Skip to content

. نام مسیحی که قرار است درآینده بیاید، گفته شد

  • by

 سوره الأحزاب به ما یاد می دهد که چگونه انسانی را که نمی شناسیم صدا کنیم و مورد خطاب قرار دهیم

“آنان را به [نام] پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادلانه‏ تر است و اگر پدران شان را نمى ‏شناسيد پس برادران دينى و موالى شمايند و درآنچه اشتباها مرتكب آن شده‏ ايد بر شما گناهى نيست ولى درآنچه دلهاي تان عمد داشته است [مسؤوليد] و خداست كه همواره آمرزنده مهربان است

سوره ی الأحزاب، آیه ۵

علم و دانش انسان محدود است. خیلی وقت ها ما اسم انسان های اطراف خود را نمی دانیم. سوره النجم درمورد بعضی از بت های دوران حضرت محمد سخن می گوید: (لات، منات و عزی)

“[اين بتان] جزنامهايى بيش نيستند كه شما و پدران تان نامگذارى كرده‏ ايد [و] خدا بر [حقانيت] آنها هيچ دليلى نفرستاده است [آنان] جزگمان و آنچه را كه دلخواه شان است پيروى نمى كنند با آنكه قطعا از جانب پروردگارشان هدايت برايشان آمده است 

سوره ی النجم، آیه ۲۳

اسم این بت ها را انسان ها گذاشته بودند. این آیات به ما دستور می دهد که بین پرستش واقعی و دروغین تمایز قائل شویم. ما حتی بعضی اوقات اسم انسان های دوروبرخود را فراموش می کنیم یا اصلا آن را نمی دانیم. چگونه می توانیم نام پیامبری که قرار است درآینده بیاید را از حالا بدانیم؟ نام “مسیح” از قبل به عنوان نشانه ای داده شد که ما بدانیم این علامتی است از طرف خداوند. این نشانه هدف خداوند را نیز برای ما مشخص می کرد. دراینجا می توانیم پیشگویی هایی را مربوط به نام عیسی مسیح ببینیم

نشانه نام

ما قبلا وعده ی خداوند را  درباره ی “پادشاهی و ملکوت آینده” خوانده ایم. این سیستم پادشاهی و ملکوتی با سیستم پادشاهی که دردنیا وجود دارد، متفاوت است. همانطور که دراخبار هم مشاهده می کنید، می بینید که چه حادثه هایی دراین سیستم های دنیوی رخ می دهند. جنگ، رشوه خواری، ظلم، قتل، سوءاستفاده از انسان های ضعیف و غیره از رخ داد هایی است که دراین سیستم ها اتفاق می افتد. این حوادث هیچ ربطی به دین و ایمان آنها ندارد. دلیل این مشکلات این است که انسان ها تشنگی و خلاء خود را هنوز نتوانستند با راه درست رفع کنند و این باعث شده آنها روز به روز بیشتر درگناه غرق شوند. فساد، قتل، آزار های جنسی، تجاوز و غیره نتیجه این گناهان است. در نتیجه، می بینیم که ما خود مانعی بر سر راه آمدن پادشاهی خداوند هستیم. اگر خداوند پادشاهی جدید خود را در حال حاضر برپا می کرد، هیچکدام از ما نمی توانستیم وارد آن شویم،  زیرا گناه ما همانطورکه سیستم پادشاهی دردنیا را لکه دار کرد، این پادشاهی را نیز کثیف و خراب می کرد. ارمیای نبی در مورد عهد و وعده ی جدید خداوند پیشگویی ها کرده است. این وعده ی جدید، برخلاف عهدی که در زمان موسی بر روی لوحه های سنگی نوشته شده بود، بر روی قلب های ما هک خواهد شد. این عهد ما را از داخل عوض خواهد کرد و ما را آماده خواهد کرد تا آنطور که لازم است، شهروند این پادشاهی او شویم

این چطور ممکن است؟ نقشه خدا مانند یک گنج پنهان است. کتاب مقدس طوری نوشته شده است که فقط کسایی که ملکوت خداوند را میجویند، آن را درک می کنند. ما حالا چند آیه را بررسی خواهیم کرد. آمدن مسیح در نقشه خداوند درمرکز قرار دارد (همانطور که در اینجا دیدیم، مسیح = کریستوس و یا خریستوس). در کتاب مزامیر که به واسطه ی الهام و وحی از طرف خداوند توسط داوود پادشاه نوشته شده است، دیدیم که مسیح از نسل داوود نبی خواهد آمد (برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید)

اشعیای نبی درمورد درخت، ریشه و شاخه می نویسد

اشعیای نبی اهداف خداوند را به صورت آشکاربرای ما توضیح می دهد. درکتاب اشعیای نبی، که جزئی ازکتاب مقدس است، درباره نسل داوود نبی ( ۱۰۰-۶۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح) نوشته شده است. هنگامی که او آن کتاب را نوشت ( ۷۵۰ سال قبل ازمیلاد) سلسله و کل پادشاهی اسرائیل، به دلیل تشنگی قلب آنها  فاسد شده و از بین رفته بود

اشعیای نبی با الهام و وحی خداوند، برای توبه و برگشتن بنی اسرائیل به سمت خدا و برای آنکه آنها دوباره پایبند احکام موسی باشند، خواهش ها و دعا هایش را نوشت. اوهمچنین می دانست که این توبه و بازگشت اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین درباره نابودی پادشاهی اسرائیل و قوم اسرائیل نیز پیشگویی هایی کرد (برای مطالعه بیشتر اینجا را کلیک کنید)

اشعیای نبی درپیشگویی های خود، خاندان داوود را به یک درخت بزرگ تشبیه می کند که به زودی قطع می شود و فقط ریشه اش از آن باقی می ماند. این حادثه در ۶۰۰ سال قبل ازمیلاد عیسی مسیح رخ داده است. درآن زمان، حکومت بابل به اورشلیم حمله کرد و آن را از بین برد. ازآن به بعد دیگر هیچکس از نسل داوود پادشاه براسرائیل و دراورشلیم حکومت نکرد

دراین کتاب درمورد بلاهایی که قرار است درآینده اتفاق بیفتد نیز پیشگویی هایی شده است

” شاخه ای از تنه درخت خانواده یسی جوانه میزند و ازریشه آن نهالی نمو میکند.روح خداوند که روح حکمت و دانش و روح مشورت و قدرت و روح معرفت و ترس از خداوند است بر او قرار می گیرد

کتاب اشعیای نبی، ۲-۱: ۱۱

ارمیای نبی و جوانه زدن ریشه درخت

ارمیای نبی ۱۵۰ سال پس ازاشعیای نبی آمد. دراصل، نابود شدن خاندان پادشاهی داوود درزمان او رخ داد. او دراین باره می نویسد

“خداوند می‌گوید: «زمانی می‌آید که من از نسل داوود پادشاهی عادل برمی‌گزینم. آن پادشاه با حکمت حکومت می‌کند و آنچه را که راست و درست است، درتمام این سرزمین انجام خواهد داد. وقتی او پادشاهی کند، مردم یهودا درامنیّت و قوم اسرائیل در صلح خواهد زیست. نام او “خداوند عدالت و آزادی ما” خواهد بود   

کتاب ارمیای نبی، ۶-۵: ۲۳

می بینید که پیشگویی اشعیای نبی درباره “جوانه” را، ارمیای نبی ادامه می دهد. همین جوانه، پادشاه خواهد شد. ما قبلا خواندیم که مسیح نیز درآینده پادشاه خواهد شد. می بینیم که شباهت ها میان این دو، رفته رفته زیاد تر می شوند

زکریای نبی اسم شاخه را می گوید

زکریای نبی پیشگویی ها را ادامه می دهد. او تقریبا ۵۲۰ سال قبل ازمیلاد مسیح زندگی می کرد. او درست دردورانی زندگی می کرد که یهودیان ازاولین تبعید ازبابل به اورشلیم برمی گشتند. آنها توسط پارس ها اداره می شدند

(لازم به ذکراست که زکریای نبی با زکریا، پدر یحیی تعمید دهنده، دو شخصیت متفاوت هستند و این دو را با هم اشتباه نگیرید. زکریای نبی ۵۰۰سال قبل از پدریحیی تعمید دهنده زندگی کرده است. دراصل، نام پدر یحیی تعمید دهنده را به خاطر زکریای نبی گذاشته اند. همانطورکه امروزه اسم خیلی ازانسان ها برگرفته از اسامی پیامبران است، مثل: ” محمد، یونس، ابراهیم و غیره. دردوران زکریای نبی، یعنی تقریبا ۵۲۰ سال قبل ازمیلاد مسیح، یهودیان معبد تخریب شده را به همراه قربانی های هارون دوباره ازنوساختند و تعمیر کردند. درآن زمان، اسم کاهن اعظم معبد یوشع بود. یوشع از نوادگان هارون بود. کاهن اعظم فقط می تواند از نوادگان هارون باشد. به این ترتیب، درآن زمان، زکریا پیامبر و یوشع کاهن اعظم بوده است. خداوند به واسطه ی زکریای نبی درمورد یوشع، کاهن اعظم، چنین گفت

”  پس ای یوشع، کاهن اعظم و ای همهٔ همکاران او بشنوید! شما نشانه‌ای هستید ازآنچه که درآینده رخ خواهد داد. من بندهٔ خود را که “شاخه” نام دارد می‌آورم. من برآن تخته سنگ هفت ضلعی که درمقابل یوشع گذاشته‌ام جمله‌ای را هک خواهم نمود و در یک روز گناه این سرزمین را برمی‌دارم. درآن روز هر یک از شما همسایهٔ خود را دعوت خواهد کرد که درزیرسایهٔ تاک و درختان انجیر او درصلح و صفا بنشیند 

کتاب زکریای نبی، ۹-۸: ۳

بازصحبت از “شاخه” و”جوانه”! اما این بار او را “خدمتکار من” نیز می نامد. به نوعی کاهن اعظم یوشع، دراینجا نماد این شاخه و جوانه است. به خاطرهمین هم، کاهن اعظم، نشانه است. شاید بپرسید نشانه ی چه چیزی؟  معنی این حرف خدا دراین آیه چیست؟ “دریک روز گناه این سرزمین را برمی‌دارم.”  اگر ما کتاب زکریای نبی را ادامه دهیم، چیزهای حیرت آمیز دیگری نیز خواهیم دید

”  حلدا، طوبیا و یدعیا از طرف یهودیان تبعید شده دربابل، هدایایی از طلا و نقره با خود آورده‌اند. آن هدایا را ازآنها بگیر و به خانهٔ یوشیا پسر صَفَنیا برو و با آنها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بگذار. سپس به او بگو که خداوند متعال چنین می‌فرماید: تو نمونهٔ آن مردی هستی که “شاخه” نام دارد. او از جایگاه خود می‌روید و معبد بزرگ را بازسازی می‌کند

کتاب زکریای نبی، ۱۱-۱۰: ۶

دقت کنید که دراینجا، یوشع اسم شاخه و جوانه است. به یاد بیاورید که درمقاله “ترجمه معنایی و ترجمه حرف به حرف نویسی زبان عبری” چه چیزهایی را آموختیم. دراینجا به خاطر ترجمه اسم کاهن اعظم را “یوشع” می خوانیم. اما نام اصلی درزبان عبری چیست؟

این را یک بار دیگر دربررسی ریشه نام مسیح، شنیده بودیم. اسم “یوشع” از کلمه عبری ” یهووشوا”” می آید. درترجمه عهد عتیق به زبان ما، این اسم به صورت “یوشع” ترجمه حرف به حرف نویسی شده است. همچنین، اگر به خاطر داشته باشد، تورات و مزامیر تقریبا ۲۵۰ سال قبل ازمیلاد مسیح از زبان عبری به زبان یونانی ترجمه شده اند. مترجمان کلمه ی “یهووشوا” را از طریق ترجمه ی حرف به حرف نویسی اززبان عبری به زبان یونانی ترجمه کردند و این کلمه درزبان یونانی به صورت ” ایسوس” درآمد. بعدها وقتی که کتاب مقدس از زبان یونانی به زبان های دیگر ترجمه شد، کلمه ی “ایسوس” به صورت “عیسی” ترجمه ی حرف به حرف نویسی شد. به عبارت دیگر، مسیح = کریستوس=خریستوس= کسی که مسح شده است= یهووشوا= ایسوس= یوشع= عیسی

جالب اینجاست که ۵۰۰ سال قبل ازعیسی مسیح، پیامبر زکریا درباره او و اسم شاخه و جوانه پیشگویی کرده بود؛ زکریای نبی گفته بود که اسم این جوانه عیسی خواهد بود. بله عیسی همان شاخه و جوانه است! شاخه و مسیح و یا کریستوس اسم های مختلف یک شخصیت هستند! پس دلیل این همه نامگذاری چیست؟ او قرار است چه کار مهمی را انجام دهد؟ کتاب مزامیر و کتب انبیای دیگر جواب این سوالات را پاسخ می دهند. برای اطلاعات بیشتر مقاله بعدی را مطالعه کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *