Skip to content

. پادشاهی آینده

  • by

درآخرین سوره قرآن، سوره الناس نوشته شده است

“بگو پناه میبرم به پروردگارمردم، پادشاه مردم” 

سوره الناس، آیه ۱ تا ۲

خداوند قادرمتعال و پادشاه عالم است. اگراو پادشاه است، پس صاحب ملکوت و پادشاهی نیز است. پادشاهی خداوند به چه چیزی شباهت دارد؟  سوره الکوثر جواب این سوال را اینطور می دهد

“ما تو را [چشمه] كوثر داديم”  

سوره الکوثر، آیه۱

اگرپادشاهی به خلقش برکت می دهد، پس درپادشاهی اش نعمت می باشد. این نعمت و برکت چگونه است؟ برای نویسندگان کتاب مزامیر جواب این سوال داده شده است

اشعیای نبی درمورد به دنیا آمدن فرزندی از دختری باکره را پیشگویی کرد. این پیشگویی بعد ازصدها سال، با به دنیا آمدن عیسی مسیح به وقوع پیوست. پیشگویی های دیگری نیز وجود دارند که درباره زمان به دنیا آمدن او، مکان تولدش و برکت آمدنش هستند

داوود، اولین پادشاه و پیامبری بود که در تاریخ اسرائیل، مستقیما ازشهراورشلیم فرمانروایی می کرد. بعد ازاو وسلیمان، پادشاهانی که به قدرت رسیدند، همه نافرمان و گناهکاربودند.آنها مانند دیکتاتوران دوران معاصر بودند. درهمان زمان، میان ملت های مختلف جنگ هایی رخ داد. امروزه هم ازاین مدل جنگ ها وجود دارند. درآن زمان، مردم و پادشاهان مرتکب گناهان مختلفی می شدند؛ مثلا رشوه گیری، استعمار، زورگویی، بت پرستی و ازاین قبیل. امروزه هم ازاین قبیل گناهان دراطرافمان مشاهده می کنیم. همانطور که بدبختی و مرگ، حالا هم وجود دارد، آن موقع نیز وجود داشت. اما با همه این ها پیامبران، درکتاب مقدس درمورد پادشاهی نوشتند. این پادشاهی پراست ازعدالت، رحمت، محبت و صلح. اشعیای نبی دراین باره می نویسد

“خداوند دربین اقوام جهان داوری می‌کند.اختلافات قدرتهای بزرگ را در دور و نزدیک جهان حل می‌کند.مردم از شمشیرهای خود گاوآهن و از نیزه‌های خود ارّه می‌سازند. قومی به روی قوم دیگر شمشیر نمی‌کشدوبرای جنگ و خونریزی آماده نمی‌شود

اشعیا۲:۴

دیگرجنگی رخ نمی دهد! امروزه می بینیم که هیچ صلح و امنیتی دردنیا وجود ندارد. اما می بینیم که این پیشگویی ها به جز صلح و آرامش میان انسان ها، در مورد صلح درطبیعت نیز می نویسند

“گرگ و برّه با هم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند،پلنگها در کنار بُزغاله‌ها می‌خوابند.گوساله‌ها و شیر بچگان با هم غذا می‌خورند،و بچّه‌های خُرد سال از آنها نگهداری می‌کنند. گاوها و خرسها با هم تغذیه می‌کنند،و بچّه‌های آنها با صلح و آرامش در کنار هم می‌خوابند.شیرها مثل گاوها، کاه خواهند خورد. حتّی اگر طفلی دست خود را در سوراخ مار سمّی فرو کند،آسیبی نخواهد دید. دیگر چیز مضرّی نخواهد بودو شریری در صهیون -‌کوه مقدّس خداوند- وجود نخواهد داشت.همان‌طور که دریاها از آب پُر هستند،این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پُر خواهد بود  

کتاب اشعیا نبی، ۹-۶: ۱۱

هنوزاین حوادث رخ نداده است. همچنین درمورد عمرطولانی و امنیت  نیز پیشگویی هایی شده است

“بچّه‌ها دیگر در طفولیّت نخواهند مُرد، و مردم همه عمر طبیعی خواهند داشت. آدمهای صدساله جوان محسوب می‌شوند، اگر قبل از آن بمیرند، نشانه‌ای است که من آنها را تنبیه نمودم. ‌خانه‌هایی برای خود می‌سازند و خودشان در آن زندگی خواهند کرد نه دیگران. آنها تاکستانهای خود را می‌کارند و خودشان از شراب آنها لذّت می‌برند، نه دیگران. قوم من مثل درخت، عمر طولانی خواهند داشت و از ثمرهٔ کارهای خود برای مدّتی طولانی لذّت خواهند بُرد. در کارشان موفّق و فرزندانشان با مصیبت روبه‌رو نخواهند شد. من به آنها و به فرزندان آنها همیشه برکت خواهم داد. حتّی قبل از آنکه دعاهای آنها تمام شود من به آنها پاسخ خواهم داد.گرگ و گوسفند با هم خواهند چرید، شیر مثل گاو کاه خواهد خورد، و مار دیگر سمّی نخواهد بود. در صهیون، در کوه مقدّس من، دیگر چیزی شریر و مضرّ وجود نخواهد داشت. گرگ و گوسفند با هم خواهند چرید، شیر مثل گاو کاه خواهد خورد، و مار دیگر سمّی نخواهد بود. در صهیون، درکوه مقدّس من، دیگر چیزی شریر و مضرّ وجود نخواهد داشت

کتاب اشعیای نبی، ۲۵-۲۰: ۶۵

هیچکدام ازپیشگویی های آیاتی که دربالا خواندیم ( کتاب اشعیای نبی، ۲۵-۲۰: ۶۵)، اتفاق نیفتاده است؛ آنها فقط گفته و نوشته شده اند. خیلی ازانسان ها فکر می کنند که حتما اشتباهی دراین نوشته ها رخ داده است؛ اما ما درمقاله نشانه فرزند دختر باکره، دیدیم که چطور پیشگویی ها اتفاق افتادند. پس نتیجه میگیریم که باید آنها را جدی بگیریم و صبر کنیم

پادشاهی خداوند

اگریک ذره فکر کنیم، می فهمیم که چرا بعضی از پیشگویی ها هنوزاتفاق نیفتاده اند. چون آنها مربوط به دوران پادشاهی خداوند هستند. دردوران پادشاهی خداوند، اومستقیما برزندگی و اعمال انسان ها حکمرانی خواهد کرد. بیایید قسمتی از پیشگویی ها را دراینباره بخوانیم

“خداوندا، همهٔ مخلوقات تو، تو را ستایش می‌کنندو همهٔ مؤمنین تو، تو را شکر می‌کنند. آنها از جلال و شکوه سلطنت تو حرف می‌زنندو قدرت تو را بیان می‌کنند. پس همهٔ مردم، شکوه و جلال پادشاهی تو و تمام کارهای عجیب تو را خواهند دانست. سلطنت تو جاودان و فرمانروایی تو پایدار و ابدی است.خداوند به وعده‌های خود امین است؛او در تمام کارهایش رحیم می‌باشد. خداوند کسانی را که در سختی و مشکلات هستند، کمک می‌کندو افتادگان را برمی‌خیزاند

مزامیر ۱۴-۱۰: ۱۴۵

داوود این نوشته ها را تقریبا ۱۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح نوشته بود. (برای دیدن تاریخ و زمان زندگی پیامبران کتاب مقدس، اینجا را کلیک کنید.) این پیشگویی ها درمورد زمان برقراری سلطنت خداوند حرف می زند. جلال و شکوه دراین پادشاهی وجود خواهد داشت. دوران سلطنت خداوند، مانند دوران سلطنت پادشاهان دیگر نخواهد بود. به عبارتی دیگر موقتی نخواهد بود. صلح و آرامش حقیقی، با آمدن سلطنت و پادشاهی خداوند خواهد آمد

پیامبردیگری به نام دانیال، تقریبا ۵۵۰ سال قبل ازمیلاد مسیح دربابل می زیست. او درزمان تبعید بنی اسرائیل زندگی می کرد. او درمورد سلطنت خداوند پیشگویی هایی کرده است

دانیال نبی رویایی که پادشاه بابل دیده بود را، تعبیر کرد. او اینگونه آن را تعبیر کرد

“این خواب پادشاه بود و حالا تعبیرش را هم برای تو خواهم گفت: ای پادشاه، تو شاه شاهان هستی. خدای آسمان به تو سلطنت و قدرت و قوّت و جلال بخشیده است. خدا تو را برهمهٔ مردمان روی زمین و برتمام حیوانات و پرندگان مسلّط گردانیده است. تو آن سر طلا هستی. بعد از تو، سلطنت دیگری روی کارخواهد آمد که به بزرگی سلطنت تو نخواهد بود. پس از آن سومین سلطنت که مانند آن برنج است، روی کار خواهد آمد و بر تمام زمین حکمرانی خواهد کرد. پس از آن چهارمین سلطنت است که قدرتی مانند آهن دارد. همان‌طور ‌که آهن همه‌چیز را نرم و خرد می‌کند، آن هم همه‌چیز را نرم و خرد خواهد کرد. تو همچنین درخواب دیدی که پاها و انگشتان، قسمتی از گل و قسمتی از آهن بود. این نشانه آن است که آن امپراتوری تقسیم خواهد شد. همان طوری که آهن و گل با هم مخلوط شده بودند، آن امپراتور هم مقداری از قدرت آهن را خواهد داشت. امّا انگشتان که قسمتی ازآهن و مقداری ازگل ساخته شده بود، به این معنی است که بخشی از آن امپراتوری قوی و بخشی ازآن ضعیف خواهد بود. تو مشاهده کردی که آهن و گل با هم مخلوط شده بودند. معنی آن این است که پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد به وسیلهٔ ازدواج با اقوام دیگر، خویشاوند و متّحد شوند. ولی همان‌طور که گل و آهن نمی‌توانند با هم آمیخته شوند، آنها هم درهدف خود موفّق نخواهند شد. در زمان آن پادشاهان، خدای آسمان سلطنتی برپا خواهد کرد که هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز مغلوب هیچ ملّتی نخواهد شد، ولی تمام این امپراتوری‌ها را بکلّی از بین برده و خود تا به ابد باقی خواهد ماند. تو دیدی که یک تخته سنگ بدون اینکه کسی به آن دست بزند از کوه جدا شد و مجسمه‌ای را که ازآهن، برنج، گل، نقره و طلا ساخته شده بود خرد کرد. ای پادشاه، خدای بزرگ از آنچه درآینده اتّفاق خواهد افتاد تو را آگاه ساخته است و من خواب و تعبیر آن را کاملاً برای تو شرح دادم

کتاب دانیال نبی، ۴۵-۳۶: ۲

این سلطنت با مقدمه ای کوچک آغاز می شود (تو دیدی که یک تخته سنگ بدون اینکه کسی به آن دست بزند از کوه جدا شد). اما رفته رفته بزرگ شده وبه سلطنت ابدی تبدیل می شود. این پیشگویی ها شبیه پیشگویی های داوود است. حال سوال این است: چرا خدا سلطنت خود را انقدر آهسته برقرار می سازد؟ چرا زمان زیادی برای این کارلازم است؟ چرا هنوزسلطنت خداوند به قدرت نرسیده است؟ زمانی که به جواب این سوال ها فکرمی کنید، درنظر داشته باشید که تمامی سلطنت و حکومت ها شامل قسمت های زیرهستند

        پادشاه و یا حاکم

        ملت

        قانون

       سرزمین و خاک

برای مثال من درکانادا زندگی می کنم و اینجا را به سلطنت و حکومت پادشاهی تشبیه می کنم. کانادا یک حاکم دارد.  جاستین ترودو نخست وزیر منتخب ما است. کانادا صاحب ملت و شهروند است؛ من یکی از آنها هستم. کانادا دارای قوانین مختلفی، از جمله قوانین شهروندی است. قوانین شهروندی وظایف، مسئولیت ها و حقوق شهروندان را نشان می دهد. کانادا دارای سرزمین و خاک است یعنی برروی کره زمین، جای مشخصی دارد. این سرزمین دارای اندازه، اقلیم، منابع طبیعی و غیره است. پس نتیجه میگیریم، تمامی حکومت ها و کشورها، درگذشته و امروز، دارای۴قسمت بالا هستند

من و شما به پادشاهی و ملکوت خدا دعوت شده ایم

این موضوع به سلطنت خداوند هم ربط دارد. همانطور که دربالا خواندیم، سلطنت خداوند پرشکوه، دائمی، پرازصلح، عدالت خواهد بود. دو مورد از چهار موردی که دربالا ذکر کردیم، موجودیت سلطنت خداوند را تایید می کند: حاکمیت او و ملت او. در مورد حاکمیت او ما درمقاله بعدی صحبت خواهیم کرد. فعلا ازخودتان بپرسید: آیا می خواهید جزئی از شهروندان این سلطنت باشید؟ به عبارتی دیگر جزئی ازخلق او؟ اشعیا همه انسان ها را به سلطنت خدا دعوت می کند تا همه انسان ها جزئی ازخلق خدا باشند

“خداوند می‌گوید:«ای تمام تشنگان بیایید،آب اینجاست! ای تمام کسانی‌که پول ندارید بیایید، غلّه بخرید و بخورید! بیایید، شیر و شراب را به رایگان بخرید! چرا پول خود را صرف چیزی می‌کنید که شما را سیر نمی‌کند؟ وچرا تمام مزدی را که به‌خاطر کارتان می‌گیرید صرف می‌کنید، و بازهم گرسنه هستید؟به من گوش دهید و هرچه می‌گویم انجام دهید، آنگاه ازبهترین غذاها لذّت خواهید برد. ای قوم من، اکنون به من گوش دهید و نزد من بیایید، بیایید نزد من تا حیات یابید!من با شما پیمانی ابدی می‌بندم و برکاتی را که به داوود قول داده بودم، به شما خواهم داد. اکنون که خداوند نزدیک است، به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید

کتاب اشعیا ی نبی، ۶، ۳-۱: ۵۵

خداوند همه تشنگان این ملکوت را به پادشاهی خود دعوت می کند. محبت و عشقی که به داوود پادشاه داده شد، به این خلق خدا هم داده خواهد شد. اگر شما دعوت شده اید، این بدان معنا است که هنوز درمیان خلق خدا نیستید. دراصل، خداوند ما را دعوت می کند؛ یعنی او می خواهد ما جزئی ازخلق او باشیم و در صلح زندگی کنیم. درحال حاضر، ممکن است سوالات زیادی درمورد این دعوت و این سلطنت خداوند داشته باشید، مثلا: چطور، کی و غیره. ما تمامی این سوال ها را درمقاله های راجع به کتاب مقدس ارزیابی خواهیم کرد. اما شما باید به یک سوال حالاجواب بدهید: ” آیا من می خواهم درجزئی ازخلق خدا باشم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *