Skip to content

. صورت فلکی دوشیزه و نشانه زندگی من

  • by

به نشانه های زودیاک به صورت زیراشاره میکند (سوره البروج ۸۵ – عمارت های ستارگان)

 

از آسمان نشانه های زودیاک (نمایش داده میشوند)

که در روز موعود (روز قیامت)

شاهد و مورد مشاهده است

سوره البروج به این اشاره میکند که علائم زودیاک شاهد روز قیامت هستند. اما این به چه معنا است؟

۱۲ نشانه زودیاک به علم ستاره شناسی و طالع بینی مرتبط هستند. درواقع طالع شما با توجه به نشانه زودیاک شما که براساس  تاریخ تولد تان مشخص شده، پیش بینی میشود. طالع تان برای شما کمک میکنه که عشق واقعی را پیدا کنید، درروابط تان موفق باشید وسلامتی و ثروت به دست بیارید

این نشانه های آسمانی که طالع شما را با توجه به تاریخ تولد تان مشخص میکنند به شرح زیرهستند                             

۱دوشیزه (ویرگو) :۲ سنبله -۲ میزان (۲۴ آگست –۲۳ سپامبر)ـ

۲- ترازو،میزان (لیبرا) :۲میزان– ۱ عقرب(۲۴ سپامبر – ۲۳ اکتبر)

۳- کژدم ،عقرب (اسکورپیو) :۲۴ اکتبر- ۲۲ نوامبر (۲ عقرب– ۱ قوس)

۴- کماندار (ساگیتاریوس):  ۲ قوس- ۳۰ قوس ( ۲۳ نوامبر- ۲۱ دسامبر)

۵- بزکوهی (کاپریکورن): ۱ جدی– ۱ دلو (۲۲ دسامبر – ۲۰ جنوری)

۶- آبریز (آکواریوس): ۲ دلو- ۱ حوت (۲۱ جنوری– ۱۹ فبروی)

۷- ماهی (پیسکس): ۲ حوت -۳۰ حوت (۲۰ فبروی– ۲۰ مارچ)

۸- قوچ (آریس):  ۱ حمل– ۳۱ حمل (۲۱ مارچ –۲۰ آپریل) 

۹- گاو (تاروس): ۱ ثور– ۳۱ ثور (آپریل ۲۱ – می ۲۱)

۱۰- دوپیکر (جمینی): ۱ جوزا- ۳۱ جوزا (۲۲ می- ۲۱ جون)

۱۱- خرچنگ (کنسر): ۱ سرطان – ۱ اسد (۲۲ جون- ۲۳ جولای)

۱۲- شیر(لئو): ۲ اسد –  ۱ سنبله ( ۲۴ جولای-۲۳ آگست)

علم ستاره شناسی و طالع بینی مدرن

طالع بینی در زبان انگلیسی Horoscope   گرفته شده . کلمه Horoscope  از دو کلمه ی یونانی horo(ώρα)    به معنای ساعت، فصل زمانی که skopus (σκοπός) به معنای هدف ریشه میگیرد 

ستاره شناسی  که درزبان انگلیسی Astrology  ترجمه میشود نیز ازدو کلمه ی یونانی  astro (άστρο)  ،به معنای ستاره و logia (λογια) مطالعه ریشه میگیرد

زودیاک چیست وازکجا آمده است؟

۱۲ نشانه زودیاک درواقع صورت فلکی ستارگانی هستند که ازروی زمین قابل مشاهده هستند. در سوره ای از قرآن به این اشاره شده است که خدا (الله) صورت فلکی ستارگان را ساخته است

 بزرگواراست آن كسى كه درآسمان برجهان نهاد ودرآن چراغ وماهى نوربخش قرار داد

سوره الفرقان ۲۵ آیه ۶۱

آگاه باشید که یافتن پاسخ این سوال ها شما را به مسیر جدیدی سوق میدهد درحالی که فقط به دنبال بررسی علامت زودیاک تان بودند                                                                                                                                        

کتاب مقدس

قدیمی ترین کتاب مقدس که قبل ازتورات نوشته شده است کتاب ایوب است. کتاب ایوب هم تایید میکند که صورت فلکی ستارگان را خدا ساخته است

.دب اکبر،جبار، ثریا و ستارگان جنوب را آفرید 

کتاب ایوب ۹:۹

عاموس، یکی دیگرازپیامبرهای ذکر شده درکتاب مقدس، نیزبه این موضوع اشاره میکند

آن کس که ثریا و جبار را آفرید، کسی که شب را روز میکند و روز را به شب تبدیل میکند، کسی که آب های دریا را فرامیخواند و آنها را روی زمین میریزد، نامش خداست

عاموس ۵:۸

ثریا دسته ای از ستارگان هستند که بخشی از صورت فلکی تاروس را تشکیل میدهند. اینکه درکتاب ایوب، که بیش از ۴۰۰۰ سال پیش نوشته شده است، از نشانه های زودیاک و صورفلکی صحبت شده نشان دهنده این است که آنها مدت زمان زیادی با ما بودند. ما می توانیم یاد بگیریم که چگونه قدیمی ها اززودیاک برای هدایت خود استفاده می کردند، که متفاوت با طالع بینی امروزه است. ما با بررسی صورت فلکی “ویرگو” (دوشیزه) به کشف این موضوع میپردازیم

طالع بینی و زودیاک از طرف خدا

سوره های فرقان و البروج از قرآن و حضرت ایوب (ع) اعلان کردند که صورفلکی زودیاک نشانه هایی از طرف خدا هستند که از ابتدای زمان وجود داشتند

مدت ها قبل ازاینکه گفته های پیامبران نوشته شود و در کتاب ها ثبت شود، ستاره ها به عنوان داستان های تصویری استفاده میشدند تا پیام خدا را به مردم برسانند.  درواقع  نشانه های زودیاک برای راهنمایی ما به سمت ثروت، عشق و آینده ای ایده آل براساس تاریخ تولد نبودند، بلکه داستان هایی تصویری برای هدایت ما به راه درست بودند

درابتدای تورات درباره شش روز خلقت آمده است که

بعد ازآن خدا فرمود:اجسام نورانی درآسمان بوجود آیند تا روزرا ازشب جدا کنند و روزها، سال ها، آیات و زمان ها را نشان دهند

پیدایش  ۱:۱۴

علم ستاره شناسی مدرن ادعا دارد که میتواند وقایعی که برروی زمین اتفاق مییفتد را براساس موقعیت ستاره ها پیشبینی کند. اما مشخص است که این ستاره ها نیستند که سرنوشت ما را رقم میزنند، ستاره ها تنها نشانه ای هستند ازاتفاقاتی که خداوند برنامه ریزی کرده است و خداوند (و این اتفاقات) درسرنوشت ما نقش دارند

                                                                                                                               

ستاره شناسی و پیامبران

ستاره شناسی و مطالعه ستارگان به تنهایی همه آنچه خداوند برنامه ریزی کرده را به ما نشان نمیدهد، درواقع این سخنان نوشته شده او هستند که جزئیات این اتفاقات را به ما یاد میدهند

به طوری مثال میتوان ازتولد عیسی مسیح نام برد. انجیل درباره اینکه چطورستاره شناسان، ازطریق مطالعه ستارگان،  درباه تولد او

بعد ازآنکه عیسی مسیح در بیت لحم یهودیه، دردوران سلطنت هیرودیس، به دنیا آمد، مجوسانی ازشرق به اورشلیم آمدندو پرسیدند: کجاست آن که متولد شده و پادشاه یهود است؟ ما ستاره اش را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمدیم

متیٰ ۲: ۱-۲

مجوسان ازطریق ستاره ها میدانستند که چه کسی متولد خواهد شد (مسیح)، اما از طریق ستاره ها نمیتوانستند بفهمند که محل تولد او کجاست. برای پاسخ به این سوال آنها به وحی (سخنی از طرف خداوند) نوشته شده نیاز داشتند

وقتی هیرودیس این خبررا شنید مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم با او.او جلسه ای با شرکت سران کاهنان وعلمای دین قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تواد مسیح وعده شده ازایشان پرسید.آنها در جواب گفتند: در بیت لحم یهودیه، زیرا پیامبر چنین نوشته است که 

و تو ای بیت لحم درسرزمین یهود، که به هیچ وجه ازدیگر سرداران یهودا کمرنیستی؛ چرا که از تو حکم فرمایی ظهورخواهد کرد که مردم من اسرائیل را راهنمایی خواهد کرد

متیٰ ۲: ۳-۶

ستاره شناسان به پیامبران نیاز داشتند تا به طورکامل آنچه را که درستارگان دیده بودند بفهمند. دررابطه با ما هم به همین شکل است، ما میتوانیم بینشی که پیشینیان ما داشتند، طالع بینی که ازطریق ستارگان بود را به دست بیاوریم، اما برای درک کامل و بهتردانستن آن به احادیث پیامبران، که به پیدایش علامت های زودیاک انجامیدند، رجوع کنیم

این دقیقاً کاریست که ما دربررسی هرعلامت زودیاک انجام میدهیم

داستان زودیاک شما

این داستان که از ابتدای تاریخ درآسمان ها بوده است شما را به شرکت دراین برنامه ای کیهانی خدا دعوت میکند. ما قبل از شرکت دراین باید آن را درک کنیم. داستان ازکجا شروع می شود؟ امروز خواندن طالع معمولاً با قوچ (آریس) آغازمی شود، اما درزمان قدیم طالع بینی با دوشیزه (ویرگو) آغازمیشد. برای اطلاعات بیشتر درباره زودیاک های اسنا اینجا کلیک کنید

با خوشه (ویرگو) شروع میکنیم

صورت فلکی ویرگو (دوشیزه)

درزیرعکسی از ستاره هایی را میبینید که صورت فلکی ویرگو را تشکیل میدهند. ویرگو یا دوشیزه به معنای زنی جوان و باکره هست، اما همونطور که در تصویر مشاهده میکنید غیرممکن است که تصویر این زن را درمیان ستاره ها تشخیص داد

حتی اگر ستاره های متعلق به این صورت فلکی را مشخص کنیم و آنهارا با رسم خطوط باهم وصل کنیم

ما این ستاره ها را تا آنجا که سوابق و مدارک شان نشان میدهند  نشانه ای دوشیزه بوده است. دوشیزه اغلب با جزئیات کامل نشان داده می شود، اما این جزئیات از خود صورت فلکی ناشی نمی شود بلکه.تصویری از دوشیزه با جزئیات کامل روی ستاره ها قرارمیگیرد

تصویری از دوشیزه که با جزئیات طراحی شده و روی این صورت فلکی قرار گرفته.          

 زودیاک ها در دندرا

درزیر تصویری از تمامی زودیاک ها  درمعبدی دردندرای مصر را مشاهده میکنید که مربوط به ۱ قرن قبل ازتولد مسیح است. این تصویر ۱۲ نشانه زودیاک را شامل میشود. ویرگو با دایره سرخ مشخص شده است

تصویرسمت راست تصویر زودیاک ها را واضح ترنشان میدهد

همانطورکه درتصویرمیبینید دختر یک خوشه ای انگور دردست دارد، این خوشه ای انگور ستاره اسپیسا هست که درخشانترین ستاره این صورفلکی می باشد

این تصویراسپیسا درآسمان شب است. ستاره های ویرگو با خط باهم متصل شدند

اما از کجا می توان فهمید که اسپیسا یک خوشه ای انگور است (یا خوشه ذرت)؟ این درخود صورت فلکی مشخص نیست ، همانطور که تصویر یک دختر از صورت فلکی ویرگو مشهود نیست

این به این معنی است که ویرگو – دوشیزه ای با خوشه ای انگور – از خود ستاره ها خلق نشده است. بلکه ازقبل طراحی شده و سپس آنرا روی این صورت فلکی قرارداده اند. پس این طرح ازکجا آمده است؟ چه کسی ابتدا ویرگو را درذهن داشت و سپس او و خوشه ای انگورش را به عنوان ویرگو درستاره ها قرار داد؟

داستان صورت فلکی دوشیزه از ابتدا

وقتی که دربهشت آدم وحوا از فرمان خدا سرپیچی کردند، خدا به شیطان (ابلیس) قول داد که

ومن درمیان تو و زن دشمنی قرار میدهم

او سرتو را می شکند و تو کری پای او را میگزی

پیدایش ۳:۱۵

خدا به این اشاره میکند که فرزند اززن میاید -و به آمیزش او با مرد اشاره ای نمیکند- درنتیجه زن باکره است      

همچنین به این اشاره شده است که فرزند زن باکره سر شیطان را لیش میکند وبه عبارتی دیگراو را شکست میدهد. تنها کسی که از زنی باکره متولد شده عیسی مسیح است

تولد عیسی مسیح اززنی باکره قبل از تولد او اعلان شده بود، برای توضیحات بیشتر روی لینک کلیک کنید. اولین انسان ها برای این که این داستان و بشارت خدا را (منظور تولد مسیح است) به خاطر بسپرند و به فرزندان شان منتقل کنند، که دوشیزه و خوشه ای انگورش را خلق کردند 

پس ۱۲ علامت زودیاک که در صورت فلکی ستارگان قابل مشاهده هستند مورد مطالعه قرار گرفتتند و از زمان حضرت آدم تا حضرت نوح بارها بازگو شدند. بعد ازطوفان نوح، نوادگان و فرزندان نوح داستان های اصلی را تغییر دادند و به طالع بینی امروزه تبدیل کردند 

عیسی مسیح و نشانه شما

 

عیسی در جواب ایشان گفت، ساعتی رسیده است که پسرانسان جلال یابد


بیقین بدانید که اگردانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد هیچ وقت ازیک دانه بیشتر نمی شود اما اگربمیرد، دانه های بی شمار به بار می آورد

یوحنا ۱۲:۲۳-۲۴

عیسی مسیح خود را دانه (خوشه) مینامد که برای انسان ها پیروزی را خواهد آورد. دربالا به این اشاره شده است که دانه یا خوشه ای زن باکره (منظور عیسی مسیح است) درساعت خاص و مشخصی  می آید

مراقب باشید آن “ساعتی” را که پیامبرعیسی مسیح اعلان کرده ازدست ندهید زیرا شما هرروز بیش ازحد مشغول تعقیب چیزهایی هستید که مهم نیستند. به همین دلیل ، بسیاری از تبدیل شدن به “بسیاری از دانه ها” غافل خواهند شد. زندگی پر ازرمز و راز است ، اما کلید زندگی ابدی و ثروت واقعی این است که رمز و راز “بسیاری از دانه ها” را برای خود باز کنید. روزانه ازخالق بخواهید تا شما را به سمت درک راهنمایی کند. ازآنجا که اوعلامت را درستاره های دوشیزه و همچنین درپرونده مکتوب خود قرارداده است ، بدنبال آن باشید، که به شما بینش جدیدی می دهد. به نوعی، از ویژگی های دوشیزه سازگار کنجکاوی و اشتیاق برای جستجوی پاسخ است. اگر این ویژگی های شما را نشان می دهد، آن را با جستجوی بینش بیشتردرمورد دوشیزه ، عملی کنید

برای اطلاعات بیشتر درزمینه نشانه های زودیاک میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید

. فصل ۲-ترازو: اندازه گیری شده در ترازو های بهشتی

. فصل ۳- عقرب : مبارزه ای فانی

. فصل ۴- کماندار: آخرین پیروزی کمانگیر

. فصل ۵-بزکوهی : توصیف بز-ماهی

. فصل ۶- آبریز : رودخانه ای آب حیات

. فصل ۷- ماهی : گذر از اسارت

. فصل ۸- قوچ : بره ای زنده

. فصل ۹- گاو : قاضی  آینده

. فصل ۱۰- دوپیکر: پسران سلطنتی و عروسان کهکشانی 

. فصل ۱۱- خرچنگ : برخاسته از خاکستر مرگ

. فصل ۱۲- شیر : شیر برای فرمانروایی میاید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *