ  ما را نجات دهد و همان زندگی ابدی را برای ما آماده  کند

عیسی مسیح با قربانی شدن و رستاخیزش، دیوار بین ما و خدا را تبدیل به دروازه کرد. او راجع به خودش چنین گفته بود

“من در هستم، هرکه به وسیلهٔ من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بكشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور كامل داشته باشند

انجیل یوحنا ۱۰-۹: ۱۰

بنابراین عیسی مسیح دروازه ای است که راه  گناه و مرگ را می شکند

از طریق این در، ما می توانیم رابطه قبلی که با خداوند داشتیم را، دوباره با او برقرار کنیم. و می توانیم مطمئن باشیم که گناهان ما به خاطر رحمت او بخشیده می شوند

اکنون با یک دروازه باز درارتباط با خداوند خود بازیابی می شویم

انجیل می گوید

” زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح كه جان خود را به عنوان كفّاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید

اول تیموتاوس ۶-۵: ۲

هدیه خدا به تو

عیسی مسیح “جان خود را به عنوان کفاره” “در راه همه” داد. ما نیز شامل “همه” می شویم. او با مرگ و رستاخیزش، کفاره گناهان ما شد، تا بتواند واسطه ای میان ما و خداوند باشد. او زندگی نو را به ما پیشنهاد می دهد. این زندگی نو چگونه به ما داده خواهد شد؟

زیرا مزد گناه مرگ است.اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است

رومیان ۶:۲۳

این زندگی نو یک “هدیه” است. به یک هدیه فکر کنید. هدیه بزرگ و کوچک ندارد. هدیه چیزی است که شما برای به دست آوردن آن کار نمی کنید و بعضی اوقات چیزی بیشتر از لیاقت شماست. اگرآن را با تلاش و کوشش به دست آورده اید، این دیگریک هدیه نخواهد بود – این یک دستمزد است! شما نمی توانید کاری که عیسی بر روی صلیب کرد را با تلاش و کوشش خود به دست بیاورید. عیسی آن را به شما هدیه داده است

این هدیه شامل چه چیزی است؟ زندگی ابدی. یعنی کفاره گناهان من و شما پرداخت شده است. خداوند ما را خیلی دوست داردما را خیلی باشکوه

من و شما این زندگی نو را چگونه بدست می آوریم؟ دوباره درمورد هدایا فکر کنید. اگرکسی بخواهد هدیه ای به شما بدهد، باید آن را بپذیرید. وقتی هدیه ای به شما می دهند، دو گزینه دارید؛ یا هدیه را قبول نمی کنید و یا آن را می پذیرید. این هدیه (زندگی نو) را نیز باید بپذیریم. نمی توان فقط از نظر ذهنی به آن   درک و باور و حتی مطالعه کرد. باید آن را قبول کرد

“امّا به همهٔ کسانی‌که او را قبول كردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد كه فرزندان خدا شوند كه نه مانند تولّدهای معمولی و نه دراثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشربلکه از خدا تواد یافتند

انجیل یوحنا  ۱۳-۱۲: ۱

انجیل درباره ی خداوند چنین می گوید

” زیرا، انجام این كار در حضور خدا، نجات‌دهندهٔ ما، نیكو و پسندیده است. اومی خواهد همهٔ آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند

اول تیموتاوس  ۴-۳: ۲

او ناجی است. او می خواهد همه  مردم هدیه او را بپذیرند و از گناه و مرگ نجات پیدا کنند. خواست خدا این است که ما این هدیه را بپذیریم. تسلیم خواست خدا شویم

بدین ترتیب ما چگونه این هدیه را دریافت می کنیم؟ کتاب انجیل می گوید

“پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد، خداوند همه است و نسبت به همهٔ کسانی که به او روی می‌آورند، بی‌اندازه بخشنده است

رومیان ۱۰:۱۲

به خاطر داشته باشید که این هدیه و این وعده برای “همه” است. عیسی مسیح مرده بود و سپس دیدیم که از مرگ برخاست؛ او اکنون زنده است.بنابراین اگر او را بنام صدا بزنید، او شما را خواهد شنید و هدیه را به شما خواهد داد. شما احتمالاً قبلاً هرگز چنین کاری نکرده اید. دعای زیر می تواند به شما کمک کند. اینها کلمات جادویی نیستند و همچنین این کلمات نیستند که قدرت خدا را وارد زندگی شما می کنند. شما باید مانند ابراهیم به وعده ی خدا ایمان بیاورید. شما باید به عیسی مسیح، اهدا کننده  این هدیه اعتماد کنید. وقتی که به او اعتماد کنیم، او ما را خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. کتاب انجیل قدرتمند و درعین حال بسیار ساده است. می توانید دعای زیر را تکرار کنید

خداوند عزیزعیسی مسیح نجات دهنده. گناهان من، مرا از خداوند جدا کرده است. هر کاری هم  بکنم، نمی توانم این دیوار را از بین ببرم. می دانم که مرگ تو کفاره ای برای تمامی گناهان من است. می دانم که پس از مرگ، زنده شدی. ایمان دارم که مرگ تو روی صلیب، برای از بین بردن این دیوار کافی است. من تسلیم تو می شوم. خواهش می کنم مرا از گناهانم پاک کن و واسطه ای شو بین من و خداوند، تا من زندگی جاوید داشته باشم. عیسی مسیح، از تو ممنونم که همه ی این کارها را در حق من کردی. لطفا راهنمای زندگی من باش. خداوند و رهبر من باش. در نام خداوند مهربان دعا می کنم. آمین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *