Skip to content

. اسامی مسیح “ایسوس” و یا عیسی از کجا آمده اند؟

  • by

قرآن عیسی را “مسیح” می نامد. “مسیح” یعنی چه؟ ریشه این اسم از کجاست؟ چرا مسیحیان به عیسی، “مسیح” می گویند؟ آیا “مسیح” همان “عیسی” است؟ آیا تضاد و یا تفاوتی دراین دو وجود دارد؟ کتاب مزامیر، به این سوال خیلی مهم جواب می دهد. اما قبل ازآن که به این موضوع بپردازیم، شما برای بهتر درک کردن این مطلب، می بایست مقاله ” کتاب مقدس چگونه ترجمه شده است؟” را بخوانید

اسم “عیسی” و یا ” ایسوس” از کجا آمده است؟

درمقاله “کتاب مقدس چگونه ترجمه شده است؟” درباره روند ترجمه کردن توضیح داده شده است.من این توضیح را ادامه میدهم و با بررسی کلمه عیسی و یا “ایسوس” درعهد جدید شروع میکنم

همانطورکه درکتاب مزامیراصل که به زبان عبری نوشته شده است، کلمه “مسیح” درزبان عبری این کلمه به این معناست: “مسح شده و یا تقدیس شده”. درقسمت هایی از کتاب مزامیر درمورد “مسیح” اینگونه نوشته شده است: “درمورد آمدن او پیشگویی ها خواهد شد”. وقتی سپتوآگینتا در ۲۵۰ سال قبل از میلاد درحال آماده شدن بود به مقاله “کتاب مقدس چگونه ترجمه شده است؟ نگاه کنید، عالمان و مترجمان برای ترجمه کلمه “مسیح” از کلمه یونانی Χριστός یا همان “خریستوس، ایسوس” استفاده کردند. ریشه این کلمه، ازکلمه “کی ریو” است، یعنی ( درزمان مراسم با روغن مسح کردن). به همین دلیل درترجمه سپتوآگینتا، درمقابل کلمه عبری “مسیح” این کلمه انتخاب شده است. شاگردان عیسی متوجه شدند که کسی که درسپتوآگینتا درباره او پیشگویی ها شده بود، خود اواست. به خاطرهمین آنها به استفاده ازکلمه “خریستوس” درانجیل و یا همان عهد جدید، ادامه دادند

در ترجمه کتاب مقدس معاصر، این کلمه به روش ترجمه حرف به حرف نویسی ترجمه شد و به صورت “کریستوس” و یا “خریستوس” باقی ماند. درترجمه انگلیسی کتاب مقدس برای این کلمه، از کلمه “christ” استفاده شده است. به قسمت سوم توجه کنید. این کلمه از کتاب مزامیر گرفته شده است و بعد اززبان عبری به زبان یونانی ترجمه شده و سپس از زبان یونانی به زبان انگلیسی ترجمه حرف به حرف شده است. کتاب مزامیر اصلی که به زبان عبری است، به زبان های معاصر متعددی ترجمه شده است و مترجمان کلمه عبری “مسیح” و یا “مِشیاه” را به صورت های مختلف ترجمه می کنند. بعضی ازآنها ازروش حرف به حرف نویسی استفاده می کنند و بعضی ها هم از ترجمه معنایی آن بهره می گیرند و آن را به صورت ” شخصی که مسح شده” ترجمه می کنند. درهر دوحالت  کلمه “کریستوس” و یا “خریستوس” در ترجمه  تغییر می کند. نتیجه میگیریم که درکتاب مقدس

“کریستوس”، “خریستوس” و “ایسوس” = “مسیح” و “مِشیاه” = “کسی که مسح شده”

این یک عنوان خاص است

حال بیایید ببینیم که در قرآن کلمه “مسیح” از کجا آمده است؟

همانطور که دیدیم، این کلمات “کریستوس”، “خریستوس” و “ایسوس” = “مسیح” و “مِشیاه” = “کسی که مسح شده” که در کتاب مقدس با آنها خیلی روبرو می شویم، به یک شخص اشاره دارند. آنها درقرآن چگونه نوشته می شوند؟ برای پاسخ به این سوال

قرآن بعد از ترجمه شدن کتاب مقدس اززبان عبری به زبان یونانی، نوشته شده است. همانطورکه می بینید، شماره اول را به دو قسمت تقسیم کرده ام. اولین قسمت آن (۱ الف) تغییری نکرده است. دومین قسمت (۱ب)، نشان می دهد که چگونه این کلمه وارد زبان عربی شده است. کلمه “مِشیاه” درقرآن با روش ترجمه حرف به حرف نویسی ترجمه شده است: “مسیح”. سپس تمام عرب زبانانی که قرآن را می خواندند، این کلمه را با همان روش ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه کردند  

همه این اسم ها به یک شخص مربوط است و یکسان و شبیه هم هستند. برای درک بهتر این موضوع، به مثال های زیر توجه کنید

عدد چهار=۴ = quatre (به زبان فرانسوی) = IV (عدد رومی) = ۲-۶ = ۲+۲   

آنها در قرن اول منتظر آمدن مسیح بودند

با توجه به این بیایید نگاهی به انجیل بیاندازیم. درداستانی که راجع به به دنیا آمدن عیسی مسیح است، به رفتارهای هیرود پادشاه دقت کنید. سه مرد مجوس از شرق به دیدار هیرود پادشاه آمدند تا دربارهٔ خبرزاده شدن پادشاه یهود ازاو پرسش کنند. دقت کنید که کلمه “مسیح” دراین آیه به عیسی نسبت داده نمی شود

” وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار پریشان شد و تمام مردم اورشلیم نیزبه تشویش افتادند. او جلسه‌ای با شركت سران كاهنان و علمای دین قوم یهود تشکیل داد و دربارهٔ محل تولّد مسیح وعده شده ازایشان پرسید  

انجیل متی، ۴-۳: ۲

همانطور که دیدید، هم هیرود پادشاه و هم کاهنان و مجوسان با کلمه و اسم ” مسیح” آشنا بودند. قبل از تولد عیسی، همه راجع به مسیح شنیده بودند و همانطور که گفتیم، دراینجا اسمی از عیسی برده نمی شود و کلمه “مسیح” را به او نسبت نمی دهند. دلیل اینکه همه با کلمه”مسیح” آشنا بودند این بود که سالیان پیش، داوود پادشاه درکتاب مزامیر خود درمورد این موضوع پیشگویی هایی کرده بود. کتاب مزامیر و سپتوآگینتای یونانی را هم هیرود پادشاه و هم دیگر یهودیان بار ها و بارها خوانده بودند. “مسیح” یک اسم نیست؛ بلکه یک عنوان است. ازاین رو حالا می توانیم عقاید مضحک، مثلا “مسیح” یک افسانه ای است که توسط مسیحیان به وجود آمده و یا اختراع شخصی و خیالی  امپراتور روم کنستانتین که در سال ۳۰۰میلادی زندگی کرده است را، کنار بگذاریم. این عقاید و تفکرات نامعقول توسط فیلم هایی مانند “رمز داوینچی” مورد محبوبیت قرار گرفته اند

کلمه “مسیح” در کتاب مزامیر

بیایید به کتاب مزامیر که ۱۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح  توسط  داوود نبی نوشته شده است، نظری بیاندازیم

” پادشاهان زمین قیام می‌کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده و تقدیس شده او توطئه می‌نمایند. آنها می‌گویند: «بیایید زنجیر بندگیِ خداوند را پاره کنیم وخود را از قید و بند او آزاد سازیم». خداوند که درآسمان برتخت خود نشسته است، به نقشه‌های ایشان می‌خندد. آنگاه از روی خشم آنها را سرزنش می‌نماید و با غضب خود آنها را به وحشت انداخته، می‌فرماید: «من پادشاهِ برگزیدهٔ خود را درسیهون،کوه مقدّس خود، برتخت نشانده‌ام

کتاب مزامیر، ۴-۲: ۲

درترجمه سپتوآگینتا، آیات بالا به صورت زیر ترجمه شده است. من قسمتی که کلمه “خریستوس” یا “کریستوس” به روش حرف به حرف نویسی ترجمه شده را، به صورت پررنگ نشان داده ام

دقت کنید، کسی که درقرن اول زندگی می کرد، این آیات را به این صورت می خواند. این ترجمه، با ترجمه بعدی شبیه هم است

“پادشاهان روی زمین قیام میکنند، حاکمان علیه خدا و مسیح او مشورت می نمایند. آنها می گویند: « بیایید زنجیرهای اسارت و بندگی خداوند را پاره کنیم و آزاد شویم». صاحب آسمان درحالی که می خندد، آنها را سرزنش می کند. سپس به واسطه غضب خود، آنها را به وحشت می اندازد و به آنها می گوید: « من پادشاهِ برگزیدهٔ خود را درکوه مقدّس خود سیهون، برتخت نشانده‌ام     

کتاب مزامیر، ۶-۲: ۲

کتاب مزامیر پیشگویی های زیادی درمورد مسیح کرده است. من درجدول بعدی این را به شما درسه ترجمه مختلف نشان می دهم

 کتاب مزامیر، آیه ۱۳۲، به زبان عبری کتاب مزامیر، آیه ۱۳۲، به زبان یونانی (سپتوآگینتا) کتاب مزامیر، آیه ۱۳۲، به زبان عربی    (ترجمه حرف به حرف نویسی)
  ای خداوند به خاطر بنده‌ات داوود، روی خود را ازبرگزیده‌ات برمگردان. توبه داوود وعده دادی و از وعدهٔ خود برنمی‌گردی:«یکی از فرزندان او را پادشاه می‌سازم.و او بعد از تو سلطنت خواهد کرد. اگر فرزندان تو نیز به پیمان و احکام من وفادار بمانند، فرزندان آنها نیز تا به ابد برتخت سلطنت تو خواهند نشست.» خداوند سهیون را برای سکونت خود برگزید و فرمود: «دراینجا برای همیشه سکونت خواهم کرد زیرا چنین اراده نموده‌ام. تمام احتیاجات سهیون را به فراوانی برآورده خواهم ساخت و بینوایان آن را با غذا سیر خواهم كرد.  کاهنانش را لباس رستگاری خواهم پوشانید و مؤمنیش با شادی سرود خواهند خواند. دراینجا، داوود را به قدرت خواهم رسانید و چراغی برای برگزیدهٔ خود روشن خواهم کرد. دشمنانش را با لباس خجالت خواهم پوشانید، امّا سلطنت او کامیاب و شکوفا خواهد شد    ای خداوند به خاطر بنده‌ات داوود،روی  خود را از کریستوست برمگردان. تو به داوود وعده دادی و از وعده ی خود بر نمی‌گردی: «یکی از فرزندان او را پادشاه می‌سازم و او بعد از تو سلطنت خواهد کرد. اگر فرزندان تو نیز به پیمان و احکام من وفادار بمانند، فرزندان آنها نیز تا به ابد برتخت سلطنت تو خواهند نشست.»خداوند سهیون را برای سکونت خود برگزید و فرمود: «دراینجا برای همیشه سکونت خواهم کرد زیرا چنین اراده نموده‌ام. تمام احتیاجات سهیون را به فراوانی برآورده خواهم ساخت و بینوایان آن را با غذا سیر خواهم كرد.  کاهنانش را لباس رستگاری خواهم پوشانید و مؤمنیش با شادی سرود خواهند خواند. دراینجا، داوود را به قدرت خواهم رسانید و چراغی برای کریستوسِ خود روشن خواهم کرد. دشمنانش را با لباس خجالت خواهم پوشانید، امّا سلطنت او کامیاب و شکوفا خواهد شد              ای خداوند به خاطر بنده‌ات داوود، روی خود را ازمسیحت برمگردان. تو به داوود وعده دادی و از وعده ی خود بر نمی‌گردی: «یکی از فرزندان او را پادشاه می‌سازم و او بعد از تو سلطنت خواهد کرد. اگر فرزندان تو نیز به پیمان و احکام من وفادار بمانند، فرزندان آنها نیز تا به ابد برتخت سلطنت تو خواهند نشست.»      خداوند سهیون را برای سکونت خود برگزید فرمود: «دراینجا برای همیشه سکونت خواهم کرد زیرا چنین اراده نموده‌ام. تمام احتیاجات سهیون را به فراوانی برآورده خواهم ساخت و بینوایان آن را با غذا سیر خواهم كرد.    کاهنانش را لباس رستگاری خواهم پوشانید و مؤمنیش با شادی سرود خواهند خواند. دراینجا، داوود را به قدرت خواهم رسانید و چراغی برای مسیح خود روشن خواهم کرد. دشمنانش را با لباس خجالت خواهم پوشانید، امّا سلطنت او کامیاب و شکوفا خواهد شد                  
نگاهی به مزامیر۱۳۲

همانطور که دیدید درکتاب مزامیر آیه ۱۳۲، درمورد آینده حرف می زند. آیات زیادی درعهد عتیق اینطورهستند. این آیات را نباید درهنگام خواندن پیشگویی ها و نبوت ها فراموش کرد. روشن است که  کتاب  مزامیر درمورد آینده حرف می زند و پیشگویی می کند. هیرود پادشاه از تمامی این پیشگویی های کتاب عهد عتیق در مورد ” مسیح”، خبر داشت. او می دانست که مسیح خواهد آمد. او جلسه‌ای با شركت سران كاهنان و علمای دین قوم یهود تشکیل داد و دربارهٔ محل تولّد مسیح موعود ازایشان پرسید. چون او کتاب عهد عتیق را به اندازه علمای دین قوم یهود نمی دانست. یهودیان نیز منتظرمسیح شان بودند. آنها منتظر به وقوع پیوستن پیشگویی های کتاب عهد عتیق، بخصوص کتاب مزامیر، هستند؛ حتی تا به امروز

رابطه میان پیشگویی های تورات و کتاب مزامیرمانند رابطه بین کلید و قفل هست

پیشگویی های تورات و کتاب مزامیر مانند قفل است. همانطور که می دانید، قفل طوری طراحی شده است که فقط با کلید خودش باز می شود. کتاب عهد عتیق نیز کلید خودش را دارد. میبینیم که، در مقاله های  قربانی بزرگ ابراهیم، قربانی موسی در روز عید پسح و مقاله ای که بعدا خواهید خواند یعنی مقاله نشانه فرزند دختر باکره ( اگر این مقاله ها را نخوانده اید، لطفا بخوانید)، پیشگویی های ویژه  وعجیبی در مورد این شخص که قرار است در آینده بیاید، شده است. در کتاب مزامیر، آیه ۱۳۲ می نویسد که این شخص از نسل داوود پادشاه خواهد آمد. بنابراین زمانی که این پیشگویی ها و نبوت ها را در کتاب عهد عتیق می خوانیم، “کلید” برای ما معنای خودش را پیدا می کند. این نبوت ها درکتاب مزامیر فقط به آیه ختم نمی شود. دربسیاری از قسمت های کتاب مزامیر، در مورد “مسیح” پیشگویی هایی شده است. در بسیاری از این آیات، درباره او و کارهایش با جزئیات زیاد توضیح داده شده است. ما به خواندن و بررسی کتاب مزامیر ادامه خواهیم داد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *