Skip to content

. یحیی نبی راه را آماده می کند

  • by

سوره الأنعام ما را به توبه کردن دعوت می کند

“و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند بگو درود برشما پروردگارتان رحمت را برخود مقرر كرده كه هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و آنگاه به توبه و صلاح آيد پس وى آمرزنده مهربان است  

سوره انعام، آیه ۵۴

توبه چیست؟ درسوره هود، ما جواب را می بینیم

“و اى قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به درگاه او توبه كنيد [تا] ازآسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد و تباهكارانه روى برمگردانید  

سوره هود، آیه ۵۲

“و به سوى [قوم] ثمود برادرشان صالح را [فرستادیم] گفت ای قوم من خدا را بپرستيد براى شما هيچ معبودى جز او نيست او شما را از زمين پديد آورد و درآن شما را استقرار داد پس ازاو آمرزش بخواهيد آنگاه به درگاه او توبه كنيد كه پروردگارم نزدیک [و] اجابت‏ كننده است  

سوره هود، آیه ۶۱

“واز پروردگار خود آمرزش بخواهيد سپس به درگاه او توبه كنيد كه پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است

سوره هود، آیه ۹۰

توبه کردن یعنی به خداوند اعتراف می کنیم که گناهکاریم و به سوی او برمی گردیم. یحیی نبی درانجیل، درمورد توبه کردن خیلی حرف زده است.(دراینجا بخوانید)

ما دیدیم که کتاب عهد عتیق، با سخنان ملاکی نبی تمام می شود. او در مورد کسی می نویسد که قرار است راه را آماده کند(ملاکی ۳:۱). سپس می بینیم که اولین کلمات کتاب انجیل، همان چیزی است که فرشته جبرئیل درباره یحیی و تولد مسیح گفت

یحیی نبی با روح و قدرت ایلیای نبی می آید

سپس انجیل درباره یحیی نبی اینطورمی نویسد

” و امّا طفل بزرگ می‌شد و درروح قوی می‌گشت و تا روزی كه علناً به قوم اسرائیل ظاهرشد دربیابان به سر می‌برد

انجیل لوقا ۱:۸۰

درمورد یحیی، که دربیابان به سر می برد، انجیل اینگونه می نویسد

” لباس یحیی از پشم شتر بود و كمربندی چرمی به كمر می‌بست و خوراكش ملخ و عسل صحرایی بود 

انجیل متی ۳:۴

روحیه قوی یحیی نبی بود که لباس درشت بپوشد. وغذای بیابانی بخورد. اما این فقط بخاطر روحیه او نبود. این، همچنین نشانه مهمی بود. درپایان کتاب عهد عتیق، دیدیم که این مرد “با روح ایلیای نبی” خواهد آمد تا راه را آماده کند. ایلیای نبی، یکی از پیامبرانی بود که دراوایل کتاب عهد عتیق درباره او نوشته شده است. لباس اواینگونه توصیف شده است

“آنها جواب دادند: «اومردی بود با بدن پرموی و یک کمربندی چرمی به ‌کمر داشت.» پادشاه گفت: «او ایلیای تشبی است    

دوم پادشاهان ۱:۸

بدین ترتیب، با توجه به طرز پوشش و طرز زندگی یحیی نبی، می توان نتیجه گرفت که اوهمان شخصی است که راه را آماده میکند

درپانزدهمین سال حكومت طیبریوس امپرطوروقتی پنطیوس پیلاطس والی یهودیه و هیرودیس، والی ولایت جلیل و برادرش فیلیپُس والی ولایات ایتوریه و نواحی ترخونیتس، و لیسانیوس والی آبلیه بود، یعنی درزمانی‌ که حناس و قیافا کاهنان اعظم بودند، كلام خدا دربیابان به یحیی پسرزکریا رسید 

لوقا ۳:۱ـ۲

این جملات آغاز خدمت یحیی نبی را توصیف می کند. این بسیارمهم است، زیرا دراین آیات، به اسامی والیانی مشهورآن دوره اشاره شده است. درمورد آن فکر کنید. این به ما امکان می دهد تا دقیق بودن تاریخ انجیل را بتوانیم بررسی کنیم. اگرمطالعه کنید، خواهید دید که طیبریوس امپرطور، پنطیوس پیلاطس، هیرودیس، فیلیپس، لیسانیوس، حناس و قیافا از ثار مورخان رومی و یهودی مشهورترهستند. نقش و وظیفه هر والی به وضوح از نقطه نظر تاریخی بیان شده است (مثلاً “والی” پنطیوس پیلاطس ، “والی” هیرودیس و غیره). براین اساس، می توان گفت که انجیل منبع اطلاعاتی قابل اعتماد و تاریخی است

طیبریوس امپرطور درسال ۱۴ پس از میلاد به قدرت رسید. پانزدهمین سال حکومت وی بود؛ یعنی سال ۲۹ پس از میلاد بود که کلام خدا بریحیی نبی نازل شد

موعظه یحیی: توبه و اعتراف گناه

یحیی درمورد چه چیزی موعظه می کرد؟ همانند طرز زندگی اش، سخنانش ساده اما قدرتمند بود. انجیل دراین باره می گوید

” در آن زمان یحیی تعمید‌ دهنده دربیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می‌گفت: «توبه كنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است      

متی ۳:۱ـ۲

پیامبران عهد عتیق، درمورد ملکوت خداوند که درآینده اتفاق خواهد افتاد، حرف می زدند؛ یحیی نیزازنزدیکی ملکوت خداوند سخن می گفت

کسانی که توبه نکرده بودند، برای پادشاهی خداوند حاضر نبودند. دراصل، کسانی که توبه نکرده بودند، نمی توانستند وارد پادشاهی خداوند شوند. توبه به معنای “تغییر افکار و ذهن”، “دوباره فکر کردن و اندیشیدن” و “متفاوت فکر کردن” است. انسان ها باید راجع به چه موضوعی متفاوت فکر کنند؟ ازپاسخ مردم به یحیی نبی مشخص شد که چرا او به روشنی به آنها گفت که توبه کنند. کتاب انجیل در مورد مردم می نویسد

” و به گناهان خود اعتراف می‌کردند و بدست او دریای اردن تعمید می‌گرفتند 

انجیل متی ۳:۶

 درمقاله “مثالی ازآدم”، آدم و حوا را که میوه ممنوعه را خوردند، به خاطر دارید

“عصر آن‌ روز شنیدند خداوند درباغ‌ راه ‌می‌رود. پس ‌خود را پشت‌ درختان پنهان‌ كردند 

پیدایش ۳:۸

ازآن پس به بعد، عادت پنهان کردن گناه برای ما بسیار طبیعی شده است. برای ما بسیارسخت است که به گناهان خود اعتراف کنیم و توبه کنیم. درمقاله “فرزند باکره”می بینیم که پیامبرانی مانند داوود و محمد نیز گناهان خود را اعتراف کرده بودند. این برای ما بسیار دشوار است، زیرا گناه و شرم ما را آشکار می کند؛ با وجود این اما می بینیم که یحیی نبی به مردم گفت که باید توبه کنند تا برای پادشاهی خدا آماده باشند

هشدار به دین دارانی که توبه نکردند

بعضی انسان ها واقعا توبه کردند؛ بعضی ها هم توبه نکردند. انجیل دراین مورد می گوید

” وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمده‌اند، به آنان گفت: «ای مارها چه کسی شما را آگاه كرد تا ازغضب آینده بگریزید؟  پس کارهایی را كه شایستهٔ توبه باشد، انجام دهید. دراین فكر نباشید كه پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید كه خدا قادر است ازاین سنگها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. اكنون تیشه برریشهٔ درختان گذاشته شده و هردرختی كه میوهٔ خوب به بار نیاورد بریده و درآتش افكنده خواهد شد  

متی ۳:۷ـ۱۰

طبق شریعت موسی، معلمان و روحانیان یهودی را فریسیان و صدوقیان می نامیدند. آنها بسیار مذهبی بودند، دعا و قربانی می کردند، روزه می گرفتند و به طورکلی تمام کار هایی که طبق شریعت به آن عمل کنند را انجام می دادند.همه معتقد بودند که این رهبران مذهبی مردان خدا هستند. اما یحیی نبی آنها را “مار” خواند و درمورد غضب آتشین خدا هشدار داد! چرا؟ زیرا که آنها ” ثمری که شایسته توبه باشد را نمی دادند”؛ یعنی آنها با اینکه توبه کرده بودند، کارهای قبلی خود را انجام می دادند و این نشان می داد که آنها به معنای واقعی و از تهی قلب توبه نکرده اند. آنها آیین های مذهبی را برای پوشش دادن اعمال بد خود بدون توبه انجام دادند. آنها به جای توبه کردن و بهبود زندگی خود، به بالیدن خود ادامه دادند؛ آنها افتخارمی کردند که ازنسل ابراهیم نبی هستند

توبه داوود نبی، برای ما نمونه است

درهشدار و اخطار یحیی تعمید دهنده، می بینیم که توبه و اعتراف گناهان ضروری است. در واقع، ما نمی توانیم وارد پادشاهی خدا شویم، مگراینکه توبه کنیم. هشدار یحیی تعمید دهنده به فریسیان و صدوقیان نشان می دهد که پنهان کردن گناه درپشت حجاب دین بسیار آسان و طبیعی است. در مورد من و شما چطور؟ این هشدار در اینجا نوشته شده است تا ما درمقابل توبه کردن سرسختی نکنیم. به جای توجیه، انکارو پنهان کردن گناهان خود، باید از نمونه داود نبی پیروی کنیم. او گناهان خود را در یکی از مزامیر ها اینگونه اعتراف می کند

“خدایا به‌خاطر محبّت پایدار خود برمن رحم کن و از روی کرم بی‌پایانت گناهان مرا ببخش. مرا ازگناهانم شست‌ و شو ده و از خطاهایم پاک ساز. من به گناهان خود اعتراف می‌کنم و خطاهایی را که کرده‌‌ام در نظر دارم. من علیه تو ای خداوند، بلی تنها علیه تو گناه کرده‌‌ام و آنچه را که درنظر تو بد است، انجام داده‌ام. اینکه تو حق داری که مرا داوری نموده، محکوم سازی. من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم، ازهمان لحظه‌ای که نطفه‌ام دررحم مادرم بسته شد، به گناه آلوده بودم. تو طرفدار صداقت و راستی هستی، پس فکر مرا از حکمت پُرساز. گناه مرا ازمن دورکن تا پاک شوم. مرا بشوی تا از برف سفیدتر گردم. بگذار تا صدای خوشی و لذّت را بشنوم؛ با وجودی که مرا کوبیده‌ و خُرد کرده‌ای، باردیگر شاد خواهم بود. ازگناهانم چشم بپوش و خطاهایم را ببخش. خدایا، دل پاک درمن بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان. مرا ازحضور خود مران و روح پاکت را ازمن مگیر. شادی نجات را به من بازگردان و شوق اطاعت ازاوامرت را درمن ایجاد نما     

مزامیر ۵۱:۱ـ۱۲

ثمره توبه

دراثر توبه کردن زندگی انسان عوض می شود. انسان ها سوالاتی از یحیی نبی پرسیدند. انجیل می نویسد

” مردم ازاو پرسیدند: «پس تكلیف ما چیست؟» او پاسخ داد: «آن کسیکه دو پیراهن دارد، باید یكی ازآنها را به کسیکه ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد، باید همچنین كند.»  باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و ازاو پرسیدند: «ای استاد، ما چه باید بكنیم؟»  به ایشان گفت: «بیش ازآنچه مقرّر شده مطالبه نكنید.» سپاهیان هم پرسیدند: «ما چه ‌كنیم؟» به آنان گفت: «ازكسی بزور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید   

لوقا ۳:۱۰ـ۱۴

آیا یحیی نبی مسیح بود؟

به خاطر سخنرانی و روحیه قوی یحیی نبی، بسیاری درباره مسیح بودن او به فکر افتادند. انجیل دراین مورد می نویسد

“مردم درانتظار به سر می‌بردند و از یكدیگر می‌پرسیدند كه آیا یحیی مسیح موعود است یا نه. امّا او چنین جواب داد: «من شما را با آب تعمید می‌دهم امّا كسی خواهد آمد كه از من تواناتر است و من لایق آن نیستم كه بندبوت او را باز كنم. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. او شاخی خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک كند و گندم را درانبار جمع نماید، امّا كاه را در آتشی خاموش نشدنی، خواهد سوزانید.» یحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد 

لوقا ۳:۱۵ـ۱۸

نتیجه

یحیی نبی آمده بود، تا انسان ها را برای پادشاهی و ملکوت خداوند حاضر کند. برای همین هم، یحیی به آنها قوانین و احکام جدید نداد و فقط آنها را به توبه کردن دعوت کرد. دراصل این، از رعایت کردن احکام الهی سخت تر است؛ زیرا توبه کردن باعث به وجود آمدن شرم و آشکار شدن گناهان می شود. روحانیان دینی که در آن زمان زندگی می کردند، گناهان خود را نه اعتراف می کردند و نه توبه. آنها با انجام اعمال مذهبی، گناهان شان را پنهان می کردند؛ به خاطرهمین هم، برای قبول کردن مسیح و وارد شدن به ملکوت خداوند حاضر نبودند. هشدار ها و اخطار های یحیی نبی برای ما هم هست. ما هم باید اعتراف کرده و توبه کنیم. آیا این کاررا خواهیم کرد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *