Skip to content

. “هفت” نشانه مسیح

  • by

 درقرآن دیدیم که خداوند بارها از کلمه “هفت” استفاده کرده است. مثلا، درسوره الطلاق

خدا همان كسى است كه هفت آسمان را آفرید واز زمین نیز همانند آنها را؛فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و این که علم او به همه چیز احاطه دارد

سوره الطلاق، آیه ۱۲

درسوره النبأ نیزاینگونه نوشته شده است

و بر فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا كرديم

سوره النبأ، آیه ۱۲

پس نباید زمان آمدن مسیح نیزکه در”هفت ها” پیشگویی شده، ما را متعجب کند

وقتی زندگی پیامبران را بررسی می کردیم، دیدیم که با اینکه در فاصله زمانی زیادی با هم زندگی می کردند، موضوع اصلی نبوت ها و پیشگویی هایشان مسیح بوده است. اشعیای نبی درمورد جوانه ای که از کنده روییده است صحبت می کند و زکریای نبی از نام عبری این جوانه یعنی یهووشووا سخن می گوید. این نام درزبان یونانی “ایسوس”، یعنی “عیسی” است. اسم مسیح یا همان کریستوس، ۵۰۰سال قبل ازتولد مسیح پیشگویی شده بود. این پیشگویی ها در کتاب عهد عتیق موجود است؛ یعنی کتاب مقدس یهودیان. با وجود این، آن ها با اینکه این کتاب را تا به امروز مطالعه می کنند، درک درستی از آن ندارند

دانیال نبی

حال بیایید درمورد دانیال نبی صحبت کنیم. او دردوران تبعید دربابل، زندگی می کرد. او هم پیامبر بود و هم در حکومت های بابل و پارس، مقام عالی رتبه ای داشت و صاحب منصب بود

این کتاب به ما می گوید که فرشته جبرئیل با دانیال نبی صحبت کرده است. درتمامی قسمت های کلام خداوند، می بینیم که فرشته جبرئیل فقط با دانیال و مریم، یعنی مادرعیسی، صحبت می کند. بنابراین، باید به سخنان وی توجه ویژه ای داشته باشیم. فرشته جبرئیل به دانیال گفت

”  جبرائیل که او را قبلاً درخواب دیده بودم، با سرعت پرواز کرد و هنگام قربانی شام پیش من آمد و به من گفت: «ای دانیال، من آمده‌ام که به تو دانش و فهم ببخشم تا بتوانی این اسرار را بفهمی. درهمان لحظه‌ای که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد و من آمده‌ام تا به تو خبردهم، زیرا خدا تو را بسیار دوست می‌دارد. پس اکنون توجّه کن تا آنچه را که درمورد خوابت می‌گویم، بفهمی. «به امر خدا برای قوم تو و شهرمقدّس تو هفتاد هفته طول می‌کشد تا فساد و شرارت از بین برود، کفّارهٔ گناهان داده شود، عدالت ابدی برقرار گردد، معبد بزرگ دوباره تقدیس شود و به این ترتیب رؤیاها و پیشگویی‌ها به انجام برسند. بدان و آگاه باش که اززمان صدور فرمان بنای مجدّد اورشلیم تا ظهور پیشوای برگزیدهٔ خدا، هفت هفته و شصت و دو هفته طول می‌کشد و با وجود اوضاع آشفته، اورشلیم با جاده‌ها و دیوارهایش بازسازی می‌شود.پس از آن شصت و دو هفته، آن پیشوای برگزیده کشته می‌شود امّا نه عادلانه. سپس پادشاهی با لشکریان خود به اورشلیم و معبد بزرگ حمله کرده، آنها را ویران می‌کند. آخرزمان همچون طوفان فرا می‌رسد و جنگ و ویرانی‌هایی را که تعیین شده، با خود خواهد آورد.این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای می‌بندد امّا وقتی نصف این مدّت بگذرد، مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا می‌شود. سپس این ویرانگر، معبد بزرگ را آلوده می‌سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده برسرش خواهد آمد

دانیال ۹:۲۱ـ۲۶

همانطور که دیدیم، این آینده در مورد شخصی است که “مسح شده” است ( کریستوس= مسیح، چنانکه دراینجا خواندیم) ودراین قسمت دررابطه با او نبوت می شود. جبرئیل زمان آمدن مسیح را گفت. او خبر می دهد: ” شمارش معکوس از زمان “فرمان ساخت دوباره اورشلیم” شروع می شود”. او این وحی را، تقریبا ۵۳۷ سال قبل ازمیلاد مسیح به دانیال نبی رسانده است. شمارش معکوس در زمان حیات وی شروع نشد

صدور فرمان ترمیم و بازسازی اورشلیم

نحمیای نبی درست صد سال بعد از دانیال نبی زندگی میکرد و شروع شمارش معکوس را دیده است. او درزمان اردشیر یکم یا ارتخشتره، ششمین پادشاه هخامنشی، مشاور امور یهودیان و ساقی شاه بود.وی درشهر شوش زندگی می کرده است. این شهر درایران قرار دارد. درنمودار پیشین، بازه زمانی او را نیز می توانید بررسی کنید. او درکتاب خود چنین می نویسد

“چهار ماه بعد یک روزهنگامی‌ که اردشیر شاهن شاه درحال صرف غذا بود، من برایش شراب بردم. او قبل از آن هرگز مرا غمگین ندیده بود. پس شاهن شاه از من پرسید: «چرا چهرهٔ تو اندوهگین است؟ تو بیمار نیستی، بدون شک ازاندوه بزرگی رنج می‌بری.» آنگاه هراسان شدم و پاسخ دادم: «شاهن شاه تا ابد زنده باد! چگونه چهره‌ام اندوهگین نباشد درحالی‌که شهری که آرامگاه نیاکان من درآن قرار دارد، ویران است و دروازه‌هایش درآتش سوخته‌اند؟» شاهن شاه پرسید: «درخواست تو چیست؟»آنگاه به خدای آسمان دعا کردم. سپس به شاهن شاه گفتم: «اگر مورد لطف و خرسندی اعلیحضرت هستم و ایشان در نظر دارند درخواست مرا اجابت کنند، تقاضا دارم که مرا به سرزمین یهودا به شهری که آرامگاه نیاکان من درآن قرار دارد، بفرستند تا آن را بازسازی کنم.» شاهن شاه درحالی‌که ملکه درکنارش نشسته بود از من پرسید که برای چه مدّت خواهم رفت و چه‌ وقت بازخواهم گشت. و من به او پاسخ دادم و او با رفتن من موافقت کرد. آنگاه از شاهن شاه درخواست کردم که به من لطف کرده، نامه‌هایی به فرمانداران استان غرب فرات بنویسد و به ایشان دستور دهد تا به من اجازهٔ سفر به سرزمین یهودا بدهند. همچنین درخواست کردم که نامه‌ای به آساف، جنگلبان جنگلهای سلطنتی بنویسد تا اَلوار مورد نیاز برای بازسازی دروازه‌های قلعهٔ مجاورمعبد بزرگ و دیوارهای شهر و خانه‌ای را که درآن زندگی کنم، به من بدهد. شاهن شاه همهٔ درخواست‌های مرا پذیرفت زیرا خدا با من بود. شاهن شاه گروهی از افسران ارتش و سواره‌ نظام را همراه من فرستاد و من عازم غرب فرات شدم. سپس نامهٔ شاهن شاه را به فرمانداران دادم. امّا زمانی که ازاهالی بیت حورون و طوبیا یکی از مأموران استانهای عمون شنیدند که کسی برای کمک به مردم اسرائیل آمده است، بسیار آشفته شدند. پس به اورشلیم رفتم و تا سه روز راجع به آنچه که خداوند درمورد اورشلیم در دل من گذاشته بود به کسی چیزی نگفتم. سپس نیمه شب برخاسته و با چند نفر از همراهانم بیرون رفتم. تنها حیوانی که با خود بردم الاغی بود که برآن سوار بودم

کتاب نحمیای نبی، ۱۲-۱: ۲

دانیال نبی این “صدور فرمان ترمیم و بازسازی اورشلیم” را یک روز پیشگویی کرده بود. همانطور که در بالا خواندیم، این واقعه در بیستمین سال حکومت اردشیر یکم رخ داده است. او در تاریخ، جزء پادشاهان خوب بوده است و سلطنتش از ۴۶۵سال قبل از میلاد شروع شده است. بنابراین، با توجه به اطلاعات بالا بیستمین سال برابر می شود با سال ۴۴۴ قبل از میلاد مسیح. جبرئیل به دانیال نبی دراینباره خبر داده بود. همچنین به او علامتی  در مورد زمان شروع شمارش معکوس داده بود. تقریبا صد سال بعد، پادشاه پارس بدون اینکه درباره پیشگویی های دانیال نبی اطلاعی داشته باشد، این فرمان را داد. بدین ترتیب، شمارش معکوس آمدن کسی که مسح شده یعنی مسیح، شروع شده است

هفت های اسرارآمیز و مرموز

جبرائیل درباره “هفت هفته” و “شصت و دو هفته” با دانیال نبی سخن گفته بود و بعد ازاین مسیح خواهد آمد. معنای “هفت” چیست؟  تورات موسی از دوره های هفت ساله سخن می گفت. هرهفت سال یکبار، خاک می بایست برای ازدست ندادن انرژی خود، استراحت کند. بنابراین یک “هفت” یک چرخ ۷ ساله است. با توجه به این موضوع، می بینیم که از صدور فرمان، شمارش معکوس به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت اول “هفت هفتم” یا هفت دوره ۷ ساله است. این  یعنی ۷ * ۷ = ۴۹سال؛ زمان لازم برای بازسازی و ترمیم اورشلیم. قسمت دوم نیز، ” شصت و دو هفت” است. بنابراین شمارش معکوس درکل ۷*۷+۶۲*۷= ۴۸۳ سال است. به عبارت دیگر، ۴۳۸سال بعد از فرمان اردشیر دوم مسیح خواهد آمد

سالی که ۳۶۰ روز داشت

باید تقویم را تنظیم کنیم. پیامبران  تعداد روز های یک سال را برابر با ۳۶۰روز حساب می کردند. بسیاری ازملل در زمان های قدیم ازاین روش استفاده می کردند. روش های مختلفی برای تعیین طول یک سال دریک تقویم وجود دارد. تقویمی که مورد قبول غرب است، ۳۶۵.۲۴ روز و تقویمی که مسلمانان قبول دارند( براساس چرخ ماه) ۳۵۴ روز دارد و تقویمی که دانیال نبی از آن استفاده می کرد، دارای ۳۶۰ روز بود. بنابراین اگر بخواهیم آمدن مسیح را بر اساس تقویمی که دانیال نبی از آن استفاده کرده بود، حساب و آنرا به تقویمی که غرب ازآن استفاده می کند تبدیل کنیم، به این نتیجه دست خواهیم یافت

“۴۸۳*۳۶۰/۳۶۵.۲۴=۴۷۶ سال براساس تقویم میلادی”

تا تاریخ آمدن مسیح پیشگویی و نبوت شده بود

با داشتن این اطلاعات، می توانیم زمان آمدن مسیح را حدس بزنیم. ما از دوره قبل ازمیلاد به دوره بعد ازمیلاد می رویم و بین آن دو یک سال وجود دارد. این یک سال، سال یکم حساب می شود؛ زیرا سال صفر نداریم. این اطلاعات در جدول زیر محاسبه و خلاصه شده است

۴۴۴ سال قبل از میلاد مسیح ( بیستمین سال سلطنت اردشیر یکم)سال شروع
۴۷۶ سالمدت
(-۴۴۴+ ۴۷۶+ ۱) ( +۱ چونکه سال صفر نداریم) = ۳۳تاریخ آمدنش بر اساس تقویم غرب
۳۳ سال بعد از میلاد مسیحسال آمدنش

عیسی ناصری به مقصد اورشلیم سوار بر مرکبی شد راه افتاد؛ آنروز را، مسیحیان یک هفته مانده به عید پاک درروز شنبه یا یکشنبه به عنوان عید جشن می گیرند. یکشنبه نخل یا عید شعانین یا عید سعانین یک جشن و عید مسیحی است. این جشن نماد ورود عیسی به اورشلیم است که درتمام اناجیل اربعه ذکر آن رفته‌است (مرقس ۱۱:۱–۱۱، متی ۲۱:۱–۱۱، لوقا:۱۹:۲۸–۴۴، یوحنا ۱۲:۱۲–۱۹). علت نام‌گذاری نخل برآن این است که هنگام ورود عیسی به اورشلیم مردم با شاخه‌های نخل به استقبال وی رفتند. درآن روز همچنین عیسی، آمدن خود را به همه اعلان می کند. این واقعه درسال ۳۳ بعد از میلاد رخ می دهد

صد سال بین دانیال نبی و نحمیای نبی فاصله است. آنها همدیگر را ازنزدیک نمی شناسند. خداوند پیشگویی ها و حرف های خود را به آنها گفت. درمیان این پیشگویی ها، زمان آمدن مسیح هم بود. ۵۷۰سال بعد ازاینکه جبرئیل به دانیال نبی خبرآمدن مسیح را داد، عیسی به عنوان مسیح وارد اورشلیم شد. این یک پیشگویی بزرگی است که به حقیقت پیوسته است. زکریای نبی هم درمورد مسیح پیشگویی ها کرده است. برای اینکه تمامی کسانی که جویای حقیقت اند، کارهای خدا را بتوانند ببینند، این پیامبران پیشگویی های بزرگ و خارق العاده ای کرده اند

این پیشگویی های مهم و خارق العاده، درکتاب مقدس یهودیان، یعنی عهد عتیق، نوشته شده است. با این وجود، چرا یهودیان عیسی را به عنوان مسیح قبول نمی کنند؟ این پیشگویی ها و نبوت ها درکتاب مقدس آنهاست! می توانیم این نتیجه را بگیریم که آنها به این پیشگویی ها ایمان نیاوردند و اعتماد نکردند؛ درحالی که پیشگویی ها به وقوع پیوستند. اگردلیل قبول نکردن مسیح توسط آنها را درک کنیم، می توانیم پیشگویی های پیامبران را عمیق تر و بهترمتوجه شویم. این موضوع را در مقاله بعد ادامه خواهیم داد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *