Skip to content

. روز داوری سوره الطور، سوره الانشقاق وعیسی مسیح

  • by

  سوره الانشقاق درباره از بین رفتن آسمان و زمین درروز قیامت صحبت می کند

آنگاه كه آسمان زهم بشكافد و پروردگارش را فرمان برد و [چنين] و آنگاه كه زمين كشيده شود و آنچه را كه در آن است بيرون افكند و تهى شود و پروردگارش را فرمان برد و [چنين] اى انسان حقا كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى كرد. اما كسى كه كارنامه‏ اش به دست راستش داده شود. بزودى‏ اش حسابى بس آسان كنند و شادمان به سوى كسانش باز گردد واما كسى كه كارنامه‏ اش از پشت‏ سرش به او داده شود.زودا كه هلاك [خويش] خواهدو درآتش افروخته درآيد

سوره الانشقاق آیه ۱ تا ۱۲

می بینید که این سوره چگونه به ما هشدارمی دهد:”اما كسى كه كارنامه‏ اش ازپشت‏ سرش به او داده شود زودا كه هلاك [خويش] خواهد ودرآتش افروخته درآيد

آیا می دانید کتابی که اعمال شما درآن نوشته شده است، به کدام دست تان داده خواهد شد؟

سوره الطور درباره زلزله ای که درروز قیامت رخ خواهد داد، حرف می زند؛ همچنین به عذاب کشیدن مردم اشاره می کند

“پس بگذارشان تا به آن روزى كه درآن بيهوش مى‏ افتند برسند. روزى كه نيرنگشان به هيچ‏وجه به كارشان نيايد و حمايت نيابند ودرحقيقت غير ازاين [مجازات] عذابى [ديگر] براى كسانى كه ظلم كرده‏ اند خواهد بود ولى بيشترشان نمى‏ دانند [كه آن عذاب چيست]

سوره الطو، آیه ۴۵ تا ۴۷

آیا مطمئن هستید که درطول زندگی خود گناهی مرتکب نشده اید وهرگز حقیقت را انکارنکرده اید؟ آیا مطمئن هستید که درآن روز پیروزازدادگاه بیرون خواهید رفت؟

عیسی مسیح  به خاطرکسانی به این دنیا آمد که نمی دانستند درروز قیامت چگونه لیست اعمال شان را به دست شان خواهند داد؛ اوبرای کمک به درماندگان آمد. بیایید نگاهی به سخنان اودرکتاب مقدس بیاندازیم

“پس عیسی بار دیگر به آنها گفت: «یقین بدانید كه من برای گوسفندان درهستم. همهٔ کسانیکه قبل ازمن آمدند، دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. من درهستم، هرکه به وسیلهٔ من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود وعلوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بكشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طوركامل داشته باشند. «من شبان نیكو هستم، شبان نیكو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. امّا مزدوری كه شبان نیست و گوسفندان به او تعلّق ندارند وقتی ببیند كه گرگ می‌آید، گوسفندان را می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به گلّه حمله می‌کند و گوسفندان را پراكنده می‌سازد.او می‌گریزد چون مزدوراست وبه فكر گوسفندان نیست. من شبان نیكو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. همانطوركه پدرمرا می‌شناسد، من هم پدررا می‌شناسم و جان خود را درراه گوسفندان فدا می‌سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم كه ازاین گلّه نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گلّه و یک شبان خواهند شد. «پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می‌کنم تا آنان را باردیگر بازیابم. هیچکس جان مرا ازمن نمی‌گیرد، من به میل خود آن را فدا می‌کنم. اختیار دارم كه آن را فدا سازم و اختیار دارم كه آن را باز به دست آورم. پدر این دستور را به من داده است

انجیل یوحنا ۱۸-۷: ۱

دیدیم که عیسی مسیح حتی درروز داوری هم صلاحیت و قدرت محافظت وزنده کردن کسانی را که به اوتعلق دارند را دارد. آیا او واقعا این اختیار را دارد؟ می دانیم که پیشگویی های کتاب تورات، مزامیر وکتب انبیای دیگراین را اثبات می کنند که او دارای برترین قدرت و صلاحیت است. کتاب تورات به ما می گوید که جهان هستی در شش روز آفریده شده است. کتاب مزامیر و کتب انبیای دیگر پیشگویی های بیشتری درمورد آمدن عیسی مسیح کرده اند. همچنین این کتاب ها به ما نشان می دهند که آمدن او به این دنیا از قبل برنامه ریزی شده بود. چگونه شخصی می تواند به عیسی مسیح تعلق داشته باشد؟ منظورعیسی از جمله “جان خود را درراه گوسفندان فدا می‌سازم.” چه بود؟ جواب این سوال را دراین قسمت بخوانید

تعالیم عیسی مسیح همیشه بین مردم اختلاف ایجاد می کرد؛ امروزه نیز چنین این دودستگی بین مردم به وجود می آید. پایان این مقاله را با خواندن آیات زیر تمام کنید و ببینید که چگونه کسانی که تعالیم او را گوش می کردند، به دودسته تقسیم شدند

“به‌خاطراین سخنان، باردیگردربین یهودیان دودستگی به وجود آمد. بسیاری از آنان گفتند: «او روح ناپاک دارد و دیوانه است. چرا به سخنان او گوش می‌دهید؟» دیگران گفتند: «کسیکه روح ناپاک دارد نمی‌تواند اینطورسخن بگوید. آیا روح ناپاک می‌تواند چشمان كور را باز نماید؟» وقتی عید تقدیس دراورشلیم فرا رسید، زمستان بود و عیسی درصحن معبد بزرگ و درداخل رواق سلیمان قدم می‌زد. یهودیان دراطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند: «تا چه ‌موقع ما را در بی‌تکلیفی نگاه می‌داری؟ اگر مسیح هستی آشكارا بگو.» عیسی گفت: «من به شما گفته‌ام امّا شما باور نمی‌كنید. كارهایی كه به نام پدر انجام می‌دهم برمن شهادت می‌دهند. امّا شما، چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی‌آورید. گوسفندان من صدای مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آیند. من به آنها حیات جاودان می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را ازدست من بگیرد. پدری كه آنان را به من بخشیده است ازهمه بزرگتر است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را ازدست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم.» باردیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار كنند. عیسی به آنها گفت: «من از جانب پدر كارهای نیک بسیاری دربرابر شما انجام داده‌ام به‌خاطرکدام‌یک ازآنها مرا سنگسار می‌کنید؟» یهودیان در جواب گفتند: «برای كارهای نیک نیست كه می‌خواهیم تو را سنگسار كنیم، بلكه به‌خاطر كفرگفتن توست. تو كه یک انسان هستی و ادّعای اولویّت می‌کنی!» عیسی درجواب گفت: «مگر درشریعت شما نوشته نشده است كه شما خدایان هستید؟ اگر خدا كسانی را كه كلام او را دریافت کرده‌اند خدایان خوانده است و ما می‌دانیم كه كلام خدا هرگز باطل نمی‌شود، پس چرا به من كه پدر، مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت كفرگویی می‌دهید، وقتی می‌گویم پسر خدا هستم؟  اگر من كارهای پدرم را بجا نمی‌آورم، به من ایمان نیاورید؛ امّا اگر كارهای او را انجام می‌دهم حتّی اگر به من ایمان نمی‌آورید به كارهای من ایمان آورید و بدانید و مطمئن شوید كه پدردرمن است و من دراو.» پس باردیگر آنها می‌خواستند او را دستگیر كنند امّا از نظر ایشان دور شد. بازعیسی از رود اردن گذشته به جایی‌که یحیی قبلاً تعمید می‌داد، رفت و درآنجا ماند. بسیاری ازمردم پیش او آمدند و گفتند: «یحیی هیچ معجزه‌ای نكرد امّا آنچه او دربارهٔ این مرد گفت راست بود.»درآنجا بسیاری به عیسی ایمان آوردند

انجیل یوحنا ۴۲-۱۹: ۱۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *