Skip to content

. روز قیامت سوره الهمزة وعیسی مسیح

  • by

 سوره الهمزة در مورد روز قیامت چنین می نویسد

“واى برهر بدگوى عيب جويى كه مالى گرد آورد و برشمردش پندارد كه مالش او را جاويد كرده، ولى نه قطعا درآتش خرد كننده فروافكنده خواهد شد و تو چه دانى كه آن آتش خرد كننده چيست. آتش افروخته خدا[يى] است

۶ سوره الهمزة  آیه ۱ تا

می بینیم که سوره الهمزة ازآتشی سخن می گوید که گریبان گیر بدکاران، خسیسان، حریصان و عیب جویان خواهد شد؛ ولی کسانی که سخاوتمند، فروتن، بخشنده و نیکوکارهستند ازاین آتش و خشم خداوند درآن روز درامان خواهند ماند

پس درمورد ما تکلیف چیست؟

عیسی مسیح برای نجات کسانی آمد که ازخشم خدا می ترسیدند. او در کتاب انجیل چنین می گوید

” کسی هرگز به آسمان بالا نرفت، مگرآن‌کس كه ازآسمان پایین آمد، یعنی پسرانسان كه جایش درآسمان است. «همان طوری که موسی در بیابان ماربرنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هرکس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آن‌ قدر محبّت نمود كه پسر یگانهٔ خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد كه جهانیان را محكوم نماید بلكه تا آنان را نجات بخشد. «هرکس به او ایمان بیاورد محكوم نمی‌شود امّا کسی‌که به او ایمان نیاورد در محکومیّت باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانهٔ خدا ایمان نیاورده است. حكم این است كه نور به جهان آمد ولی مردم به علّت کارهای شرارت‌آمیز خود تاریكی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی‌ که مرتكب كارهای بد می‌شود از نور متنفّر است و از آن دوری می‌جوید مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود. امّا شخص نیكوكار به سوی نور می‌آید تا روشن شود كه کارهایش در اتّحاد با خدا انجام شده است

انجیل یوحنا ۲۱-۱۳: ۳

عیسی مسیح در باره اقتدار و قدرت زیاد خود صحبت می کرد؛ او حتی اعلان کرد که از بهشت ​​فرود آمده است. درمکالمه دیگری با یک زن سامری، او خود را “آب زنده” معرفی می کند.(در اینجا می توانید این حادثه را مطالعه کنید)

“عیسی به او پاسخ داد: «اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و كیست كه از تو آب می‌خواهد، حتماً از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد.» زن گفت: «ای آقا سطل نداری و این چاه عمیق است. از كجا آب زنده می‌آوری؟ آیا تو از جدّ ما یعقوب بزرگتری كه این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گلّه‌اش از آن آشامیدند؟» عیسی گفت: «هرکه از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، امّا هرکس از آبی كه من می‌بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی كه به او می‌دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد كه تا حیات جاودان خواهد جوشید

انجیل یوحنا، ۱۴-۱۰: ۴

پیشگویی های کتاب تورات موسی تورات به ما می گوید که جهان هستی در شش روز آفریده شده است. سخنان عیسی مسیح را که دریاره قدرت و صلاحیتش بود، تأیید می کند. کتاب  مزامیر و کتب انبیای دیگر پیشگویی های بیشتری در مورد آمدن عیسی مسیح کرده اند. همچنین این کتاب ها به ما نشان می دهند که آمدن او به این دنیا از قبل برنامه ریزی شده بود. “یقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محكوم نخواهد شد، بلكه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است.” برای توضیح بیشتر این آیه، این قسمت را کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *