Skip to content

روزسوم و چهارم عیسی درباره آینده و بازگشت حرف می زند

  • by

درخت انجیربا ستاره ها چه نقاط مشترکی دارد؟ هردوی اینها نشانه هایی ازوقایع بزرگی هستند و اخطاری برای کسانی که هنوز آماده نیستند. سوره التین چنین می گوید

“سوگند به انجير و زيتون”    

سوره التین، آیه ۱

همچنین درادامه راجع به آینده اینطور می گوید

“[كه] براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم. سپس او را به پست‏ ترين [مراتب] پستى بازگردانيديم”  

سوره التین، آیه ۴ و ۵

سوره المرسلات، سوره التکویر و سوره الانفطار بارها درمورد نابودی ستارگان نوشته اند؛ آنها اشاره کرده اند که خاموش شدن ستارگان علامت بزرگی است:

“پس وقتى كه ستارگان محو شوند و آنگاه كه آسمان بشكافد و آنگاه كه كوه ‏ها ازجا كنده شوند”

سوره المرسلات، آیات ۸ تا ۱۰

“آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد و آنگه كه ستارگان همى‏ تيره شوند و آنگاه كه كوهها به رفتار آيند”

سوره التکویر،  آیات ۱ تا ۳

“آنگاه كه آسمان زهم بشكافد و آنگاه كه اختران پراكنده شوند و آنگاه كه درياها ازجا بركنده گردند”

سوره الانفطار، آیات ۱ تا ۳

این آیات دقیقا به چه معناست؟ عیسی مسیح درطول هفته آخرزندگی اش، جواب این سوال را به ما توضیح می دهد. بیایید ابتدا به این موضوع نگاه کنیم

طبق گفته های دانیال و زکریای نبی،  پس از ورود به اورشلیم، درروز یکشنبه برابر با نهم نیسان، عیسی مسیح در روز دوشنبه، برابر با دهم  نیسان به عبادتگاه می آید تا مطابق دستورات موسی در تورات  به عنوان بره خدا انتخاب شود. رهبران و روحانیان یهودی، عیسی مسیح را نپذیرفتند. دراصل، هنگامی که عیسی شروع به پاک کردن عبادتگاه کرد، آنها تصمیم به کشتن او گرفتند. کتاب مقدس درباره کارهای بعدی عیسی مسیح، می گوید

لعنت کردن درخت انجیر

آنگاه آنان را ترک كرد و از شهر خارج شد و به بیت‌عنیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد، وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در كنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت امّا جز برگ چیزی درآن نیافت پس آن درخت را خطاب كرده فرمود: «تو دیگر هرگز ثمر نخواهی آورد» و آن درخت درهمان لحظه خشک شد 

انجیل متی، ۱۹-۱۷: ۲۱

بسیاری ازمردم این موضوع را درک نمی کنند و می پرسند:”چراعیسی درخت را با سخنان خود نفرین کرد؟” انجیل جواب این سوال را به صورت واضح به ما نمی دهد، اما اگرنگاهی به نوشته های پیامبران عهد عتیق بیاندازیم، جواب این سوال را به روشنی خواهیم یافت. این پیامبران که درباره روز داوری نبوت های زیادی کرده اند، درنوشته های خود مثال های زیادی ازدرخت انجیر خشک شده زده اند. بیایید به این نوشته ها نگاهی بیاندازیم

“تاکهای انگور از بین رفته و درختان انجیر،انار، خرما، سیب و تمام درختان دیگر خشک شده‌اند.خوشی و سُرور برای مردم نمانده است”

یوئیل ۱:۱۲

“خداوند می فرماید:با باد سموم و آفت، محصول باغها وتاکستانهای شما را ازبین بردم. درختان انجیر و زیتون شما خوراک ملخ شدند، بازهم شما به سوی من بازگشت نکردید

عاموس ۴:۹

“هرچند که غلّه‌ درگدامها باقی نمانده وهنوز تاکها و درختان انجیر، اناروزیتون، میوه نیاورده‌اند، امّا ازهمین روز شما را برکت می‌دهم”

حجی  ۲:۱۹

“خورشید و ماه و ستارگان به گرد و خاک مُبدّل خواهند شد. مثل طوماری که بپیچند، آسمان هم همان‌طور ناپدید خواهد شد و ستارگان مانند برگهای یک تاک یا درخت انجیر بر زمین خواهند ریخت 

اشعیاء  ۳۴:۴

«می‌خواستم مثل کسیکه محصول خود را جمع می‌کند، قوم خود را جمع کنم؛ امّا آنها مثل تاک بی‌انگور، و مثل درخت انجیر بی‌میوه هستند. حتّی برگهای آنها هم پژمرده شده‌اند. پس من اجازه دادم تا بیگانگان آن زمین را تصرّف کنند 

ارمیا  ۸:۱۳

هوشع از واژه درخت انجیر درنوشته هایش استفاده کرده است. درخت انجیردرنوشته های او به بنی اسرائیل اشاره دارد

خداوند می‌فرماید: «وقتی اسرائیل را یافتم برای من مانند انگوردربیابان و یافتن نیاکانشان مانند نوبرانجیر، برایم لذّتبخش بود، امّا وقتی به کوه فغور رفتند، خود را وقف بت منفور بعل کردند و بزودی مثل خدایانی که عاشق آنها بودند مکروه ناپاک شدند. شکوه او مانند پرنده‌ای پرواز می‌کند. زنهای ایشان دیگر حامله نمی‌شوند و جنینی دررحم بسته نمی‌شود و بچّه‌ای به دنیا نخواهد آمد. اگرهم فرزندانشان بزرگ شوند، من همه را ازآنها می‌گیرم و یک نفر را هم زنده نمی‌گذارم. وای به حال آنها وقتی‌ که من آنها را ترک کنم

 بنی‌اسرائیل چون گیاهی است که ریشه‌اش خشکیده و میوه‌ای نمی‌دهد. ایشان فرزندی نخواهند داشت، امّا اگر فرزندی هم داشتند که برایشان عزیز باشد، او را خواهم کُشت.» خدای من آنها را ترک خواهد کرد. آنها در بین اقوام دیگر سرگردان و آواره خواهند شد، زیرا به کلام خدا گوش ندادند 

هوشع  ۱۷-۱۶ ، ۱۲-۱۰: ۹

این لعنت ها زمانی به وقوع پیوست که شهر اورشلیم درسال ۵۸۶ قبل ازمیلاد ویران شد (برای مطالعه تاریخ یهودیان اینجا را کلیک کنید). نفرین درخت انجیر توسط عیسی مسیح، درواقع سمبل ویرانی دوباره شهراورشلیم و تبعید دوباره یهودیان است

عیسی مسیح  پس از لعنت کردن درخت انجیر، برای تدریس و تعلیم دادن به مردم به عبادتگاه برمی گردد و درآنجا با روحانیان صحبت می کند. اوهشدارهای زیادی درمورد روز داوری داد؛ همه آنها را درانجیل می توانیم پیدا کنیم. شما می توانید همه آنها را دراینجا بخوانید

عیسی ازعلائمی سخن می گوید که به زمان بازگشت دوباره او اشاره می کنند

بعد ازآن عیسی مسیح تخریب عبادتگاه یهودیان دراورشلیم را پیش بینی کرد. درآن زمان، این عبادتگاه با شکوه ترین بنا درکل امپراتوری روم بود. با این حال، کتاب مقدس می گوید که عیسی مسیح درباره ویران شدن آن نبوت کرده بود. سپس او درباره بازگشت دوباره اش به دنیا و علائم آن روزها حرف می زند

“درحالیکه عیسی ازعبادتگاه خارج می‌شد، شاگردانش توجّه او را به بناهای عبادتگاه جلب نمودند.عیسی به آنها گفت: «آیا این بناها را نمی‌بینید؟ یقین بدانید كه هیچ سنگی ازآن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلكه همه فرو خواهند ریخت.» وقتی عیسی درروی كوه زیتون نشسته بود، شاگردانش نزد او آمدند و به طور محرمانه به او گفتند: «به ما بگو، چه زمانی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانهٔ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟

انجیل متی  ۳-۱: ۲۴

عیسی مسیح سخنان خود را با پیش بینی درمورد تخریب عبادتگاه یهودیان آغاز می کند. اگر به تاریخ رجوع کنیم، می بینیم که، این حادثه در سال ۷۰ بعد از میلاد مسیح رخ داده است.[i] او بعد ازتمام کردن سخنانش، عبادتگاه را ترک می کند و به کوه زیتون می رود. طبق عادات یهودیان، روز نو از زمان غروب آفتاب شروع می شود؛ به خاطرهمین هم، چهارمین روز ازهفته آخر زندگی عیسی، یعنی ۱۲نیسان، دیگر شروع شده بود. درآن روز او به سؤالات شاگردان خود درمورد بازگشت دوباره اش، پاسخ داد و به آنها راجع به روز محاکمه و داوری تعلیم داد

“عیسی جواب داد: «مواظب باشید که کسی شما را گمراه نسازد. زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: “من مسیح هستم.” و بسیاری را گمراه خواهند كرد. زمانی می‌آید كه شما صدای جنگها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ درجاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، امّا پایان كارهنوز نرسیده است. زیرا ملّتی با ملّت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد كرد و قحطی‌ها و زمین لرزه‌ها درهمه‌جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. «درآن وقت شما را برای شكنجه وكشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به‌خاطر ایمانی كه به من دارید، از شما متنفّر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده، ازهم متنفّر خواهند شد. انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می‌شود كه محبّت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. امّا هرکس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژدهٔ پادشاهی اودر سراسرعالم اعلان خواهد شد تا برای همهٔ ملّتها شهادتی باشد و آنگاه پایان كار فرا می‌رسد. «پس هرگاه آن وحشت عظیمی را كه دانیال نبی از آن سخن گفت درمكان مقدّس ایستاده ببینید (خواننده خوب توجّه كند که منظور این قسمت چیست) کسانی‌که دریهودیه هستند، باید به کوهها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزها برای زنهای آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود! دعا كنید كه وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سبت نباشد، زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد كه از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود.اگر خدا آن روزها را كوتاه نمی‌کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی‌برد. امّا خدا به‌خاطر برگزیدگان خود آن روزها را كوتاه خواهد ساخت. «در آن زمان اگر کسی به شما بگوید “نگاه كن! مسیح اینجا یا آنجاست” آن را باور نكنید. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد كه به دروغ ادّعا می‌کنند، مسیح یا نبی هستند و نشانه‌ها و عجایب بزرگی انجام خواهند داد به طوری كه اگر ممكن بود، حتّی برگزیدگان خدا را هم گمراه می‌کردند. توجّه كنید، من قبلاً شما را آگاه ساخته‌ام. «اگر به شما بگویند كه او در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند كه او درون خانه است، باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است كه وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می‌سازد. هرجا لاشه‌ای باشد، لاشخوران در آنجا جمع می‌شوند! «به محض آنكه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهای آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن، علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همهٔ ملل عالم سوگواری خواهند كرد و پسر انسان را خواهند دید كه با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می‌فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشهٔ جهان و از کرانه‌های فلک جمع كنند 

انجیل متی  ۳۱-۴: ۲۴

دراینجا عیسی مسیح به وقایع بعد از ویران شدن عبادتگاه اشاره می کند. او گفت که از زمانی که عبادتگاه خراب می شود تا زمانی که او دوباره به این دنیا برگردد، شر تمام  جهان را فرا خواهد گرفت؛ زلزله، قحطی و جنگ زیاد خواهد شود. پیروانش مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت

شرارت افزایش می یابد ، زمین لرزه ها ، قحطی ها و جنگ ها رخ می دهد. پیروان او مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. با این حال، عیسی این را نیز اضافه کرد:”و این مژدهٔ پادشاهی او در سراسرعالم اعلام خواهد شد تا برای همهٔ ملّتها شهادتی باشد و آنگاه پایان كار فرا می‌رسد.” (آیه ۱۴). همه مردم او را خواهند شناخت و درآن زمان است که پیامبران دروغین زیاد شده، اطلاعات اشتباهی در مورد او و بازگشتش به مردم خواهند گفت. علائم واقعی عبارتند از: ” ملت ها با هم خواهند جنگید، هرج و مرج زیاد شده و ماه، خورشید و ستارگان همگی خاموش خواهند شد

ما می بینیم که چگونه جنگ ها، هرج و مرج و زلزله ها درحال افزایش اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که زمان بازگشت عیسی مسیح درحال نزدیک شدن است. آیا شما خود را برای آن روز آماده کرده اید؟ عیسی مسیح گفته بود

ازدرخت انجیر درسی بیاموزید: هر وقت شاخه‌های آن جوانه می‌زنند و برگ می‌آورند، شما می‌دانید كه تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می‌‌بینید بدانید كه آخركار نزدیک، بلكه بسیار نزدیک است. بدانید تا تمام این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مُرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، امّا سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت 

انجیل متی  ۳۵-۳۲: ۲۴

به یاد داشته باشید درخت انجیر، نماد اسرائیل است. همانطور که خواندیم، عیسی مسیح درخت انجیر را لعنت کرد و آن درخت درجا خشک شد. وقتی درسال ۷۰بعد ازمیلاد، عبادتگاه تخریب شد، اسرائیل نیزمانند درخت انجیر خشک شد و سال های سال آنگونه باقی ماند. عیسی مسیح به ما می گوید که باید به برگ ها و شاخه های درخت انجیر توجه کنیم. دراین صورت خواهیم فهمید که زمان بازگشت او نزدیک است یا نیست. درطول ۷۰ سال گذشته، همه ما جوانه زدن شاخه های درخت انجیر را دیدیم. این جوانه زدن با به وجود آمدن دولت مدرن اسرائیل شروع شد و ادامه یافت؛ زیرا که یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل بازگشتند و به کشاورزی و دامداری پرداختند. بلی این رویداد ها رخ دادند و وقوع این جنگ ها برای بسیاری ناامید کننده بود. اما ما نباید تعجب کنیم؛ زیرا عیسی مسیح از قبل درمورد این حوادث به ما هشدار داده بود. با وجود اینکه این درخت انجیر جوانه زده است، اما هنوز خشک است

ما باید محتاط  باشیم، زیرا عیسی مسیح درمورد بی اعتنایی مردم درآن زمان به ما هشدار داده بود

هیچ‌کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتّی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان یعنی تا روزی كه نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنكه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین‌طور خواهد بود. ازدو نفر كه درمزرعه هستند، یكی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند و از دو زن كه دستاس می‌کنند یكی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید درچه روزی مولای شما می‌آید. به‌خاطر داشته باشید: اگر صاحبخانه می‌دانست كه دزد در چه ساعت از شب می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه‌اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی كه انتظار ندارید خواهد آمد. «كیست آن غلام امین و دانا كه اربابش او را به سرپرستی خادمان خانهٔ خود گمارده باشد تا دروقت مناسب جیرهٔ آنان را بدهد. خوشا به حال آن غلام، اگر وقتی اربابش بر می‌گردد او را درحال انجام وظیفه ببیند. بدانید كه اربابش ادارهٔ تمام مایملک خود را به عهدهٔ او خواهد گذاشت. امّا اگر غلام شریر باشد و بگوید كه، آمدن ارباب من طول خواهد كشید و به اذیّت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی كه او انتظار ندارد و دروقتی‌که او نمی‌داند، اربابش خواهد آمد و او را تکه‌تکه كرده، به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت درجایی‌که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد 

انجیل متی،  ۵۱-۳۶: ۲۴

عیسی مسیح به تعلیم درباره روز بازگشتش، ادامه می دهد. (اینجا را کلیک کنید)

خلاصه روز سوم و چهارم

عیسی مسیح روز سه شنبه درسومین روز از هفته مقدس، درخت انجیر را لعنت کرد. او با این کار، درباره آینده بنی اسرائیل نبوت کرد. سپس، درروز چهارشنبه که روز چهارم به حساب می آمد، درباره نشانه های روز بازگشتش حرف زد. بزرگترین نشانه آن روز، خاموش شدن ماه، خورشید و ستارگان است

عیسی سپس به ما هشدار می دهد که برای زمان بازگشت او آماده باشیم. می بینیم که حالادرخت انجیر جوانه زده، پس باید مراقب و محتاط باشیم

کتاب مقدس به ما می گوید که شیطان (ابلیس) شروع به انجام کارهایی علیه عیسی کرد. این اتفاق درپنجمین روز از هفته مقدس صورت می گیرد که ما در ادامه به بررسی آن می پردازیم


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *