Skip to content

. عیسی مسیح درمورد بهشت تعلیم میدهد

  • by

سوره الکهف درمورد کسانی می گوید که به واسطه ی اعمال خیرشان به بهشت خواهند رفت

“بى‏ گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏ اند، باغهاى فردوس جايگاه پذيرايى آنان است”

سوره الکهف، آیه ۱۰۷

درسوره الجاثية نیزهمین سخن تکرار می شود

“و اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏ اند پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمت‏ خويش داخل مى‏ گرداند اين همان كاميابى آشكار است ”    

سوره الجاثیه، آیه ۳۰

آیا امیدی دارید که روزی به بهشت خواهید رفت؟ برای رفتن به بهشت ازمن و شما چه چیزی طلب خواهند کرد؟​ یکبار، یک روحانی یهودی در مورد قانون و احکام شریعت موسی، ازعیسی مسیح سوال کرد. پاسخ عیسی مسیح غیرمنتظره بود. برای فهمیدن این مثال عیسی، این را باید بدانیم که درآن دوران یهودیان و سامریان با هم دشمن بودند و ازهمدیگر نفرت می کردند. این رابطه مثل رابطه بین اسرائیل و فلسطینیان یا سنی ها و شیعیان بود

“روزی یكی ازمعلّمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد، چه باید بكنم تا وارث حیات جاودان شوم؟» عیسی به او فرمود: «در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می‌کنی؟» او جواب داد: «خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایه‌ات را مانند جان خود دوست بدار.» عیسی فرمود: «درست جواب دادی. این كار را بكن كه حیات خواهی داشت.» امّا او برای اینكه نشان دهد آدم بی‌غرضی است به عیسی گفت: «همسایهٔ من كیست؟» عیسی چنین پاسخ داد: «مردی كه از اورشلیم به اریحا می‌رفت، به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه كردند و لت و کوب کردند و به حال نیم‌مرده انداختند و رفتند. اتّفاقاً كاهنی از همان راه می‌گذشت، امّا وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت. همچنین یک لاوی(خادم کاهن) به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگرعبور كرد. پس ازآن یک مسافراز قوم سامری به او رسید و وقتی او را دید، دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته، سوار چهارپای خود كرد و به كاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری كرد. روز بعد دو سکّهٔ نقره درآورد و به صاحب كاروانسرا داد و گفت: “از او پرستاری كن و اگر بیشتر از این خرج كردی، وقتی برگردم به تو می‌دهم.”  به عقیدهٔ تو کدام‌یک ازاین سه نفر همسایهٔ آن مردی كه به دست دزدان افتاد به حساب می‌آید؟» جواب داد: «آن کسی‌که به او ترحّم كرد.» عیسی فرمود: «برو مثل او رفتار كن» 

انجیل لوقا، ۳۷-۲۵: ۱۰

پاسخ های این معلم و روحانی برگرفته از احکام شریعت موسی بود. عیسی ازاو به دلیل پاسخ صحیح تمجید کرد. آن مرد سؤال بعدی را از عیسی مسیح پرسید: همسایه من کیست؟” بدین ترتیب بعد از آن عیسی این مثل را برای او تعریف کرد

دراین مثل، مؤمنان و روحانیانی (کاهنان و لاویان) باید به مرد لت خورده، کمک می کردند، اما آنها او را نادیده گرفتند و از کنارش رد شدند. دین آنها را به همسایگان خوب تبدیل نکرد. کسی که دشمن قلمداد می شد، به مرد لت خورده کمک کرد

عیسی مسیح فرمان داد:”برو و مثل او رفتار کن”.  شما را نمی دانم، اما وقتی این مثل را برای اولین بار خواندم، آنرا درک نکردم و نمی خواستم آن را بفهمم

 به جنگ ها، قتل ها، غم ها و مصیبت هایی که ما را احاطه کرده اند و دراطراف ما و دردنیای ما درحال اتفاقند، فکر کنید. این اتفاق ها می افتد زیرا اکثر مردم نمی خواهند به این گفته عیسی توجه کنند. اگرما مانند این مرد سامری بودیم، آنگاه شهرها و کشورهای ما در صلح به سر می بردند. سپس می توانستیم مطمئن باشیم که به بهشت ​​خواهیم رفت. درحقیقت، افراد بسیار کمی مطمئن هستند که به بهشت ​​خواهند رفت؛ حتی روحانی که با عیسی مسیح صحبت می کرد

آیا مطمئن هستید که به بهشت ​​خواهید رفت؟

آیا ممکن است که مانند آن همسایه رفتار کرد؟ این کار را چگونه می شود کرد؟

اکنون این امید وجود دارد، زیرا وقتی می بینیم که قدرتی را نداریم، ازنظر “معنوی فقیر” می شویم. عیسی مسیح آموخته بود  كه برای ورود به “ملكوت خداوند” باید از نظر معنوی فقیر باشیم

به جای نادیده گرفتن این مثل، بهتر است خودمان را مورد بررسی قرار دهیم و با صداقت بگوییم: ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم، این کار خیلی دشوار است. ما می توانیم از خداوند کمک بخواهیم زیرا ضعیف هستیم. عیسی مسیح در موعظه اش در کوه گفته بود که

” «بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید كرد.بکوبید، در به روی تان باز خواهد شد. چون هرکه بخواهد، به دست می‌آورد و هرکه بجوید، پیدا می‌کند و هرکه بکوبد، در به رویش باز می‌شود. آیا كسی درمیان شما هست كه وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می‌خواهد، ماری در دستش بگذارد؟  پس اگر شما كه انسانهای شرگناهکاری هستید، می‌دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما چیزهای نیكو را به آنانی كه از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود 

انجیل متی، ۱۱-۷: ۷

بنابراین مسیح به ما توصیه می کند که دعا کنیم و ازاو اینرا بخواهیم. او می گوید به هر کسی که بخواهد، داده می شود. به عنوان مثال، می توانیم اینگونه دعا کنیم

“ای پدر آسمانی! تو برای اینکه ما راه درست را پیدا کنیم، برای ما پیامبران و رسولان زیادی فرستادی. عیسی مسیح به من آموخت که باید دشمنانم را دوست داشته باشم و به آنها کمک کنم. اگر چنین نکنم، نمی توانم به بهشت ​​بروم. اما برای من این غیرممکن است. لطفاً به من کمک کن. مرا تغییر ده تا بتوانم با پیروی از احکام تو به بهشت بروم. به من گناهکار رحم کن. ای خداوند، من با شجاعت و نزد مسیح دعا می کنم

(مهم نیست که عین این جملات را بگوییم. نکته اصلی این است که نیاز خود را به خدا بگوییم و ازاو رحمت بخواهیم).کتاب انجیل درمورد ملاقات عیسی مسیح  با یک سامری می نویسد. عیسی مسیح، چگونه با دشمن یهودیان باید برخورد می کرد؟ چه اتفاقی برای آن سامری افتاد؟ اینجا را کلیک کنید تا یاد بگیرید، که چگونه می توانید یک همسایه خوب باشید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *