Skip to content

. نشانه زودیاک خرچنگ

  • by

سرطان: که در لاتین به معنای خرچنگ است، نشانه ی زودیاکی است که اگر در تاریخ ۱ سرطان تا ۱اسد متولد شده اید، نشانه ی تولد شما خرچنگ است. شما میتوانید ازراهنمایی های آن برای پیدا کردن عشق واقعی، سلامتی، پیشرفت در ارتباطات، بینش و درمورد شخصیت خود استفاده کنید

اما سوال این است که در گذشته این نشانه چه معنی داشت؟

متوجه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر جدیدی هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید

صورت فلکی خرچنگ

در اینجا ستاره های خرچنگ را میبینید. آیا می توانید چیزی شبیه خرچنگ را در این تصویرها ببینید؟ 

تصویری از پوستر جغرافیایی نشانه های زودیاک را میبینید، تصویر صورت فلکی خرچنگ در نیمکره ی شمالی مشخص شده است

این نشانه به سال های دور برمیگردد و همیشه نشان دهنده ی خرچنگ بوده است. اما چطور تصویر خرچنگ به این نشانه داده شده است؟

همانند صورتت فلکی های دیگر، تصویر خرچنگ در این صورت فلکی قابل تشخیص نیست، ایده ی خرچنگ از ابتدا وجود داشته و بعد ها برای به خاطر ماندن به دسته از ستارگان نسبت داده شده بود.

چرا؟ معنای خرچنگ برای پیشینیان چه بود؟

تصویر خرچنگ

در اینجا چند تصویری از خزچنگ وصورت فلکی را میبینیم

در اینجا تصویری از نشانه ها ی زودیاک درمعبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویر صورت فلکی خرچنگ با دایره ی سرخ مشخص شده است

اگرچه این طرح به عنوان “خرچنگ” شناخته میشود لیکن در واقع به نظر می رسد که مانندسوسک (مادر کیک) است. سوابق مصری حدود ۴۰۰۰ سال پیش سوسک را نماد مقدس جاودانگی توصیف می کردند

در مصر باستان سوسک (مادر کیک ) نماد تولد مجدد است. مصری ها غالبا خدای خود ،خپری یا خپره که نمودار طلوع خورشید است را به عنوان مادرکیک یا به عنوان مردی با سرسوسک ترسناک ترسیم می کردند

داستان قدیمی خرچنگ

در فصل نشانه ی دوشیزه  دیدیم که قرآن و کتاب مقدس اعلان می کنند که خداوند صورت  فلکی ها را ساخته است. او آنها را برای راهنمایی ما و رستگاری  قرارداده است. بنابراین آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند. دوشیزه ماجرا را قصه کرد و تولد مسیح را پیشگویی کرد

خرچنگ این داستان را ادامه میدهد. حتی اگر نشانه ی تولدتان جوزا نیست

معنای اصلی خرچنگ

مصریان باستان از نظر زمانی بسیار نزدیک به زمان زودیاک ها هستند، بنابراین سوسک(مادرکیک) به جای خرچنگ کلید، درک که معنای نشانه ی خرچنگ در زودیاک باستان است. باستان شناس این را در مورد خپرا و سوسک  مصریان باستان می گوید

خپرا یک خدای قدیمی بوده و در خود چیزی دارد که نشان دهنده جسد مرده است که بدن معنوی از آن برخاسته است. او به شکل مردی سوسک (مادرکیک) به تصویر کشیده شده است که این حشره نشان او شد زیرا قرار بود خود زاد و خود تولد شود

ادیان مصر صفحه ۹۹

سوسک نماد قدیمی بازگشت از مرگ

سوسک (مادرکیک) قبل از اینکه به سوسک بزرگ شده تبدیل شود، چندین مرحله زندگی را پشت سرمی گذرانند. پس ازبیرون شدن ازتخم کرم می شوند. آنها به مانند کرم زندگی خود را درزمین می گذرانند وازمواد تغذیه کننده مانند سرگین ، قارچ (سمارق ) وگوشت فاسد تغذیه می کنند

پس از زندگی به مانند یک کرم دردور خود آشیانه میسازند. در این حالت تمام فعالیت های خود شان را متوقف می کنند. دیگر غذا دریافت نمی کنند که در این وقت همه آنها ازحواس خود شان استفاده نمی کنند. تمام عملکردهای زندگی شان متوقف می شود و در آشیانه خود میخوابند و پس از آن سوسک بزرگ شده در زمان مناسب از اشیانه بیرون مییاید و به طوری عادی به زندگی خود ادامه میدهند

.مصریان باستان به سوسک احترام می گذاشتند، چونکه او را نماد با ارزش می پنداشتند

خرچنگ مانند سوسک

خرچنگ اعلان می کند که زندگی ما از الگوی مشابهی پیروی می کند. اکنون ما برروی زمین زندگی می کنیم، برده های زحمت ورنج،پرازتاریکی و تردید – گره هایی از ناتوانی ها و مشکلات مانند آشغال های زمین خورده و خاک خورده هستیم

سپس زندگی زمینی ما با مرگ خاتمه می یابد و به شرایطی مانند مومیایی می رسد که در آن فرد درونی ما می خوابد ، در حالی که بدن ما منتظر است تا با رسیدن قیامت از گور بیرون شویم. این معنی و نماد باستانی خرچنگ است

خرچنگ بازگشت به حیات

همانطور که سوسک از خواب خود درآشیانه خود بیدار میشود ، مردگان نیز بیدار خواهند شد

بسیاری‌ از آنانی‌ كه‌ در خاك‌ ‌ خوابیده‌اند بیدار خواهند شد، اما بعضی به‌ جهت‌ حیات‌ جاودانی‌ و بعضی به‌ جهت‌ خجالت‌ و حقارت‌ جاودانی.و حكیمان‌ مثل‌ روشنایی‌ افلاك‌ خواهند درخشید و آنانی‌ كه‌ بسیاری‌ را به‌ راه‌عدالت‌ رهبری‌ می‌نمایند، مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالا´باد

دانیال ۱۲: ۲-۳

این زمانی اتفاق میفتد که مسیح میاید

اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد،او نخستین فرد است که از میان مردگان زنده برخواسته است.زیرا چناکه مرگ به وسیله یک انسان امد، همان قسم قیامت از مردگان نیز بوسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همان قسم که همه ادمیان بخاطر همبستگی با ادم میمیرند، تمام کسانیکه در پیوستگی با مسیح هستند، زنده خواهند شد. اما هرکس به نوبت خود زنده می شود اول مسیح و بعد در وقت امدن او انانیکه متعلق به او هستند. پس از ان پایان کار خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوتها و قدرت ها را بر انداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. زیرا تان ان زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد باید به سلطنت خود ادامه دهد. اخرین دشمن که بر انداخته میشود، مرگ است. کلام خدا میگوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است. ولی البته معلوم است که عبارت «همه چیز» شامل خدا، که همه چیز را تحت فرمان مسیح می گذارد، نمی شود. وقتی ک همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست، خود را در اختیار خدا، همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد

اول قرنتیان ۱۵: ۲۰-۲۸

خرچنگ به تصویر کشیدن جدید و بدن رستاخیز

از آنجا که سوسک بزرگ شده ماهیت دیگری دارد و با بیرون آمدن از آشیانه خود که حالت کرم مانند داشته برخاسته است ، ویژگی ها و قابلیت هایی غیرقابل تصوری دارد.بنابراین بدن رستاخیز ما با بدن امروز تفاوت خواهد داشت

اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمانی می آید . او طوری بدن های ضعیف وفانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او می آورد انجام خواد داد

فیلیپیان ۳: ۲۰-۲۱

شاید کسی بپرسد : مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند ؟ ای نادانان ، قتی تخمی در زمین می کازید ، آن زنده نخواهد شد ، مگر اینکه اول بمیرد . و آنچه می می کاری فقط یک دانه است ، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر وآن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است . خدا مطابق ارده خو بدنی به ان می دهد و به هر نوع تخم ، بدنی مخصوص می بخشد . گوشت همه موجودات زنده یک قسم نیست ، گوشت آدمیان یک قسم است و هر دسته از حیوانات ، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود را دارند . اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند. و زیبایی های آن ها نیز با هم تفاوت دارد.زیبایی آفتاب یک قسم است و زیبایی ماه و ستازگان نحوی دیگر و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود.زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود : آنچه به خاک سپرده می شود فانی است و آنچه بر می خیزد فنانا پذیراست.آنچه بخاک می زود ذلیل و خوار است . آنچه بر می خیزد پر جلال است.در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود . بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد . هماچنانکه بدن جسمانی هست ، بدن روحانی نیز وجود دارد . در این خصوص نوشته شده است : اولین انسان یعنی آدم ، نفس زنده گشت . اما آدم آخر روح زندگی بخش گردید. آنچه روحانی است ، اول نمی آید. اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید.آدم اول از خاک زمین ساخته شد وآدم دوم از آسمان آمد . خاکیان به او که از خاک ساخته شد شبیه اند و آسمان ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند . همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت

اول قرنتیان  ۱۵: ۳۵-۴۹

چگونگی خرچنگ وبازگشت او

درزمان بازگشت اواین اتفاق میفتد

ای برادران ، نمی‌خواهیم در مورد آنانی که مرده اند بی اطلاع باشید. مبادا مثل دیگر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید
زیرا اگرما ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که درایمان به عیسی مرده اند همراه عیسی باز خواهد آورد
که فریاد فرمان خدا و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست وسپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود.پس یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید

اول تسالونیکیان ۴:  ۱۳-۱۸

طالع نشانه ی خرچنگ در نوشته ها

  پیامبر عیسی مسیح درباره این نشانه و پیش بینی آن میگوید

به یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد ،بلکه از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است.به یقین بدانید که زمانی خواهد آمد ، و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسرخدا را خواهند شنید و هرکه بشنود زنده خواهد شد. زیرا همانطور که پدر سرچشمه زندگی است و به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا سرچشمه زندگی باشد

یوحنا ۵:  ۲۴-۲۶

در زمان مشخصی آن کسی که این جهان را آفریده است دوباره سخن میگوید و مردگان زنده میشوند. خرچنگ نشان دهنده ی این زمان است

طالع نشانه ی خرچنگ شما

این نشانه به شما می گوید که دائماً منتظرقیامت باشید. برخی می گویند قیامت نمی آید اما آنطور نیست. اگر فقط برای خوردن و آشامیدن و اکنون زندگی می کنید تا بتوانید اوقات خوشی را سپری کنید ، فریب خورده اید. اگر تمام جهان را به دست آورید و آن را مملو از عشق ، لذت و هیجان کنید و روح خود را از دست بدهید ، چه چیزی به دست خواهید آورد؟ بنابراین استوار باشید. اجازه ندهید چیزی شما را تکان دهد چشم خود را نه برآنچه دیده می شود ، بلکه آنچه را که دیده نمیشود ثابت کنید ، زیرا آنچه دیده می شود موقتی است ، اما آنچه که دیده نمی شود ابدی است

جمعیت زیادی به همراه شما منتظرهستند تا ندایی به آنها سرداده شوند تا انها متوجه شوند که هرآنچه مانع تجسم غیب آنها می شوند را کنار بگذارند و گناهی را که به راحتی درگیرآنها می شوند، دور شوند سپس با پشتکارو تلاش مسابقه ای را که برای شما مشخص شده است ، پشت سر بگذرانید و چشم خود را به بره زنده ، پیشگام و کامل کننده ایمان ، بدوزید. برای شادی که پیش اوست، صلیب را تحمل کرد ، شرمساری را ناسزا گفت و در سمت راست تاج و تخت خدا نشست. او را در نظر بگیرید که چنین مخالفتی را از جانب گناهکاران تحمل کرد ، پس خسته وناامید نشوید

درادامه داستان زودیاک ها

نشانه ی خرچنگ دراصل برای راهنمایی ما دررابطه با تصمیمات زندگی، سلامتی ، عشق ورفاه نبوده بلکه درعوض ازستارگان نشان می داد که نجات دهنده راستگاری خود را در قیامت عملی می ساخت

برای شروع داستان نشانه های زودیاک به بررسی نشانه ی دوشیزه پرداختیم. در پایان به بررسی نشانه ی شیر میپردازیم

برای اطلاعات بیشتر درباره نشانه ی خرچنگ به لینک های زیر مراجعه کنید

اولین ثمره های قیامت: زندگی برای شما

عیسی مسیح اعلان جهاد می کند – علیه مرگ

عیسی مسیح و جمعه خوب

مأموریت عیسی مسیح

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *