Skip to content

. نبوت های تورات موسی، راجع به عیسی مسیح

  • by

در كتاب انجیل آمده است كه قربانی شدن و رستاخیز عیسی مسیح، جایگاه مهمی در نقشه های خدا داشته است. پنجاه روز پس از رستاخیز عیسی، پطرس، رهبر شاگردانش، در مورد او به همه این چنین گفت

شما این مرد را، كه بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیلهٔ كفار به صلیب میخكوب كردید و كشتید. امّا خدا او را زنده كرد و از عذاب مرگ رهایی داد. زیرا محال بود، مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد

اعمال رسولان ۲۴-۲۳: ۲

هزاران نفر پس از سخنان پطرس، به عیسی مسیح ایمان آوردند؛ بدون آنکه کسی آنها را مجبور به این کار کند. دلیل این ایمان، صد ها سال پیش پیشگویی شده بود. مردم، به بررسی تولد، مرگ و زنده شدن عیسی مسیح و چگونگی تطابق آنها با نبوت هایی که در کتب انبیاء، مزامیر و تورات شده بود، پرداختند. کتاب مقدس تغییر ناپذیر، اکنون نیز در دسترس ماست؛ ما میتوانیم به مطالعه آن بپردازیم. آیا پطرس با گفتن: “طبق هدفی كه خدا از ابتدا آن را مشخص کرده است حقیقت را به ما می گوید؟

ما نتیجه بررسی مردمی که در زمان نوشته شدن کتاب انجیل می زیستند، از مطالعه کتاب تورات در مورد آدم و آفرینش جهان و هستی در شش روز، به دست آورده اند را در اختیار شما میگذاریم

یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیكی روشنفكرتر بودند. آنها با اشتیاق كامل به پیام پولس و سیلاس گوش می‌دادند و هر روز کتاب‌مقدّس را مطالعه میکردند تا ببینند آیا آن سخنان با كتب سازگار است یا خیر

     اعمال رسولان ۱۷:۱۱

آنها کتاب مقدس را با دقت کامل مطالعه و بررسی میکردند زیرا که سخنان حواریون برایشان عجیب و جدید به نظر میرسید. ما غالبا تمایل داریم که جملات عجیب و جدید را رد و انکار کنیم. اصولا همه ما این کار را میکنیم. اما اگر این سخنان از طرف خداوند آمده و آنها آن را رد میکردند، دچار مجازات هایی می شدند که در سوره الغاشية به آن اشاره شده است

مگر كسى كه روى بگرداند و كفر ورزد كه خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب كند در حقيقت بازگشت آنان به سوى ماست آنگاه حساب خواستن از آنان به عهده ماست

سوره الغاشية، آیه ۲۳ تا ۲۶

آنها میدانستند که چگونه صحت این سخنان جدید را بررسی کنند. برای انجام این کار، باید این سخنان را با نوشته ها و نبوت های پیامبران مقایسه کرد. در این صورت، از طرف خدا مجازات نمیشدند. اگر از این کار آنها را برای خودمان الگو برداریم، خردمند خواهیم شد. بگذارید مانند آنها، کتاب مقدس را بررسی کنیم تا ببینیم آیا نبوت هایی درباره مرگ و رستاخیز عیسی مسیح وجود دارند یا خیر. بیایید از کتاب تورات شروع کنیم

در ابتدای کتاب تورات و در قرآن نوشته شده است که خداوند همه چیز را راجع به آینده میداند

از اولین صفحات تورات متوجه می شویم که  خداوند از ابتدا درباره زندگی و قربانی شدن عیسی مسیح اطلاع داشت. در کلیه کتب مقدس (تورات، مزامیر، انجیل و قرآن)  دو هفته وجود دارد که هر کدام از این هفته ها  به ترتیب روز شرح داده شده اند. یکی از این دو هفته، در مورد آفرینش جهان و هستی توسط خداوند است؛ این شش روز را کتاب تورات در دو فصل توضیح داده است. قرآن نیز درباره این شش روز اینگونه می نویسد

در حقيقت پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش جهاندارى استيلا يافت روز را به شب كه شتابان آن را مى طلبد مى ‏پوشاند و نيز خورشيد و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام شده‏ اند پديد آورد آگاه باش كه عالم خلق و امر از آن اوست فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان

سوره الاعراف، آیه ۵۴

همان كسى كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه بر عرش استيلا يافت رحمتگرعام اوست درباره وى از خبره‏ اى بپرس كه مى‏ داند

سوره الفرقان، آیه ۵۹

خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش هنگام آفريد آنگاه برعرش قدرت استيلا يافت براى شما غير از او سرپرست و شفاعتگرى نيست آيا باز هم پند نمى‏ گيريد

سوره السجده، آیه ۴

“و در حقيقت آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش هنگام آفريديم و احساس ماندگى نكرديم”

سوره ق، آیه ۳۸

اوست آن كسیكه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد آنگاه بر عرش استيلا يافت آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه در آن بالارود همه را مى‏ داند و هر كجا باشيد او با شماست و خدا به هر چه مىكنيد بيناست

سوره الحدید، آیه ۴

هفته دیگر که هر روز آن با جزئیات شرح داده شده است، آخرین هفته از زندگی عیسی مسیح است. ابراهیم، موسی، داوود و محمد- یک هفته از زندگی هیچ کدامشان  به این صورت در کتب مقدس شرح داده نشده بود. کتاب پیدایش با شرح یک هفته آفرینش آغاز می شود (اینجا را ببینید). ما قبلاً هر روز از هفته آخر زندگی عیسی مسیح را با دقت بررسی کرده ایم. در جدول زیر روزهای هر دو هفته با هم مقایسه میشود

      روز های هفته

     هفته آفرینش

هفته آخر از زندگی عیسی مسیح

  روز اول زمین‌ خالی و بدون ‌شكل ‌بود. همه‌جا آب‌ بود و تاریكی آن‌ را پوشانده ‌بود و روح ‌خدا بر روی آبها حركت‌ می‌كرد. خدا فرمود: «روشنایی بشود» و روشنایی شد

مسیح وارد شهر اورشلیم می شود و به همه میگوید که نور این جهان است. نور وارد این دنیا شده است و بر تاریکی نور تابیده شد
  روز دوم   خدا فرمود: «فلکی ‌ساخته‌ شود تا آبها را از یكدیگر جدا كند.» خدا فلک ‌را ساخت‌ و آبهای زیر فلک ‌را از آبهای بالای فلک ‌جدا كرد 

با بیرون کردن تمامی تجار و کاسبان از معبد که فقط محل دعا بود، عیسی تمامی چیزهای زمینی را از چیزهای الهی ​​جدا می کند

  روز سوم خدا فرمود: «آبهای زیر آسمان در یکجا جمع‌ شوند تا خشكی ظاهر گردد» و چنان ‌شد 

عیسی در مورد ایمانی حرف میزنه که میتوان با آن کوه ها را جابه جا کرد

  سپس‌ خدا فرمود: «زمین ‌همه ‌نوع‌ گیاه‌ برویاند، گیاهانی كه ‌دانه بیاورند و گیاهانی كه‌ میوه‌ بیاورند» و چنین‌ شدعیسی گفت و درخت انجیر خشکید
  روز چهارم۱۴  بعد از آن‌ خدا فرمود: «اجرام‌ نورانی در آسمان‌ به ‌وجود آیند تا روز را از شب‌ جدا كنند و روزها، سالها و فصلها را نشان‌ دهند. آنها در آسمان‌ بدرخشند تا بر زمین ‌روشنایی دهند.» و چنین ‌شدعیسی راجع به زمانی حرف میزند که قرار است دوباره به این جهان برگردد – خورشید، ماه و ستارگان خاموش خواهند شد
  روز پنجمپس ‌از آن‌ خدا فرمود: آبها از انواع‌ جانوران ‌و آسمان ‌از انواع ‌پرندگان، اژدها ها ‌پُر شوندشیطان – اژدهای بزرگ – وارد قلب یهودا می شود و او را فریب می دهد
 روز ششمبعد از آن‌، خدا فرمود: «زمین ‌همه‌ نوع‌ حیوانات به وجود آورد، اهلی و وحشی‌، بزرگ‌ و كوچک‌» و چنین ‌شدبره عید پسح- حیواناتی که قرار است برای عید قربانی شوند، وارد معبد میشوند
 پس‌ از آن ‌خداوند مقداری خاک ‌از زمین‌ برداشت‌ و از آن ‌آدم‌ را ساخت‌ و در بینی او روح ‌حیات‌ دمید و او یک‌ موجود زنده‌ گردید  “عیسی فریاد بلندی كشید و جان داد.” (انجیل مرقس ۱۵:۳۷)
 خداوند باغی در عدن‌ كه‌ در طرف ‌مشرق ‌است‌ درست ‌كرد و آدم‌ را كه ‌ساخته‌ بود در آنجا گذاشت‌عیسی به باغ جتسیمانی میرود
  خداوند به ‌آدم‌ فرمود: اجازه ‌داری از میوهٔ تمام ‌درختان ‌باغ‌ بخوری‌. امّا هرگز از میوهٔ درخت‌ شناخت خوب‌ و بد نخور زیرا اگر از آن ‌بخوری در همان‌ روز خواهی مرد  وقتی مسیح به‌خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد كرد. زیرا کتاب‌مقدّس میفرماید: «هرکه به دار آویخته شود ملعون است

(غلاطیان ۳:۱۳)

 ‌آدم‌ تمام ‌پرندگان ‌و حیوانات ‌را نامگذاری كرد، ولی هیچ‌یک ‌از آنها همدم ‌مناسبی برای آدم‌ نبود كه‌ بتواند او را كمک‌ كند زیرا خون گاوها و بُزها هرگز نمی‌تواند گناهان را برطرف نماید. به این جهت وقتی مسیح می‌‌خواست به جهان بیاید فرمود:«تو خواهان قربانی و هدیه نبودی. امّا برای من بدنی فراهم كردی.از قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های گناه خشنود نبودی

(عبرانیان -۶-۵-۴: ۱۰)

 پس ‌خداوند، آدم ‌را به ‌خواب ‌عمیقی فرو بردعیسی مانند کسیکه به خواب عمیقی فرو رفته است، میمیرد
 وقتی او در خواب‌ بود یكی از دنده‌هایش‌ را برداشت ‌و جای آن‌ را به ‌هم‌ پیوست‌. سپس ‌از آن‌ دنده ‌زن ‌را ساخت ‌و او را نزد آدم‌ آوردآنگاه یكی از آن هفت فرشته كه هفت پیاله پر از هفت بلای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت: «بیا، من عروس یعنی همسر برّه را به تو نشان خواهم داد.» (مکاشفه ۲۱:۹)

  روز هفتم در روز هفتم‌ خدا كار آفرینش‌ را تمام‌ كرد و از آن ‌دست ‌كشیدجسد عیسی مسیح به خاطر فرارسیدن روز سبت در مزار باقی میماند

وقایع هر روز از دو هفته برعکس یکدیگر هستند و شباهتی بینشان وجود دارد. در پایان هر دو هفته، نوبر زندگی تازه آماده است تا در آفرینش دوباره برکت یابد. شخصیت آدم و عیسی مسیح برعکس هم است.  قرآن درباره عیسی مسیح و آدم می نویسد

“در واقع مثل عيسى نزد خدا همچون مثل خلقت آدم است كه او را از خاك آفريد سپس بدو گفت باش پس وجود يافت “

سوره آل عمران، آیه ۵۹

کتاب انجیل در مورد آدم چنین می نویسد

با وجود این باز هم مرگ بر انسانهایی كه از زمان «آدم» تا زمان موسی زندگی میکردند، حاكم بود حتّی بر آنانی كه مانند «آدم»، از فرمان خدا سرپیچی نكرده بودند. آدم نمونهٔ آن كسی است، كه قرار بود بیاید.    رومیان ۵:۱۴

زیرا چنانکه مرگ به وسیلهٔ یک انسان آمد، همان‌قیسم قیامت از مردگان نیز به وسیلهٔ یک انسان دیگر فرا رسید و همان‌قیسم كه همهٔ آدمیان بخاطر همبستگی با آدم میمیرند، تمام کسانیکه با مسیح متّحدند، زنده خواهند شد

اول قرنتیان ۲۲-۲۱: ۱۵

وقتی این دو هفته را با هم مقایسه میکنیم، می بینیم که آدم برعکس عیسی مسیح است. آیا واقعا خداوند برای آفرینش جهان نیاز به شش روز داشت؟ آیا او نمی توانست این کار را با یک امر انجام دهد؟ چرا او جهان را از این طریق و در طول شش روز خلق کرد؟ چرا خداوند با اینکه خسته نبود، در روز هفتم استراحت کرد؟! او همه این کارها را به گونه ای انجام داد که آخرین وقایع زندگی عیسی مسیح با هفته پیدایش همزمان و هماهنگ شوند. این موضوع مخصوصاً در روز ششم قابل رویت است. ما میتوانیم این را به وضوح در جملات بکار برده شده در انجیل ببینیم. به عنوان مثال، به جای “عیسی مسیح مرد”، کتاب مقدس می گوید: “او آخرین نفسش را کشید”؛ این دقیقاً برعکس آدم است که “نفس زندگی و حیات” را از خدا دریافت کرد. این نشان میدهد خداوند از قبل میدانسته که قرار است در آینده چه اتفاقاتی رخ دهد؛ پطرس نیز بعد از رستاخیز عیسی مسیح به این مسئله اشاره کرده بود

نمونه های بعدی در کتاب تورات

سپس تورات وقایع خاص را ثبت میکند؛ آیین ها و مراسم هایی که مربوط به مصلوب شدن عیسی مسیح در آینده است را، مشخص کرده و برگزار میکند. این اطلاعات به ما داده میشوند تا بفهمیم و درک کنیم که خدا این نقشه را از قبل تهیه کرده و از همه چیز با خبر است. ما قبلاً به برخی از مراحل و رویداد های اصلی نگاه کرده ایم. جدول زیر، خلاصه ای است از موضوعاتی که تاکنون مطالعه کرده ایم

نمونه ها و علامت ها در کتاب توراتچگونه این نمونه به ما، علامتی را مربوط به مصلوب شدن عیسی مسیح نشان می دهد؟
نمونه و مثالی از زندگی آدموقتی آدم نافرمانی کرد، خدا با او درباره پسری سخن گفت؛ این پسر را یک زن (تنها) خواهد زایید. (یعنی او یک باکره خواهد بود) این پسر سر شیطان را له خواهد کرد و شیطان پاشنه پای او را خواهد زد
نمونه و مثالی از زندگی هابیل و قابیل نیاز بود که قربانی بمیرد. قابیل میوه و سبزیجات (که بی جان به حساب می آمدند) را به عنوان قربانی تقدیم خدا کرد؛ اما هابیل، یکی از بره هایش را ذبح کرده، تقدیم کرد. خدا فقط قربانی تقدیمی هابیل را پذیرفت. این قربانی اشاره ای مستقیم به مصلوب و قربانی شدن عیسی مسیح دارد
نمونه و مثالی از قربانی آوردن ابراهیمهزاران سال بعد از اینکه ابراهیم نبی می خواست پسرش را قربانی کند، درست در همان جا و مکان، عیسی مسیح به صلیب کشیده شد. ابراهیم در سخنان خود به این رخدادی که قرار بود در آینده اتفاق بیفتد، اشاره کرده بود. زمانی که قرار بود پسرش را قربانی کند، در آخرین لحظه، فرشته خدا بر او ظاهر شد و او را از انجام این کار منع کرد. به جای آن، قوچی را برای ابراهیم مهیا کرد و ابراهیم قوج را به عنوان قربانی تقدیم خدا کرد. بدین ترتیب قوچ کشته شد تا پسر ابراهیم زنده بماند. این به عیسی مسیح که “بره خدا” است، اشاره دارد. عیسی مسیح کشته شد تا ما زندگی کنیم
نمونه و مثالی از زندگی موسیدر روز مهم و خاصی مثل عید پسح، بره ها را به عنوان قربانی تقدیم خدا می کردند. فرعون مصری به خاطر اینکه بره ای را تقدیم خدا نکرد، مرد؛ اما بنی اسرائیل با قربانی کردن بره ها، جانشان را حفظ کردند. صد ها سال بعد، درست در همان روز از تقویم، یعنی هنگام عید پسح، عیسی مسیح به صلیب کشیده و در این روز مهم قربانی شد
نمونه و مثالی از زندگی هارون

هارون برای حیواناتی که قرار بود قربانی شوند، مقررات و قوانین ویژه ای گذاشت. بنی اسرائیل به خاطر اینکه از گناهانشان تمیز شوند، باید قربانی ها تقدیم خدا میکردند. حیوانی که قرار بود تقدیم معبد شود، باید حتما ذبح شود؛ به عبارتی دیگر کشته شود. فقط کاهنان معبد میتوانستند این قربانی ها را از طرف مردم، در معبد مقدس، تقدیم خدا کنند. این موضوع هم به عیسی مسیح اشاره دارد؛ عیسی مسیح که کاهن اعظم است، زندگی خود را به عنوان قربانی، فقط به خاطر ما فدا و آنرا تقدیم خدا کرد

در تورات، حضرت موسی در مورد عیسی مسیح می نویسد

شریعت موسی تصویر كاملی از حقایق آسمانی نبود، بلكه فقط از پیش دربارهٔ چیزهای نیكوی آینده خبر می‌داد. مثلاً سال به سال طبق شریعت همان قربانی‌ها را تقدیم میکردند ولی با این وجود، عبادت‌كنندگان نتوانستند به كمال برسند

عبرانیان ۱۰:۱

عیسی مسیح در مورد کسانی که به او ایمان نیاوردند، این چنین می گوید

من به نام پدر خود آمده‌ام و شما مرا نمیپذیرید، ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید كرد. شما كه طالب احترام از یكدیگر هستید و به عزّت و احترامی كه از جانب خدای یكتا میآید توجّهی ندارید، چگونه میتوانید ایمان بیاورید؟ گمان نكنید كه من در پیشگاه پدر، شما را متّهم خواهم ساخت، کسی دیگر، یعنی همان موسی كه به او امیدوار هستید، شما را متّهم مینماید. اگر شما به موسی ایمان میداشتید به من نیز ایمان میآوردید، زیرا او دربارهٔ من نوشته است. امّا اگر به نوشته‌های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید كرد؟

انجیل یوحنا، ۴۷-۴۳: ۵

همچنین در آیه ای دیگر، عیسی مسیح در مورد ماموریتش، با شاگردانش بیشتر حرف می زند

و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و میگفتم كه هرچه در تورات موسی و نوشته‌های انبیا و زبور دربارهٔ من نوشته شده، باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود

انجیل لوقا ۲۴:۴۴

می بینیم که عیسی مسیح به روشنی بیان کرد که در تمامی کتب مقدس، در مورد او نبوت شده است. ما میتوانیم آن نبوت ها را اینجا بخوانیم. تورات از وقایعی سخن میگوید که به آمدن عیسی مسیح اشاره دارند و نوشته های بعدی پیامبران، پیشگویی هایی است راجع به تولد، مرگ و رستاخیز او

در اینجا میتوانیم در مورد چگونگی پذیرش هدیه عیسی مطالبی را بخوانیم؛ این هدیه، زندگی ابدی است که او به ما تکلیف می دهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *