Skip to content

. روز محاکمه سوره الطارق، سوره العادیات و مسیح

  • by

سوره الطارق درمورد روز قیامت و محاکمه حرف می زند

“در حقيقت او [= خدا] بر بازگردانيدن وى بخوبى تواناست. آن روز كه رازها [همه] فاش شود. پس او را نه نيرويى ماند و نه يارى

سوره الطارق، آیه ۸ تا ۱۰

سوره الطارق به ما می گوید که خداوند ازهمه چیز ما خبردار است. در ادامه اشاره می کند که درآن روز هیچ کمکی به ما نخواهد شد. در سوره العادیات نیز این چنین به روز محاکمه اشاره شده است

“كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است و او خود براين [امر] نيك گواه است و راستى او سخت‏ شيفته مال است. مگر نمى‏ داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد و آنچه درسينه‏ هاست فاش شود. در چنان روزى پروردگارشان به [حال] ايشان نيك آگاه است

سوره العادیات، آیه ۶ تا ۱۱

سوره العادیات به ما درباره آشکار شدن همه چیز درروز قیامت هشدار می دهد. همچنین از آگاه بودن خداوند می نویسد

ممکن است درباره روز بعد فکر نکنیم. ما می توانیم امیدوارباشیم که همه چیز خوب خواهد شود، اما سوره الطارق و سوره العادیات هشدارهای بسیار جدی در مورد روز قیامت و محاکمه داده اند

آیا آماده بودن بهتر نیست؟ این کار چه طور ممکنه؟

عیسی مسیح  برای کسانی ازجمله ما، آمده است که می خواهیم برای آن روز آماده و حاضر باشیم. او در کتاب مقدس چنین گفته بود

“زیرا همان‌طوركه پدرمردگان را زنده می‌کند و به آنان حیات می‌بخشد، پسرهم هرکه را بخواهد زنده می‌کند. پدربرهیچ‌کس داوری نمی‌کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنكه همه، همان‌طوركه پدر را احترام می‌کنند، پسر را نیز احترام نمایند. کسی‌که به پسر بی‌حرمتی كند، به پدر كه فرستندهٔ اوست بی‌حرمتی كرده است. «یقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محكوم نخواهد شد، بلكه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید كه زمانی خواهد آمد، و درواقع آن زمان شروع شده است، كه مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود زنده خواهد شد. زیرا همان‌طوركه پدر منشأ حیات است، به پسرهم این قدرت را بخشیده است تا منشاء حیات باشد و به او اختیار داده است كه داوری نماید، زیرا پسر انسان است

انجیل یوحنا ۲۷-۲۱: ۵

دراین آیات می بینیم که عیسی مسیح اعلان می کند که صاحب اقتدار و صلاحیت زیادی است؛ او حتی از  قدرت و صلاحیتی که در روز قیامت خواهد داشت، سخن می گوید . تمامی سخنانش را پیشگویی های موجود در کتاب تورات موسی تأیید می کنند. کتاب تورات درمورد آفرینش جهان هستی در شش روز می نویسد. کتاب مزامیر و کتب پیامبران دیگر، نبوت های زیادی راجع به آمدن او کرده اند.  “یقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محكوم نخواهد شد، بلكه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است.”  معنای این سخنان عیسی مسیح چیست؟ در اینجا می توانید جواب این سوال را پیدا کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *