Skip to content

. قرآن جایگزین کتاب مقدس دراین باره چه میگوید؟

  • by

   ما دیدیم که قرآن کتاب مقدس را تائید می کنند و شهادت می دهند که هیچ تغییری درآن صورت نگرفته است

برای خواندن مطالب بیشتر اینجا را کلیک اینجا کنید. اما مسله به اینجا ختم نمی شود؛ سوال بعدی این است: “آیا قرآن ازکتاب مقدس جایگاه بالاتری دارد؟ آیا  قرآن جایگزینی برای کتاب مقدس است؟

قرآن دراین باره می گوید

“و ما اين كتاب [قرآن] را به حق به سوى تو فرو فرستاديم درحالى كه تصديق‏ كننده كتابهاى پيشين و حاكم برآنهاست پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن و ازهواهايشان [با دور شدن] از حقى كه به سوى تو آمده پيروى مكن براى هر يك از شما [امتها] شريعت و راه روشنى قرار داده‏ ايم و اگر خدا مى‏ خواست‏ شما را يك امت قرار مى‏ داد ولى [خواست] تا شما را درآنچه به شما داده است بيازمايد پس در كارهاى نيك بر يكديگر پیشی گيريد بازگشت [همه] شما به سوى خداست آنگاه در باره آنچه در آن اختلاف میکرديد آگاه تان خواهد كرد 

سوره ی مائده، آیه ی ۴۸

“و [حال آنكه] پيش از آن كتاب موسى راهبر و [مايه] رحمتى بود و اين [قرآن] كتابى است به زبان عربى كه تصديق‏ كننده [آن] است تا كسانى را كه ستم كرده‏ اند هشدار دهد و براى نيكوكاران مژده‏ اى باشد  

سوره ی الأحقاف، آیه ی ۱۲

“و اين خجسته‏ كتابى است كه ما آن را فرو فرستاديم [و] كتابهايى را كه پيش از آن آمده تصديق مى ‏كند و براى اينكه [مردم]ام‏القرى [مكه] و كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى و كسانى كه به آخرت ايمان مى ‏آورند به آن [قرآن نيز] ايمان مى ‏آورند و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مى كنند   

سوره ی انعام، آیه ی ۹۲

“و آنچه از كتاب به سوى تو وحى كرده‏ ايم خود حق [و] تصديق‏ كننده [كتابهاى] پيش ازآن است قطعا خدا نسبت به بندگانش آگاه بيناست”  

سوره ی فاطر، آیه ی ۳۱

این آیه ها نشان می دهند که قرآن کتاب مقدس را تایید می کند. دراین آیات می بینیم که قرآن نه کتاب مقدس را انکار می کند و نه جایگزین آن است. به عبارت دیگر، این آیات نمی گویند که مومنان باید به کتاب های پیش از قرآن بی اعتنایی کنند و فقط به آخرین کتاب ایمان داشته باشند

درادامه می بینیم که آیات دیگری نیز این را تایید می کنند و به ما می گوید که هیچ فرقی بین کتب مقدس وجود ندارد. بیایید با هم نگاهی بیاندازیم

خدا بدانچه از جانب پروردگارش براو نازل شده است ايمان آورده است‏، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آورده‏ اند( و گفتند:) (ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمى‏ گذاريم‏) و گفتند: (شنيديم و گردن نهاديم‏، پروردگارا، آمرزش تو را (خواستاريم‏) و فرجام به سوى تو است‏.) 

سوره ی بقره، آیه ی ۲۸۵

“بگوييد ما به خدا و به آنچه برما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به موسى و عيسى داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده ايمان آورده‏ ايم ميان هيچ يك ازايشان فرق نمى‏ گذاريم و در برابر او تسليم هستيم   

سوره ی بقره، آیه ی ۱۳۶

آیه اول به ما می گوید که هیچ فرقی بین رسولان خدا وجود ندارد و باید از تمامی رسولانی که از جانب خدا فرستاده شده اند، اطاعت کنیم. آیه دوم نیز با ما در مورد یکسان بودن تمامی وحی ها و پیام های کتب خداوند سخن می گوید، که ما باید آنها را قبول کنیم. همانطور که می بینید درهیچکدام از آیات نمی گویند که وحی و کتاب آخر اعتبار بیشتری دارد و دیگر کتب مقدس را باید فراموش کرد

این جملات، با آنچه که عیسی مسیح تعلیم داده است، تطبیق دارد؛ زیرا که عیسی مسیح نیز تورات و مزامیر را تائید کرده بود. درواقع عیسی مسیح عکس این موضوع را تعلیم داده بود. می بینیم که او چگونه به تورات احترام می گذارد

“فكر نكنید كه من آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های انبیا را منسوخ و باطل نمایم. نیامده‌ام تا منسوخ كنم، بلكه تا آنها را تمام کنم. یقین بدانید كه تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همهٔ آن تمام شود. پس هرگاه کسی حتّی كوچكترین احكام شریعت را بشكند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنكه هرکس شریعت رااجرا کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید كه تا عدالت شما از عدالت معلمان شریعت وپیروان فرقه فریسی بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد   

انجیل متی ۲۰-۱۷: ۵

دراصل، عیسی به ما اینرا یاد می دهد: ” برای بهتر فهمیدن تعالیم او، ما باید اول تورات و مزامیر را خوانده و یاد گرفته باشیم.”او به شاگردانش چنین گفت

“آن وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیا شروع كرد و درهر قسمت از کتاب‌مقدّس آیاتی را كه دربارهٔ خودش بود برای آنان بیان فرمود  

لوقا ۲۴:۲۷

” و به ایشان فرمود: «وقتی هنوز با شما بودم و می‌گفتم كه هرچه در تورات موسی و نوشته‌های انبیا و زبور دربارهٔ من نوشته شده، باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود 

لوقا۲۴:۴۴

نه تنها کتب مقدس قبل خود را انکار نکرد، بلکه به شاگردانش تعلیم داد تا آنها را خوب یاد بگیرند. به خاطر همین هم ما برای  بهتر یاد گرفتن تعالیم مسیح، باید تورات و مزامیر را  بخوانیم ویاد بگیریم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *