Skip to content

. مقدمه ای برای کتاب مزامیر و کتب دیگر انبیاء

  • by

 درمیان پیامبران، داوود از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دوران جدید با ابراهیم شروع شد و خداوند از طریق راه های مشخص با انسان ها درارتباط بود. خداوند به ابراهیم وعده داد که نسلی بزرگ ازاو به وجود خواهد آورد و بعد دیدیم که قربانی بزرگ را نیز تقدیم کرد. موسی نیز به واسطه ی عید پسح، توانست بنی اسرائیل را از اسارت و بردگی نجات دهد. بعد موسی به بنی اسرائیل احکام و قوانین را داد تا به کمک آن بتوانند ملتی را تشکیل دهند. آنها پادشاهی نداشتند که برآنها فرمانروایی کند تا از خداوند به جای لعنت، برکات بگیرند. زمان سپری شد و داوود پادشاه اسرائیل شد. با به قدرت رسیدن او، دوران تازه ای شروع می شود که در طول آن، پادشاهان مختلف بر اورشلیم حکمرانی می کنند

داوود پادشاه دراصل کی بود؟

تاریخ اسرائیل نشان می دهد، می بینیم که داوود تقریبا ۱۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح زندگی کرده است؛ یعنی ۱۰۰۰ سال بعد ابراهیم و ۵۰۰ سال بعد از موسی. داوود دربچگی گوسفندان شان را به چراگاه می برد.جلیات دشمن اسرائیلیان بود که دراردوی دشمن فرمانروایی می کرد. بنی اسرائیل از این موضوع ناراحت و نا امید بودند؛ زیرا زورشان به او نمی رسید. داوود درمقابل جلیات ایستاد و او را دریک درگیری درجنگ کشت. او با کشتن جلیات که پهلوانی با جسم بزرگ  و قدی سه متر بود، درمیان مردم مشهور و معروف شد. بعد ازآن حادثه بنی اسرائیل بردشمنان شان پیروزمی شدند. قرآن دراین باره می گوید

“پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و داوود جالوت را كشت و خداوند به او پادشاهى و حكمت ارزانى داشت و از آنچه مى‏ خواست به او آموخت و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمیکرد قطعا زمين تباه مى‏ گرديد ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد

سوره بقره، آیه ۲۵۱

همانطورکه گفتیم بعد ازاین اتفاق، داوود شهرت بسیاری کسب کرد. با وجود این، سال ها طول کشید تا او پادشاه شود. او دشمنان بسیاری پیدا کرده بود. درعهد عتیق، کتاب های اول و دوم سموئیل درمورد زندگی و سختی هایی که داوود کشیده بود، می نویسد. سموئیل همان پیامبری بود که داوود را برای پادشاهی مسح کرده بود

داوود موسیقی ها و اشعار زیادی را در وصف خداوند نوشته است. دراین باره درسوره ی “ص” چنین گفته شده است

“برآنچه مى‏ گويند صبركن و داوود بنده ما را كه داراى امكانات [متعدد] بود به ياد آور آرى او بسيار بازگشت‏ كننده [به سوى خدا] بود. ما كوهها را با او مسخر ساختيم [كه] شامگاهان و بامدادان خداوند را نيايش میکردند. و پرندگان را از هر سو [بر او] گرد [آورديم] همگى [به نواى دلنوازش] به سوى او بازگشت‏ كننده [و خدا را ستايشگر] بودند. و پادشاهيش را استوار كرديم و او را حكمت و كلام فيصله‏ دهنده عطا كرديم

سوره ی ص، آیه ی ۱۷ تا ۲۰

این آیات قوی بودن داوود را به عنوان یک سرباز و جنگجو تائید می کنند و همچنین به این اشاره دارند که او درستایش خداوند نغمه ها می سروده است. خداوند به او حکمت بخشیده بود. این موسیقی ها و اشعار درکتاب مزامیر وجود دارند. این نوشته ها مانند تورات مقدس به حساب می آیند. قرآن دراین باره می گوید

“و پروردگار تو به هر كه [و هر چه] درآسمانها و زمين است داناتراست و درحقيقت بعضى ازانبيا را بربعضى برترى بخشيديم و به داوود زبورداديم 

سوره الإسراء، آیه ۵۵

سلیمان ادامه مزامیر

کتاب مزامیر که با وحی خداوند نوشته شده بود، بعد مرگ داوود نیز توسط پسر با حکمتش تکمیل شد. سوره ی “ص” دراینباره می گوید

“و سليمان را به داوود بخشيديم چه نيكو بنده‏ اى به راستى او توبه‏ كار [و ستايشگر] بود

سوره ص، آیه ۳۰

“و داوود و سليمان را [ياد كن] هنگامى كه درباره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شب‏ هنگام درآن چريده بودند داورى میکردند و [ما] شاهد داورى آنان بوديم. پس آن [داورى] را به سليمان فهمانديم و به هر يك [ازآن دو] حكمت و دانش عطا كرديم و كوهها را با داوود و پرندگان به نيايش واداشتيم و ما كننده [اين كار] بوديم

سوره الأنبیاء، آیه ۷۸ تا ۷۹

“و به راستى به داوود و سليمان دانشى عطا كرديم و آن دو گفتند ستايش خدايى را كه ما را بر بسيارى از بندگان با ايمانش برترى داده است 

النمل، آیه ۱۵

بدین ترتیب، سلیمان بعد ازبه اتمام رساندن کتاب مزامیر، چند کتاب دیگر را هم نوشت

” امثال سلیمان، جامعه، غزل غزلها “

بعد کتاب مزامیر پیامبران به نوشتن کتاب ادامه دادند

بعد مرگ سلیمان، پادشاهان بعدی از تورات اطاعت نکردند؛ بنابراین ازطرف خدا هیچ کتابی را نتوانستند بنویسند. ازمیان پادشاهان اسرائیل، فقط داوود و سلیمان با گرفتن وحی خداوند کتاب هایی را نوشتند. آنان هم پادشاه بودند و هم پیامبر. خداوند پیامبرانی برای پادشاهانی که بعد از آن دو بی اطاعتی می کردند، فرستاد. یکی ازاین پیامبران، یونس بود که ماهی بزرگی او را بلعیده بود ( سوره الصافات، آیه ۱۳۹ تا ۱۴۴). این به مدت ۳۰۰ سال طول کشید. درطول این مدت پیامبران زیادی از طرف خداوند فرستاده شد. پیشگویی ها و اخطار هایی که از جانب خداوند به آنها گفته شده بود نیز به کتاب مقدس اضافه شدند. همانطورکه دراینجا هم توضیح داده شده است، می بینیم که در آخر بنی اسرائیل اسیر شده و به سرزمین بابل تبعید می شوند. بعدا درزمان پادشاهی موسی امپراتوری پارس، کوروش کبیر، آنها دوباره به اورشلیم بازمی گردند. درطول این مدت خداوند پیامبران را فرستاد و آن پیامبران نیز به کمک وحی خداوند کتاب هایی را نوشتند؛ عهد عتیق نیز با کتاب های ایشان به اتمام رسید

مزامیر در انتظار آمدن مسیح

تمامی این پیامبران برای ما اهمیت دارند؛ زیرا که نوشته های آنان اساس انجیل است. دراصل، اسم “مسیح” را برای اولین بار داوود در مزامیر نوشته بود. پیامبران بعدی نیز در مورد مسیح، پیشگویی های بزرگی کردند و نوشتند. این امر خیلی مهم و ویژه بود؛ زیرا که درآن زمان پادشاهان و مردم از تورات و قوانین سرپیچی می کردند. درنوشته ها و پیشگویی های این پیامبران، درباره ی وعده های خدا، امید و آمدن مسیح نوشته شده بود. موسی در تورات در این باره می نویسد. این نوشته ها به ما هم مربوط می شود. بعضی از ما درست زندگی نمی کنیم. زندگی بعضی از ما پر از گناه و اشتباه است. مسیح برای این جور زندگی ها امید تازه است

  نظرعیسی مسیح در مورد کتاب مزامیر و کتاب های دیگر پیامبران

دراصل، عیسی برای اینکه تعالیم خود را به مردم توضیح دهد، از کتاب های پیش از خود استفاده می کرد. درباره ی عیسی چنین گفته شده است

” آن وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیاء شروع كرد و درهر قسمت از کتاب‌مقدّس آیاتی را كه دربارهٔ خودش بود برای آنان بیان فرمود 

لوقا ۲۴:۲۷

کلمه “نوشته های انبیاء” به کتاب های پیامبران بعد از تورات موسی و مزامیر اشاره دارد. عیسی به این دلیل اینکه مردم پیشگویی های راجع به او را بهتر درک کنند، از این کتب مثال می آورد. او اینگونه تعلیم می داد

” و به ایشان فرمود: «وقتی هنوز با شما بودم و می‌گفتم كه هرچه در تورات موسی و نوشته‌های انبیا و زبور دربارهٔ من نوشته شده، باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود.» بعدا ذهن ایشان را باز كرد تا کلام خدا را بفهمند  

انجیل لوقا ۴۵-۴۴: ۲۴

وقتی که عیسی مسیح اینگونه آنها را تعلیم می داد، ذهن آنها برای درک کلام خدا بهتر آماده می شد. حال می خواهیم با هم به روش تعلیم عیسی نظری بیاندازیم، تا ذهن ما باز شود و بتوانیم کلام خدا را درک کنیم

ما با نگاهی به پیشگویی پسر آینده باکره درزابور ادامه می دهیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *