Skip to content

. مسیح درباره پاکی درونی تعلیم می دهد

  • by

آیا پاکی و نظافت مهم است؟ سوره النساء دراین باره می نویسد

“اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد درحال مستى به دعا نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏ گوييد و [نيز] در حال جنابت [وارد دعا نشويد] مگر اينكه راهگذر باشيد تا غسل كنيد و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده‏ ايد و آب نيافته‏ ايد پس برخاكى پاك تيمم كنيد و صورت و دستهاي تان را مسح نماييد كه خدا بخشنده و آمرزنده است  

سوره ی النساء، آیه ی ۴۳

سوره النساء به ما امر می کند که تمیز باشیم و قبل از دعا و پرستش کردن، با خاک پاک تیمم کنیم. نظافت و پاکی ظاهری خیلی مهم و واجب است

سوره شمس درمورد اهمیت نظافت و پاکی درونی می نویسد

“سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد. سپس پليدكارى و پرهيزگارى‏ اش را به آن الهام كرد، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعا رستگار شد و هر كه آلوده‏ اش ساخت قطعا درباخت   

سوره شمس، آیه ۷ تا ۱۰

سوره الشمس به ما می گوید که اگر روح، جان و نفس درونی ما پاک شود، موفق خواهیم شد. وقتی قلب ما گناه می کند یا درگناه غرق می شود، آسیب می بیند. عیسی مسیح درباره ی پاکیزگی درونی و بیرونی به مردم تعلیم می داد

درکلام عیسی مسیح قدرت وجود داشت. او با اقتدار تعلیم و مردم را شفا می داد و حتی طبیعت را کنترل می کرد. او همچنین به ما آموخت که وضیعت قلب ما را مشخص کنیم. براهمیت پاکی درونی و بیرونی تأکید می کرد. ما از پاکیزگی بیرونی آگاه هستیم

پاکیزگی وطهارت ظاهری نصف ایمان است”  

مسلم چ. کتاب اول ۰۰۲، نمره ۰۴۳۲

عیسی مسیح نیز به ما یاد می داد که درمورد پاکی درونی فکر کنیم. این مهم است زیرا مردم به ظاهر توجه دارند و خدا به درون انسان ها. پیغمبری نزد پادشاه یهود آمد. این پادشاه از نظر ظاهری پاک و دیندار بود ولی درونش ناپاک بود

” هیج چیز درجهان از خداوند پنهان نمی ماند. او همه چیز را می بیند و به کسانی که با دل و جان به او ایمان دارند قدرت و نیرو می بخشد. ولی تو کاری احمقانه ای کردی بنابران ازاین ببعد گرفتار جنگها خواهی بود  

دوم تواریخ ۱۶:۹

ما دراین آیه می بینیم که چه قدر پاکی درونی درزندگی مااهمیت دارد و درهمه بخش های زندگی ما تاثیر خود را می گذارد.  انبیای عهد عتیق به ما می آموزند که ریشه گناه به خاطر عطشی است که در قلب ما وجود دارد. وضعیت قلب ما به قدری مهم است که عیسی مسیح درتعلیم خود برآن تاکید کرده و آن را با پاکی ظاهری و بیرونی مقایسه کرده است. کلام خداوند در مورد پاکی درونی درآیات مختلف اینطور می نویسد

باطن وظاهرت را پاک نگه دار

دراینجا به “فریسیان” اشاره شده است. آنها روحانیان و معلمان دینی یهودی بودند. عیسی مسیح درمورد یک دهم و زکات حرف می زند

” وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یكی از فریسیان، او را به صرف غذا دعوت كرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجّب ملاحظه كرد، كه عیسی قبل از غذا، دستهای خود را نشست. امّا عیسی خداوند به او گفت: «ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می‌کنید درصورتیکه دردرون خود چیزی جز حِرص و شرارت ندارید. ای احمق‌ها، آیا آن کسیکه بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ ازآنچه درون ظرفها دارید، خیرات كنید كه همه‌ اش برای شما پاک خواهد شد.» «وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعناع و پودینه و انواع ادویه ده‌ یک می‌دهید، امّا از اجرای عدالت و محبّت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است كه شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید.» «وای به حال شما ای فریسیان! شما صدر مجلس را در کنیسه‌ها و سلام و تعارف را دربازارها دوست دارید. وای به حال شما! شما مانند قبرهایی هستید كه هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و نشناخته روی آنها راه می‌روند  

انجیل لوقا   ۴۴-۳۷: ۱۱

طبق احکام شریعت، هرکس جنازه ای را لمس کند، ناپاک و نجس می شود. عیسی مسیح به فریسیان گفت: “شما مانند قبرهای گمشده ای هستید که مردم از روی آن ناآگاهانه عبور می کنند.” یعنی فریسیان از ناپاکی خود خبر نداشتند. آنها درمورد پاکی و نظافتی درونی فکر نمی کردند. اگرما هم درمورد پاکیزگی درونی فکر نکنیم، مانند ناخدایان ناپاک خواهیم شد

قلب شخصی را که از نظر مذهبی پاک است نجس می کند

سپس عیسی مسیح به سخنان اشعیای نبی که در سال ۷۵۰ قبل از میلاد زندگی کرده بود، اشاره می کند. برای مطالعه بیشتر، راجع به اشعیای نبی اینجا را کلیک کنید

“در این وقت گروهی از فریسیان و علما از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند:«چرا شاگردان تو آداب و رسومی را كه از نیاکان ما به ما رسیده است، نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دستهای خود را نمی‌شویند؟» عیسی به آنان جواب داد: «چرا خود شما برای اینكه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ كنید، فرمان خداوند را می‌شكنید؟  مثلاً خدا فرمود: “پدر و مادر خود را احترام كن، و هرکس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید، باید كشته شود،” امّا شما می‌گویید: “اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید كه هرچه باید برای كمک به شما بدهم وقف كار خدا کرده‌ام، دیگر او مجبور نیست به آنها احترام بگذارد.” شما این‌طور کلام خدا را به‌خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته‌اید. ای ریاكاران! اشعیا دربارهٔ شما درست پیشگویی كرد وقتی گفت: “این قوم با زبان خود، به من احترام می‌گذارند،امّا دلهایشان ازمن دوراست. عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احكام خدا تعلیم می‌دهند.”» آنگاه عیسی مردم را پیش خوانده به ایشان گفت: «به من گوش كنید و این را بدانید كه انسان به وسیلهٔ آنچه می‌خورد و می‌نوشد ناپاک نمی‌شود، بلكه آن چیزی كه از دهان او بیرون می‌آید، او را ناپاک می‌سازد.» دراین وقت شاگردان پیش او آمده گفتند: «آیا می‌دانی فریسیان ازآنچه گفته‌ای ناراحت شده‌اند؟» عیسی جواب داد: «هر نهالی كه پدر آسمانی من بر زمین نكاشته باشد، از ریشه كنده خواهد شد.  آنها را به حال خودشان بگذارید، آنها كورانی هستند كه راهنمای كوران دیگر می‌باشند و هرگاه كوری راهنمای كور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد.» آنگاه پطرس به عیسی گفت: «معنی این مَثَل را برای ما تعریف كن.» عیسی در جواب فرمود: «پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی‌کنید؟  آیا نمی‌فهمید كه هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده می‌رود و پس از آن در مبررریخته می‌شود؟ امّا چیزهایی كه از دهان بیرون می‌آید از دل سرچشمه می‌گیرد و آنهاست كه آدمی را ناپاک می‌سازد، زیرا افكار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و تهمت از دل سرچشمه می‌گیرند و اینهاست، چیزهایی كه آدمی را نجس می‌سازد نه نشستن دستها قبل ازغذا   

ا نجیل متی ۲۰-۱: ۱۵

در اینجا عیسی مسیح می گوید که ما سعی می کنیم به جای کلام خدا، آداب و رسوم مذهبی مردم را دنبال کنیم. درآن ایام، رهبران یهود به جای اینکه طبق احکام خدا، به والدین خود رسیدگی کنند و تعهد خودشان را برای کمک به آنها انجام دهند، وقت و پول خود را صرف کار های مذهبی می کردند که ریشه در آداب و رسوم یهودی بود نه کلام خداوند

امروزه  نیز شاهد غفلت ازپاکی درونی، چه ازطرف خود ما و چه ازطرف انسان های دیگر هستیم. اما باید بدانیم که خداوند به پاکی قلب های ما بسیار اهمیت می دهد. اگر درون ما پاک نباشد، نتیجه آن مجازات د روز داوری است

ظاهر پاک و زیبا با درونی پراز گناه وشر

“«وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می‌کنید درحالی‌که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پُر است. ای فریسی كور، اول درون پیاله را پاک كن كه درآن صورت بیرون آن هم پاک خواهد بود. «وای برشما ای علما و فریسیان ریاكار، شما مثل مقبره‌های سفید شده‌ای هستید كه ظاهری زیبا دارند، امّا داخل آنها پراز استخوانهای مردگان و انواع كثافات است! شما هم همین‌طور ظاهراً مردمانی درستكار ولی درباطن پراز ریاکاری و شرارت هستید  

انجیل متی  ۲۸-۲۵: ۲۳

عیسی مسیح وضعیتی را که همه می بینیم، توصیف می کند. كسانی كه به خدا ایمان دارند، ممكن است تأكید زیادی برپاكی ظاهری داشته باشند، اما حسادت و شر درونی نیز باید پاک شود. نظافت باطنی ضروری است و دستیابی به این پاکی دشوارتراست. خدا براساس پاکی درونی ما، ما را محاکمه خواهد کرد. خدا به قلب ما توجه می کند. بنابراین این سؤال ممکن است پیش بیآید: چگونه می توانیم قلب خود را تا روز قیامت پاک نگه داریم، تا بتوانیم به پادشاهی خدا وارد شویم؟ جواب این سوال را در کتاب انجیل پیدا می کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *