Skip to content

. شب قدرو روز پر شکوه و کلام انبیاء

کتاب قرآن در سوره قدر “شب قدر” را اینگونه توصیف کرده است

  ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم
و تو چه مى دانى شب قدر چیست؟
شب قدر بهتر از هزار ماه است
فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان براى (تقدیر) هر کارى نازل مى شوند
شبى است سرشار از سلامت (و برکت و رحمت) تا طلوع سپیده

سوره القدر، آیه ۱ تا ۵

سوره قدر”شب قدر” را با عبارت “بهتر ازهزارماه” توصیف می کند. این آیه می پرسد که شب قدر چیست؟ روح در”شب قدر” چه کاری انجام می دهد که این شب بهترازهزاران ماه می شود؟

سوره اللیل آن شب را به روشی مشابه توصیف می کند و از نوری که پس ازشب خواهد آمد، صحبت می کند. روز با طلوع خورشید فرا می رسد و خداوند انسان را هدایت می کند، زیرا او همه چیز را از ابتدا تا انتها می داند؛ به همین دلیل است که خداوند به ما هشدار می دهد

“سوگند به شب چون پرده افكند. سوگند به روز چون جلوه‏ گرى آغازد”

سوره اللیل، آیه ۱ تا ۲

به یقین هدایت کردن بر ماست
و آخرت و دنیا از آن ماست
و من شما را از آتشى که زبانه مى کشد بیم مى دهم

۱۴ سوره اللیل، آیات ۱۲ تا

سوره قدر و اللیل را با آیات زیرمقایسه کنید

این‌ همه، كلام انبیاء را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می‌کند، پس شما باید با دقّت بیشتر به آن توجّه نمایید، زیرا كلام انبیاء مانند چراغی است كه درجایی تاریک می‌درخشد تا سپیده بدمد و ستارهٔ صبح طلوع كرده، دلهای شما را روشن گرداند

دوم پطرس ۱:۱۹

شباهت را می بینید؟ این آیه هنگام خواندن سوره های قدر و سوره اللیل به ذهنم خطورکرد. این آیه همچنین درمورد صبح پس از شب می نویسد. انبیای خداوند وحی ها را شب هنگام ازجانب خدا دریافت می کنند. همچنین دراین آیه به ما هشدار داده می شود که سخنان انبیاء را نادیده نگیریم و درغیراین صورت با عواقب ناگواری روبرو خواهیم شد

این آیات توسط پطرس، که یکی ازشاگردان عیسی مسیح بود، نوشته شده است. او رهبر شاگردان و همراه و یارعیسی مسیح بود. حال به قرآن برگردیم. سوره الصف درمورد شاگردان عیسی مسیح چنین می فرماید

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، ياوران خدا باشيد، همچنان كه عيسى بن مريم به حواريان گفت: چه كسانى ياوران من درراه خدايند؟ حواريان گفتند: ما ياوران خدا هستيم. پس گروهى از بنى‌اسرائيل ايمان آوردند و گروهى كافر شدند. ما كسانى را كه ايمان آورده بودند برضد دشمنانشان مدد كرديم تا پيروز شدند

سوره  الصف، آیه  ۱۴

سوره الصف می گوید که شاگردان عیسی مسیح “یاران خدا” بودند. کسانی که به سخنان این شاگردان ایمان بیاورند، قدرتی که آنها دارا هستند را نیز به دست خواهند آورد. پطرس با رهبری کردن برشاگردان عیسی مسیح، به خداوند کمک می کرد. پطرس خود نیز شاگرد عیسی مسیح بود و شاهد بسیاری ازمعجزات او بود، تعالیم او را با گوش خود شنیده و اقتدار او را با چشم خود دیده بود، اما  با این حال او نیز درآیات می گوید که سخنان انبیاء “معتبر تر” است. به نظر شما چرا پطرس چنین گفته است؟ بیایید به ادامه آیه توجه کنیم

امّا بیش از همه‌چیز، این را به‌ یاد داشته باشید كه هیچ‌ کس نمی‌تواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب‌ مقدّس را تفسیر كند؛ زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستهٔ انسان به وجود نیامده است؛ بلكه مردم تحت تأثیر روح‌القدس، كلام خدا را بیان نمودند

دوم پطرس، ۲۱-۲۰: ۱

این آیه به ما می گوید که روح مقدس خدا، پیامبران را هدایت می کرد؛ بنابراین آنها سخنان خدا را به مردم می گفتند و سپس آنها را می نوشتند. آنچه آنها نوشته اند از طرف خدا بوده است. به همین دلیل هم شب قدربهتر از هزار ماه است. ریشه وجود شب قدر دراراده انسان نیست، بلکه درروح القدس است. سوره الصف به ما می گوید که هر کسی که به سخنان پطرس توجه کند و به آن ایمان بیاورد، قدرتی که درشب قدر اعطا می شود را دریافت خواهد کرد و پیروز خواهد شد

پطرس که درزمان عیسی مسیح می زیست و همانطور که گفتیم یکی از شاگردان او بود، درباره “پیامبران” عهد عتیق می نوشت. این کتاب ها قبل از نوشته شدن انجیل، نوشته شده اند؛ مثلا درکتاب تورات موسی، درباره آدم، هابیل و قابیل، نوح، لوط و ابراهیم نوشت. اوهمچنین مطالبی درمورد فرعون و موسی، قانون شریعت و قربانی های برادرموسی، هارون، که هم نام با سوره بقره بودند، نوشت

بعد از کتاب تورات، نوبت به کتاب مزامیر می رسد؛ درکتاب مزامیر، داوود با الهام گرفتن ازخداوند، درمورد مسیحی که قرار است درآینده بیاید، می نویسد. پیامبران بعد ازاو درمورد “به دنیا آمدن مسیح توسط یک باکره“، “باز بودن ملکوت خدا برای همه انسانها” و “عذاب کشیدن مسیح” نوشتند. نبوت های بعدی در مورد “نام مسیح”، “زمان دقیق آمدن مسیح” و “در مورد واسطه گر و شفیع او” می باشند

بیشتر ما فرصت مطالعه این کتابهای مقدس را نداشته ایم. دراینجا این فرصت را با منابع مختلف برای شما فراهم کرده ایم. سوره اللیل درمورد “آتش” و سوره  القدر درمورد روح القدس می نویسند. همچنین سوره الصف درباره قدرتی که با ایمان آوردن به سخنان شاگردان به دست خواهیم آورد، به ما وعده می دهد. سپس پطرس، به ما توصیه می کند که به وحی ها و نبوت های  پیامبران کتاب عهد عتیق توجه کنیم؛ آنها این پیشگویی و نبوت ها را شب هنگام دریافت می کردند و به کمک آنها می توانستند آینده سپید را ببینند. آیا خوب نیست که بتوانیم سخنان آنها را بخوانیم و درک کنیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *