Skip to content

در روز پنجم شیطان برای جنگیدن با مسیح به میدان می آید

  • by

همتنطور که خواندیم، عیسی مسیح درچهارمین روز ازهفته آخر زندگیش، درمورد نشانه های زمان بازگشتش به دنیا حرف زد. طبق آیات انجیل، رهبران دینی درصدد کشتن او بودند و شیطان که عیسی را دشمن خود می دانست، ازاین موقعیت استفاده کرد. کتاب مقدس دراین باره می فرماید

عید فصح که معروف است سران كاهنان و علما درپی آن بودند که بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند زیرا از تودهٔ مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا كه لقب اسخریوطی داشت و یكی از دوازده حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران كاهنان و افسرانی كه مسئول نگهبانی ازعبادتگاه بودند رفت و با آنان دراین خصوص كه چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم كند گفت‌وگو كرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهّد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت كرد و پی فرصت می‌گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد

همانطورکه دیدید، شیطان از موقعیت پیش آمده استفاده کرد و یهودا، یکی از شاگردان، را فریب داد. ما نباید تعجب کنیم. سوره فاطر و یس، شیطان را اینگونه توصیف می کنند

” در حقيقت‏ شيطان دشمن شماست‏ شما [نيز] او را دشمن گيريد [او] فقط دار و دسته خود را مى‏ خواند تا آنها از ياران آتش باشند”
سوره الفاطر، آیه  ۶

“اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيرا وى دشمن آشكار شماست”

سوره یس، آیه  ۶۰)

درپایان انجیل، ابلیس اینطور توصیف شده است

 درآسمان جنگی برپا شد. میكائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شكست خورد و دیگر درآسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ ازآسمان به زیرانداخته شد؛ آن مار قدیمی كه تمام جهان را گمراه می‌کند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به زمین افكنده شدند

مکاشفه ۹-۷: ۱۲

شیطان دشمن شما هم هست. کتاب مقدس او را مانند اژده هایی به تصویر کشیده، که قادراست همه را به دنبال خود بکشد. همانطور که در باغ عدن، به آدم گفته شد، این دشمن برای کشتن عیسی مسیح از یهودا استفاده کرد. انجیل دراینباره می گوید

 ازآن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید

انجیل متی ۲۶:۱۶

ششمین روز هفته، روز عید فصح بود. اولین باراین عید، توسط موسی، ۱۵۰۰ سال پیش جشن گرفته شده بود. سوال این است: درچنین روزی، شیطان چگونه فرصت انجام این کار را پیدا کرد؟ جواب این سوال را بررسی خواهیم کرد

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *