Skip to content

. نشانه زودیاک شیر

  • by


زودیاک ( شکل لاتین یونان باستان است که دایره خیوانات کوچک نامیده میشود ) اگر بین تاريخ ۲اسد تا ۱ سنبله متولد شده اید، نشانه ی تولد شما شیراست که درزبان لاتینی لئومعنا میشود.دراین مقاله درباره نشانه ی زودیاک شیر توضیح میدهیم و توصیه هایی را برای افرادی که نشانه ی زودیاک شان شیراست پیشنهاد میکنیم تا درراه رسیدن به عشق، خوش شانسی و سلامتی راهنمایی کنیم
نشانه های زودیاک در گذشته، معنای متفاوتی داشتند، سوال اینجاست که چه معنی ؟

نام لاتین این صورت فلکی لیوو است ، ۲۰۰۰ سال پیش صورت فلکی ماه اسد بوده که در فصل بهار در نیم کره شمالی و در خزان نیم کره جنوبی قابل مشاهده است

حتی اگر این ستاره ها را با استعاره از خطوط مشخص و به هم وصل کنیم

در اینجا تصویری از ستارگانی را که صورت فلکی شیر را تشکیل می دهند، میبینیم


چگونه مردم برای اولین بار به این نتیجه رسیدند که این ستاره ها نشان دهنده ی یک شیر هستند؟
مانند سایر صورت فلکی های زودیاک، تصویر شیر از خود صورت فلکی قابل تشخیص نیست. اما
این نشانه برای پیشینیان چه معنایی داشت؟
چرا؟نشانه های زودیاک را در معبد دندرا در مصر در نظر بگیرید، لئو با دایره ی سرخ مشخص شده است


درقرآن و انجیل بیان می کنند که خداوند برج های فلکی را ساخته است تا آنها قبل از كتاب های آسمانی انسان ها را هدایت
کنند. آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند تا پیام خدا به همه ی نسل ها منتقل شود
لئو داستان را به پایان می رساند و آخرین نشانه ی زودیاک است. بنابراین حتی اگر نشانه ی زودیاک شما »لئو« نیست، این داستان باستانی
ارزش دانستن را دارد


در تورات، حضرت یعقوب این پیشگویی را درباره ی قبیله ی یهودا آورده است
یهودا شیربچه ای بوده ، ای پسرم از شكار برآمدی. مثل شیر خود را جمع كرده، در كمین میخوابی و چون شیرماده ای است. كیست او را
برانگیزاند؟


عصا از یهودا دور نخواهد شد. و نه فرمایی از میان پایهای وی. تا آن که به او تعلق دارد بیاید و اطاعت همه ازآن او خواهد بود

۴۹ :۱۰-۹


یعقوب اعلان کرد که فرمانروایی خواهد آمد، »او« که به عنوان یک شیر به تصویر کشیده شده است. او از قبیله یهودای اسرائیل میآمد. عیسی
مسیح از قبیله یهودا بود و به عنوان مسیح برگزیده شد. اما در زمان ظهورش عصای فرمانروا را نگرفت. او آن را برای آمدن بعدی خود پس
انداز کرد، زمانی که مانند یک شیر برای حکومت خواهد آمد. این همان چیزی است که لئو از زمان های اولیه به تصویر کشیده است


نوشته ها و پیشبینی ها شیر را به عنوان تنها کسی که شایسته گشودن طومار مقدس است توصیف می کند

پس از آن، در دست راست آن كسی كه بر تخت نشسته بود، طوماری ديدم كه بر هر دو طرف آن نوشته شده بود و با هفت ُمهر، مهرولاک شده بود. ۲ آنگاه فرشته نيرومندی را ديدم كه با صدای بلند میگفت: »چه كسی شایسته است كه اين طو مار را بگشايد ومهر هایش را بر دارد؟« اما هیچ كس در آسمان یا روی زمين ویا زیر زمین قادر نبود که طومار را باز كند و یا به داخل آن ببیند.۴ من زار زار می گريستم، زيرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که طومار را باز کند و یا به داخل آن ببیند.
آنگاه یکی از پیروان به من گفت: »گريه مكن زیرا آن شير، شیری که از طایفه يهودا و نهالی از نسل داوود است، پيروز شده و او حق باز کردن طومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد
مکاشفه ۱:۵-۵


شیر در اولین آمدن خود بر دشمن خود پیروز شد بنابراین اکنون نیز می تواند مهرهایی را باز کند و بر دشمن پیروز شود. ما این را در زودیاک
باستانی با توجه به لئو که بر دشمنش هایدرا مار پیروز میشود می بینیم..هدف از مبارزه شیر با مارتنها شکست دادن او نبود، بلکه حکومت کردن بود. نوشته ها حکومت شیر را با این کلمات به تصویر می کشند

آنگاه آسمانی نو و زمین نو را دیدم زیرا آسمان و زمین اول ناپدید شدند و دیگر بحری وجود نداشت.۲ شهر مقدس یعنی اورشلم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهر خود آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد.۳ از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت:«اکنون خیمه حضور خدا در میان آدمیان است و او در بین آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم برگزیده او و او خدای آنها خواهد بود.۴او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود زیرا چیزهای کهنه در گذشته است.۵سپس آن تخت نشین گفت:«اگنون من همه چیز را از نو می سازم«و به من گفت:«این را بنویس زبرا این سخنان راست است و می توان به آن ها اعتماد کرد.«۶او به من گفت:« تمام شد من الف و یا اول و آخر هستم. من به تشنگان از آب چشمه زندگی رایگان خواهم بخشید.۷هر که پیروز شود این را میراث خواهد برد و من خدای او خواهم بود و او پسر من.

۷-۱ :۲۱ مکاشفه


۲۲ در شهر هيچ عبادتگاهی ندیدم ، زيرا عبادتگاهش خود خداوند خدای قادر مطلق وبره بود. ۲۳ شهر احتياجی به آفتاب و ماه نداشت که بر آن بدرخشد زیرا شکوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن بره است
۲۴ در نور او ملتها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همه جلال خود را به آنجا خواهند آورد.
۲۵ دروازههای شهر در روز بسته نمیشوند و شب نیز در آنجا نخواهند بود.
۲۶ ثروت و جلال ملتها به آنجا خواهد آمد. ۲۷ اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است بلکه تنها آن کسانی که نام شان در کتاب زندگی بره نوشته شده است به آن وارد می شوند

۲۷-۲۲ :۲۱ مکاشفه


در این چشم انداز ما شاهد تحقق و تکمیل زودیاک ها هستیم.( عروس و شوهرش )را می بینیم خدا و فرزندانش که در پیدایش توضیح داده شده است. ما
رودخانه آب را می بینیم – در آب ریز وعده داده شده. نظم قدیمی مرگ – که توسط گره های اطراف ماهی ها به تصویر کشیده شده است – دیگر وجود
ندارد. بره در آنجا ساکن است – که در ماه حمل نشان داده شده است، و رستاخیزمردم – که با خرچنگ تصویر شده اند – با او زندگی می کنند. پله های
ترازو اکنون برابر می شوند زیرا “هیچ چیز ناخالصی وارد نخواهد شد”. ما پادشاه تمام ملل را در آنجا نیز میبینیم که با اقتدار پادشاهی میکنند – که ابتدا به عنوان بذر دوشیزه آغاز میشد و در پایان به عنوان شیرمی آمد


یک سوال باقی می ماند. چرا شیر در همان ابتدا شیطان و مار را نابود نکرد؟ چرا تمام فصل های زودیاک اتفاق افتاد؟ هنگامی که عیسی مسیح با دشمن
خود کژدم روبرو شد، آن زمان را به عنوان یک نشانه قرار داد

اکنون موقع داوری این جهان است و سردار این دنیا بیرون رانده می شود

۱۲ :۳۱ یوحنا


فرمانروای این دنیا (شیطان) از ما به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. هنگامی که تروریست ها با یک نیروی نظامی قدرتمند مواجه میشوند اغلب
پشت غیرنظامیان پنهان می شوند. که یک دوراهی برای پلیس ایجاد می کنند که ممکن است در عین بیرون کشیدن تروریست ها، غیرنظامیان را بکشند
هنگامی که شیطان موفق شد آدم و حوا را وسوسه کند، آنها را به سپر انسانی خود تبدیل کرد. شیطان میدانست که آفریدگار مطلقاً عادل است و اگر گناه
را مجازات کرد، برای اینکه در قضاوتش عادل باشد، باید همه گناهان را قضاوت کند. اگر خدا شیطان را نابود کرد، شیطان که به معنای متهم کننده
.است به سادگی می تواند ما را به اشتباه خود متهم کند و نیاز به قضاوت ما نداشته باشد
اگر از ديد ديگري به آن نگاه كنيم، نافرماني خود مان ما را تحت كنترل شرعي شيطان قرار میدهد. اگر خداوند او را هلاک می کرد، باید ما را نیز هلاک میکرد، زیرا ما نیز گرفتار نافرمانی شیطان شده بودیم


پس ما نیاز به نجات از شیطان وگناهان خود داریم. انجیل اینگونه توضیح می دهد


در گذشته شما به علت خطايا و گناهان خود مرده بودید.۲ و در راه های کج این دنیا قدم می گذاشتید و از سردار قدرت های هوا یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می کند پیروی میکردید.۳ در آن زمان ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم.درست مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتا سزاوار خشم و غضب خدا بودیم

۲ :۱-۳ افسسیان


عیسی مسیح در قربانی خود که در قوچ نشان داده شده بود، بها ی آزادی ما را پرداخت کرد

اما خداند آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگر چه خطاهای خود مرده بودیم ، ما را با مسیح زنده گردانید( از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید .) و در مسیح ما راسرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بی قیاس فیض خد را با مهربانی نسبت به ما ، در مسیح عیسی در زمان های آینده نمایان سازد . زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست . این نجات نتیجه اعمال شما نیست ، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر کند

۲:۴ -۹ افسسیان

خداوند هرگزقضاوت جهنم را برای مردم در نظر نگرفته است بلکه آن را برای شیطان آماده کرد . اما اگر ابلیس ( شیطان ) را به خاطر طغیانش قضاوت کند باید در مورد کسانی که تبرعه ( پاک ) نشده اند نیز چنین کند


آنگاه با آنهای که در سمت چپ او هستند خواهد گفت : {ای لعنت شدگان ، از من دور شوید به اتش ابدی که برای شیطان و فرشتگان او آمده شده است بروید

۲۵ :۴۱ متی


به همین دلیل است که عیسی مسیح در صلیب به پیروزی بزرگی دست یافت. او ما را از حق شرعی که شیطان بر ما داشت آزاد کرد. او اکنون می تواند
شیطان را بدون اینکه ما را به خطر بندازد ضربه بزند. اما ما باید خودمان این فرار را از سلطه شیطان انتخاب کنیم. شیر در حال حاضر از ضربه زدن
به مار خودداری می کند تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند

خداوند در انجام آنچه وعده داده است آن آنچنان که بعضی ها گمان میکنند دیر نمیکند ، بلکه با صبر ، شما را تحمل می نماید ، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود بلکه میخواهد همه از گناهان خود توبه کنند

دوم پطرس ۳:۹


به همین دلیل است که ما امروز همچنان منتظر آخرین حمله علیه شیطان هستیم که در کماندار(تیر،کمان) مشخص شده است. همچنان منتظر قضاوت نهایی هستیم که
در تورات نشان داده شده است. اما نوشته ها به ما هشدار می دهند


روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد، در آن روز، آسمانها با صداي باد شدید ناپدید خواهند شد و عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هر چی در آن است ذوب خواهد گشت

۳ :۱۰دوم پطرس

به علاوه شما می دانید که ما در چه زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما ا آن روزی که ایمان آوردیم ، نزدیکتر است

۱۳ :۱۱ رومیان


این نشان می دهد که ما مانند افرادی هستیم که در ساختمانی در حال سوختن باشد و ما خوابیده باشیم. ما باید بیدار شویم! این زمان بیدار شدن است زیرا شیر در حال
آمدن است. شیر خروشان،لکین همه ما هنوز درسلطه شیطان هستیم . او را نابود خواهد کرد


لئو به شما می گوید که ، مسخره کنندگانی هستند که تمسخر می کنند و به دنبال خواسته های شیطانی خود هستند. می گویند: »این »آمدن« که وعده داده
کجاست؟ از زمانی که اجداد ما مرده اند، همه چیز به همان شکلی که از آغاز خلقت بوده ادامه دارد.« اما آنها فراموش می کنند که خداوند قضاوت
کرده و خواهد کرد و آنگاه همه چیز در این دنیا نابود خواهد شد
از آنجایی که همه چیز در این راه نابود می شود، شما باید چطورانسانی باشید؟ شما باید زندگی مقدس و خدا پسندانه داشته باشید همانطور که منتظر روز
آمدن او هستید. آن روز آسمانها را به آتش میکشد و عناصرها در گرمی زیاد ذوب میشوند. اما طبق وعده او باید مشتاقانه منتظر
آسمان جدید و زمین جدید باشید، جایی که عدالت ساکن است پس از آنجا که مشتاقانه منتظر این هستید، تمام تلاش خود را بکنید تا بیعیب(سالم) و در صلح با او باشید. به خاطر داشته باشید که صبر پروردگار ما به
معنای نجات شما و اطرافیان تان است. چون به شما هشدار داده شده است، مراقب خود باشید تا مبادا گمراهی ستمکاران را به خود ببرد و از جایگاه امن
.خود سقوط نکنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *