Skip to content

. علامت و نشانه پیامبر در تورات

  • by

موسی و هارون به مدت ۴۰ سال بربنی اسرائیل حکومت کردند. آنها احکام را نوشتند و قربانی های لازم را تهیه کردند. همچنین نشانه ها و علامت هایی را به وجود آوردند. زمانی رسید که این دو پیامبرهردومردند. قبل ازاینکه قسمت آخر تورات را بخوانیم، به مثال هایی ازاین کتاب می پردازیم

مثال هایی از تورات

درتورات چه نشانه هایی وجود دارد؟

بنابراین مثال علائم موجود درتورات چیست؟

قربانی کردن درتورات

به اهمیت قربانی ها دقت کنید و ببینید که با فاصله کم چقدرزیاد قربانی شده است. درباره موضوعاتی که تا به امروز آموخته ایم دوباره فکر کنید

هابیل قربانی درستی را تقدیم خدا کرد؛ اما قابیل قربانی درستی تقدیم نکرد. خدا قربانی قابیل را قبول نکرد، چونکه او میوه و سبزیجات را تقدیم کرده بود؛ اما هابیل حیوان قربانی کرد

بعد از طوفان نوح نیزقربانی تقدیم خدا شد

ابراهیم بعد از اینکه وارد سرزمین موعود شد، قربانی کرد

وقتی ابراهیم می خواست پسرش را قربانی کند، به دستورخدا قوچ را قربانی کرد. بلافاصله بعد ازآن، آن محل “درکوه خدا آماده خواهد شد” نامیده شد

بنی اسرائیل درروز عید پاک، برای خدا قربانی تقدیم کردند. این آنها را ازمرگ رهانید. تا به امروز آنها این مراسم را به جای می آورند

هارون نیزهرسال بعد از تقدیم کردن قربانی خود، برای بنی اسرائیل دو بز قربانی می کرد

بعد از تماس با جنازه، قربانی تقدیم خدا می شد

برای این قربانی فقط حیوان (بز، قوچ، گاو و ..)باید پاک می بود. بجزگاو که باید ماده باشد، بقیه قربانی ها از جنس نر بودند

این قربانی ها گناهان صاحبانشان را می شستند. یعنی که این قربانی ها گناهان آنها را می پوشانند و همچنین کفاره آنها می شوند. اولین قربانی درزمان آدم تقدیم شد؛ خداوند به خاطر رحمت و لطف خود، به او لباسی از جنس پوست داد. برای تهیه این لباس می دانیم که باید حیوانی ذبح شود

تقوا درتورات

کلمه “تقوا” دائما درحال تکرار است. ما برای اولین بار در داستان زندگی آدم با آن رو به رو شدیم؛ خداوند به او گفت: ” لباس تقوا بهتر است”. ما همچنان دیدیم که چگونه به ابراهیم تقوا و پرهیزگاری داده شد؛ زیرا او به خدا و وعده اش ایمان داشت. زمانی که بنی اسرائیل دستورات خداوند را رعایت می کردند، صاحب تقوا می شدند؛ اما آنها همیشه پایبند فرامین خداوند نبودند

مجازات درتورات

ما همچنین دیدیم که نتیجه رعایت نکردن این دستورات باعث مجازات ناقضین آن می شود. این از زمان آدم شروع شد؛ آدم برای اولین بارکه خطا کرد، مجازات شد.این مجازات هم همیشه مرگ است. انسانی که مرتکب گناه شده یا خود می میرد و یا حیوانی که به جای او قربانی می شود. درمورد مطالب زیر، فکر کنید

         در زمان آدم، برای تهیه لباس حیوانی ذبح شد

در زمان هابیل، اوحیوانی ازگله اش کشت تا بتواند قربانی را تقدیم کند

در زمان طوفان نوح، انسان ها درسیل و طوفان غرق شدند و مردند. بعد از طوفان، نوح حیوانی را قربانی کرد

درزمان لوط، دو قوم سدوم و عموره مجازات شده و مردند. همسر لوط نیز مرد

زمانی که ابراهیم می خواست پسرش را قربانی کند، خداوند قوچی را دراختیاراو گذاشت و ابراهیم آن قوچ را قربانی کرد

درروز عید فصح، فرعون و تمامی اعضای خانواده اش مجازات شدند. پسران ارشد تمامی آنها مردند. بنی اسرائیل نیز با خون حیوان ذبح شده، دروازه خانه هایشان را خونی کردند تا پایبند دستور خدا باشند و نجات یابند

طبق قانون، درروز کفاره یا باید گناهکار بمیرد یا که به جای او حیوان دیگری قربانی شود و بمیرد

این یعنی چه؟ درادامه خواهیم دید. حالا می بینیم که کتاب تورات، توسط هارون و موسی به اتمام رسید. درآخر تورات، آنها ازجانب خدا دو جمله مهم را با مردم درمیان گذاشتند. هر دوی این جملات مربوط به آینده می شود و در حال حاضر نیز برایمان مهم است

پیامبر و لعنت ها و برکاتی که درآینده خواهند آمد

 پیامبری که درآینده خواهد آمد خداوند وقتی درکوه سینا لوحه های سنگی ده فرمان را به موسی داد، قدرت بی نظیر خود را به نمایش گذاشت. درتورات این بدین گونه شرح شده است

“صبح روز سوم صدای رعد و برق شنیده شد و ابر غلیظی روی کوه پدید گردید.سپس صدای بسیار بلند شیپور شنیده شد و همه مردمی که در خیمه گاه بیرون برد و برای ملاقات خدا در دامنه کوه ایستادند. تمام کوه سینا با دود پوشیده شد. زیرا خداوند در آتش بر روی کوه نزول فرمود. از کوه دودی بسان دود کوره برخاست و تمام کوه به شدت لرزید

خروج   ۱۸-۱۶: ۱۹

انسان ها دچار ترس و وحشت شدند. تورات می گوید

” وقتی مردم رعد و برق و صدای شیپور و دودی را که در کوه بود، دیدند، از ترس لرزیدند و در فاصلهٔ دور ایستادند.  و به موسی گفتند: تو با ما صحبت کن و ما گوش می‌دهیم ولی می ترسیم که اگر خدا با ما صحبت نکند، مبادا بمیریم

خروج   ۱۹-۱۸: ۲۰

این دراوایل دوره رهبری ۴۰ ساله موسی بربنی اسرائیل رخ داد. دراواخراین دوره، خداوند این ها را به یاد موسی آورد. ترس و وحشت انسان ها را به یاد او آورد و درمورد آینده به او وعده داد. موسی درتورات می نویسد

خداوند خدای تان از بین شما نبی ای مانند من برای شما می فرستد.شما به او گوش بدهید.”روزی که در پایین کوه سینا جمع شده بودید گفتید: “اگر بار دیگر آواز خداوند خدای خود را بشنویم و یا آن آتش حضور خداوند را ببینیم، از ترس می‌میریم.” آنگاه خداوند به من فرمود: آنچه گفتند بجاست. من از بین آنها یک نبی مانند تو برای ایشان می‌فرستم. من به او خواهم گفت که چه بگوید و او به مردم همهٔ فرامین مرا خواهد گفت.  او به نام من سخن خواهد گفت و هرکس را که از او اطاعت نکند، مجازات خواهم کرد. امّا اگر نبی‌ای جرات کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌که من به او فرمان نداده باشم، او باید برای این کار بمیرد و همچنین هر نبی‌ای که به نام خدایان دیگر سخن بگوید. شما ممکن است از خود بپرسید، چگونه می‌توان فهمید که پیام نبی از طرف خداوند نیست.اگر نبی‌ای به نام خداوند سخن بگوید و آنچه گفته است به حقیقت نپیوندد، آن پیام از خداوند نیست. آن نبی از طرف خودش سخن گفته است و شما نباید از او بترسید. اگر نبی‌ای به نام خداوند سخن بگوید و آنچه گفته است به حقیقت نپیوندد، آن پیام از خداوند نیست. آن نبی از طرف خودش سخن گفته است و شما نباید از او بترسید 

تثنیه ۲۱-۱۵: ۱۸

خداوند می خواست که انسان ها به او حرمت و احترام بگذارند. به خاطراین وقتی لوحه های سنگی را به موسی داد، یک کاری کرد که دل مردم از ترس پر شود. دراینجا درباره پیامبری که قرار است در آینده بیاید هم نوشته شده است. این پیامبر نیز مانند موسی از میان مردم اسرائیل ظهور می کند. سپس دو دستور داده شد

 اگر انسان ها نسبت به این پیامبر بی توجه باشند و اطاعت نکنند، خداوند آنها را مجازات خواهد کرد

برای تایید اینکه خداوند ازطریق این پیامبرسخن می گوید، سخنان و پیشگویی های وی باید در مورد آینده باشد و تحقق یابد

 دستورالعمل اول به ما این را نشان می دهد که، بعد ازموسی فقط یک پیامبر نمی آید. یعنی کسی می آید که ما باید حتما حتما به سخنان و فرامین او گوش دهیم، چونکه او مسئولیت خاصی دارد؛ او سخنان خاص خداوند را به ما خواهد گفت. درمورد آینده فقط خدا اطلاع دارد. هیچ انسانی درمورد آینده اطلاعی ندارد. به خاطرهمین هم، دومین دستورالعمل داده شد. طبق گفته های موسی، دومین دستورالعمل به بنی اسرائیل این امکان را می دهد که درمورد آینده خبردار باشند. این درقسمت لعنت ها و برکاتی که به قوم اسرائیل داده خواهد شد، نوشته شده است و با این قسمت تورات به پایان می رسد

بس پیامبری که درآینده قرار است بیاید، کیست؟ بعضی ازعالمان و متفکران دینی این پیامبر را محمد می دانند؛ اما دقت کنید که موسی گفته بود: ” خداوند از میان خودتان پیامبری می فرستد.” – یعنی از میان یهودیان. بدین ترتیب، پیامبر پیشگویی شده محمد نیست. عالمان دیگری هم درمورد اینکه شاید این پیامبر عیسی باشد، درحال مذاکره اند. می دانیم که عیسی مسیح یهودی بود و خیلی خوب به مردم تعلیم می داد. مثل که خود خدا با مردم سخن می گفت. آمدن عیسی از قبل پیشگویی شده بود. قربانی ابراهیم، عید پاک و همچنین جملاتی مانند “کلام خدا درسخنانش پیداست” درمورد این پیامبر پیشگویی کرده اند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *